4. Základní škola v Kolíně s rozšířenou výukou hudební, výtvarné a tělesné výchovy

Řád školní jídelny

Informace školní jídelny

telefon: 321 724 045
email:jidelna@4zskolin.cz
Provozovatel: Základní škola Kolín III., Lipanská 420

Podávání obědů:

Žáci a zaměstnanci 11:15 – 13:45 hod.
Cizí strávníci 11:15 – 12:15 hod.
12:50 – 13:10 hod.

Z hygienických důvodů rodiče, kteří čekají na své děti, nemají přístup do ŠJ

Objednání obědů

V pondělí a pátek se vaří jeden oběd. V úterý, ve středu a ve čtvrtek se vaří obědy dva, strávník má automaticky přidělený oběd číslo 1. Oběd číslo 2 si strávník může objednat nejpozději den předem do 14 hodin (přes internet do 13 hodin).

Pokud je přihlášených porcí oběda číslo 2 méně než 20, nevaří se a strávník má automaticky přeobjednán oběd na číslo 1.

Přihlašování a odhlašování obědů

Odhlašování obědů je možné den předem do 14:00, ve vážných případech ještě ráno do 7:30 (pouze náhlé onemocnění), na telefonním čísle 321 724 045, e-mailu jidelna@4zskolin.cz, nebo přes internetové stránky školy do 13:00.

Neodhlášený oběd možno odebrat rodiči pouze první den nepřítomnosti žáka ve škole. Pokrm (oběd), který si spotřebitel převezme na požádání, je určen k přímé spotřebě bez skladování. Za přítomnosti žáka ve škole nelze odnášet obědy ze ŠJ v jídlonosičích. Strávníci jsou povinni nosit čip k odebrání oběda. Rodiče jsou povinni odhlásit obědy v nepřítomnosti žáka ve škole.

Strávníci, kteří se již stravují, jsou automaticky převádění i na nový školní rok, tak jak byli přihlášení v daném školním roce. Veškeré změny (odchod žáka) je nutno rodiči nahlásit ve ŠJ.

Placení stravného

Placení stravného je možné v hotovosti nebo inkasní platbou (doložené potvrzeným souhlasem k inkasu, které je k dispozici ke stáhnutí v dokumentech školní jídelny) vždy do konce měsíce na měsíc následující, jinak bude strávník vyřazen ze stravování.

Ceny stravného

1. skupina 7 - 10 let 20,- Kč
2. skupina 11 - 14 let 22,- Kč
3. skupina 15 a více let 24,- Kč
Zaměstnanci 24,- Kč
Ostatní 48,- Kč
22,- Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku (od 1.9. – 31.8.), ve kterém dosahují věku podle skupin 1 - 3.

Vyúčtování, vrácení přeplatků

Vyúčtování se provádí k 18. v měsíci (např. odhlášky k 18. 9. jsou odečteny v říjnu, odhlášky po 18.9. jsou odečteny v listopadu).

Jídelní lístky

Jídelní lístky sestavuje vedoucí školní jídelny společně s kuchařkou a jsou vystaveny ve školní jídelně a na webových stránkách www.4zskolin.cz. Při změně jídelního lístku je provedena oprava.

Organizace provozu

Dozor během stravování zajišťují pedagogové.

Je zakázáno vynášet kuchyňské nádobí a vybavení školní jídelny mimo prostor školní jídelny.

Rodičům žáků a jejich rodinným příslušníkům je v době výdeje obědů z provozních a hygienických důvodů zakázáno vstupovat do jídelny.

Za provoz školní jídleny zodpovídá vedoucí školní jídelny a řídí se danými předpisy pro provoz školní jídelny, za úklid a čistotu zodpovídá hlavní kuchařka.

Další specifické úkoly jsou zpracovány v Provozně - sanitačním řádu školní jídelny podle požadavků hygienika a jsou vyvěšené v kuchyni.

S případnými připomínkami nebo problémy se obraťte na vedoucí školní jídelny Barboru Černou (cerna@4zskolin.cz).

Vedoucí jídelny

Barbora Černá (cerna@4zskolin.cz)

Objednávka jídel

Objednávka jídel
Návod [pdf, 444.9 kB]

Dokumenty jídelny

Řád školní jídelny
Souhlas k inkasu - ČS
Souhlas k inkasu - ostatní

Odhlášení jídel

Odhlašování obědů je možné den předem:

  • přes internet do 13:00,
  • telefonicky do 14:00 (ve vážných případech ještě ráno do 7:30) na tel. čísle 321 724 045,
  • emailem do 13:00 na jidelna@4zskolin.cz

Podávání jídla

Obědy podáváme od 11:15 do 13:45, cizím strávníkům od 11:15 do 12:15 a od 12:50 do 13:10.

Výběr jídla

V úterý, ve středu a ve čtvrtek je možný výběr ze dvou druhů jídel. Přihlášení oběda č.2 se provádí pomocí čipu nebo internetu.