4. Základní škola v Kolíně s rozšířenou výukou hudební, výtvarné a tělesné výchovy

Skip Navigation Links4. ZŠ Kolín > Školní družina > Okénko do školní družiny

Okénko do školní družiny

Školní rok:

V okénku do školní družiny uvádíme přehled nejzajímavějších činností školní družiny od školního roku 2009/2010 až po současnost.

Školní rok 2017 / 2018

   Leden ve ŠD

V průběhu ledna proběhly sportovní dílny, ve kterých si zasoutěžili žáci z I. a III. ročníku. Žáci II. ročníku zpívali a tančili v dílně hudební.
Do projektu „Ledové království“ se zapojili všichni a výsledkem byly velmi hezké výtvarné práce, které jsme prezentovali v atriu školy.

XI. ročník pěvecké soutěže se uskutečnil dne 25.1.2018 v hudebním sále školy. Celkem soutěžilo 25 žáků a jejich výkony hodnotila čtyřčlenná porota složená ze žákyň VII. ročníku s rozšířenou hudební výchovou. Předsedkyní poroty byla pí. vychovatelka A. Herčíková. Práci měla porota velmi těžkou, protože výkony většiny zpěváků byly výborné. Vítězkami se staly Anděla Pražáková a Nikola Najmanová. Potlesk zaplněného sálu patřil všem a všem také patří velký dík. Fotografie ze soutěže zde.

   Listopad a prosinec ve ŠD

Již tradičně jsou měsíce listopad a prosinec bohaté na události a aktivity ve všech družinkách. V listopadu proběhlo několik významných akcí. Žáci prvních a druhých tříd se dobře bavili při vystoupení papoušků, opiček a jiných zvířátek v naučném programu pana Papouška. Třeťáci si zazpívali a zasoutěžili v hudební dílně. Dlabání dýní s programem pro rodiče patří již dávno k zajímavým listopadovým aktivitám. Dne 21.11.2017 proběhl adventní jarmark, na který jsme se pilně připravovali všichni. Dále dne 22.11.2017 se již VII. rokem uskutečnilo vystoupení žáků v Domově pro seniory v Kolíně. Program, trvající téměř 40 minut adventně naladil všechny přítomné. V odpoledních hodinách proběhla dílnička o životě a díle spisovatele a malíře Josefa Lady. Tato byla motivována projektem, který vyhlásil školní parlament ve spolupráci se ŠD pod názvem „Život a dílo Josefa Lady“. Do soutěžního projektu se zapojilo více než 60 žáků. Nejlepší výtvarné práce porota odměnila diplomy a drobnými dárky.

Řádění čertů a Mikuláše, vánoční besídky s programem pro rodiče, pasování prvňáčků na čtenáře spojené s besídkou, vycházky do vánočně vyzdobeného města, to vše je již tradice.

Prvňáčci se byli pobavit v „Herním centru pro děti Rimava“. Žáci druhého ročníku se zase vypravili do kina na pohádku „Maxinožka“. Netradiční tvoření vánočního dárku si užívali žáci v VIII. oddělení.

Teď nám zbývá popřát si hezké a radostné Vánoce a prima prázdniny!

   Září a říjen ve ŠD

Rozjezdové září máme za sebou. Zavzpomínali jme na dva úspěšné tábory – příměstský a výjezdní. Jsme rádi, že ohlas ze strany žáků i rodičů byl vesměs pozitivní.

Dne 26.9.2017 jsme v kině slavnostně uvítali naše milé prvňáčky. Ve všech odděleních jsme tvořili skřítky – podzimníčky a soutěžili v kuželkách a stolním hokeji.

V říjnu jsme si užívali „strašidelný rej“, výlet do Hulic, kde jsme navštívili Vodní dům a Včelí svět. Kromě toho, jsme se prošli po koruně hráze Želiv a dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací souvisejících s vodou, se životem včel a s přírodou. Užili jsme si krásný výlet a načerpali spoustu vědomostí.

Někteří kamarádi začali již s dlabáním dýní a přípravou výrobků na adventní jarmark. V listopadu nás čeká vystoupení pro seniory v Kolíně.

Provoz ŠD

Pravidelný provoz školní družiny a všeobecného oddělení školního klubu bude zahájen 05. 09. 2017, 06:00 - 17:00.
Bližší informace obdržíte 04. 09. 2017, kdy rovněž proběhne zápis žáků prvních tříd.