4. Základní škola v Kolíně s rozšířenou výukou hudební, výtvarné a tělesné výchovy

Zprávy ze školy

Kolínské sportovní dny

Vloženo: vedení školy 08.06.2018 v 12:20:00

Dne 4. 6. 2018 byly zahájeny Kolínské sportovní dny a naše škola slavila úspěchy!

Endorlino zářilo v Praze

Vloženo: Mgr. Martina Arltová 03.06.2018 v 16:24:24
Poslední aktualizace: Mgr. Martina Arltová 05.06.2018 v 17:08:35

Ze sedmi postupových kol celé České republiky se sjeli finalisté 1.6.2018 do Prahy na finále.

Naše děti si ve velké bitvě a ohromné konkurenci vedly skvěle.
Mladší tanečníci vybojovali z 26 finalistů 2. místo.
Starší tanečníci se utkali s 20 soupeři a dosáhli na stupeň nejvyšší a jsou pro tento rok MISTŘI TANCE ČR.
Endorlino zářilo v Praze
Endorlino zářilo v Praze

Poděkování

Vloženo: Mgr. Bohumil Herčík 11.05.2018 v 12:57:15
Poslední aktualizace: Mgr. Bohumil Herčík 11.05.2018 v 12:58:39

Ve čtvrtek 10.5.2018 byl řediteli školy Mgr. Bohumilu Herčíkovi firmou TPCA předán šek
v hodnotě 200.000 Kč na realizaci projektu Dešťová voda, nevyužité bohatství. Děkujeme
všem, kteří před nedávnem pro naši školu v anketě hlasovali, a věříme, že se nám podaří
projekt nejen zrealizovat, ale že i díky jemu přispějeme k ochraně životního prostředí. Velké
poděkování patří samozřejmě firmě TPCA.
TPCA pro Kolínsko

 TPCA

Yutubeři na 4.ZŠ

Vloženo: Jan Křeček 11.05.2018 v 12:52:56
Poslední aktualizace: Jan Křeček 11.05.2018 v 12:54:59

Youtube, youtubeři, natáčení videí a následné zveřejnění. To se stalo hitem dnešní doby. Na Youtube můžeme zdarma publikovat videa, když má video dostatečně "vidění", můžeme vydělat i několik málo peněz. Všechno má ale i svoje mínusy, jedním z nich je zneužívání Youtube, nahrávání nevhodného obsahu a ubližováním jedincům skrz video. Na toto téma nám 10.5. přednášel známý youtuber Martin Malý, který si říká Ati, Petr Vojnar a Adam Pučalík, který je také provozní našeho školního automatu.

Přednášky se zúčastnily všechny třídy druhého stupně. Na konci se žáci mohli vyfotit s youtuberem.
Celou přednášku zařizovala firma EasySchool.
Za školní parlament, Jan Křeček.
Yutubeři na 4.ZŠYutubeři na 4.ZŠYutubeři na 4.ZŠYutubeři na 4.ZŠ

Spalničky

Vloženo: Mgr. Bohumil Herčík 04.05.2018 v 12:00:58

Spalničky jsou vysoce nakažlivé, virové onemocnění, které se velmi snadno šíří
vzdušnou cestou. Začíná horečkou, příznaky zánětu horních cest dýchacích (rýma,
kašel), zánětem spojivek. Následně vzniká vyrážka, začínající za krkem a šíří se po
celém těle, objeví se i červené skvrny na sliznici tváří v ústech.
Vzhledem k tomu, že byl v poslední době zvýšen výskyt spalniček, obrátila se na nás
Bezpečnostní rada Středočeského kraje se žádostí, abychom dále informovali své rodiče a
žáky, aby dodržovali následující obecná preventivní hygienická opatření:
Vyhněte se kontaktu s nemocnými lidmi. Nechoďte na místa s velkou koncentrací
lidí. Myjte si často a opakovaně ruce:
• • mytím rukou mýdlem pod teplou tekoucí vodou se snižuje
pravděpodobnost onemocnění
• • pokud není voda a mýdlo k dispozici, doporučuje se použít desinfekční
gely na ruce na alkoholové bázi
Při kašli a kýchání si kapesníkem zakrývejte nos a ústa. Po použití kapesník
vyhoďte do koše. Nedotýkejte se rukama obličeje, nemněte si oči – snížíte tím
riziko přenosu viru prostřednictví rukou z kontaminovaných předmětů.
Nepůjčujte si mobilní telefony, sklenice, příbory, u dětí hračky apod.
Při zdravení se vyhněte podávání rukou, objímání a líbání.
Objeví-li se u Vás jakékoli příznaky onemocnění, vyhledejte svého obvodního
lékaře, nebo navštivte lékařskou pohotovostní službu.

Ředitelské volno

Vloženo: Mgr. Bohumil Herčík 05.04.2018 v 11:26:05
Poslední aktualizace: Mgr. Bohumil Herčík 04.05.2018 v 08:14:15

Ředitel školy vyhlašuje na dny 30.4.2018 a 7.5.2018 ředitelské volno z důvodů vzdělávání pedagogického sboru v oblasti GDPR. Školní družina bude k dispozici.

Preventivní programy

Vloženo: Ing. Barbora Tafelová 04.05.2018 v 08:13:19

Dne 27.4. proběhla série přednášek, které byly zaměřeny na sexuální výchovu. Přednášela zkušená paní  Mgr. Alena Blažková. Přednáška  „Na světě nejsi sám“ byla pro žáky 4. ročníků a byla zaměřena na podporu individuality a zdravé sebevědomí žáků, na zvládání negativních emocí (hněv, závist…), na prevenci sociálně-patologických jevů (šikana, agresivita, extrémismus) a na rozvoj zodpovědnosti vůči sobě i svému okolí (ochrana životního prostředí).

Přednáška „ Z housenky motýlem“ byla pro žáky 5. ročníků. Tématem bylo období přechodu z dětství do dospívání - fyzické a psychické změnyzdravý růst = správná strava, vznik a vývoj lidského jedincehygiena, naše intimita, zvyšování bezpečnosti dětí a změna vztahů s okolím - co je slušnost, vulgárnost.

Na přednášce „ Na startu mužnosti“ si chlapci 7. ročníků upevnili znalosti o anatomii, o mužském pohlavním orgánu …. Zjistili co je vhodná životospráva, správný hygienický návyk. Mluvili o dospívání - pocity, vztahy, sebevědomí, bezpečnost.

Program „Mezi námi děvčaty“ byla doplňující aktivita v rámci školního vzdělávacího programu pro dívky 7. ročníku ZŠ při naplňování jednoho z cílů vzdělávání - učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný.

Cílem programu je pomoci učitelům v přípravě předpubertálních dětí na období dospívání. Umožnit dětem chápat fyzické a psychické změny, kterými budou procházet nebo již procházejí, a uvědomit si, že tyto změny jsou běžnou součástí jejich vývoje. Umožnit žákům získat základní vědomosti o anatomii a fyziologii lidského těla, osvojit si správné pojmenování rozmnožovacího ústrojí a pochopit souvislosti reprodukčního zdraví s budoucími úlohami matky a otce. Pomoci děvčatům pochopit menstruační cyklus, jako přirozenou součást života ženy – jako projev zdraví a ne jako nemoc. Připravit děvčata na potřebnou změnu hygienických návyků, které souvisí s dospíváním a poskytnout jim informace o výrobcích dámské hygieny a jejich používán.

Výsledky zápisu do 1. tříd - duben 2018

Vloženo: Mgr. Bohumil Herčík 19.04.2018 v 16:10:37
Poslední aktualizace: Mgr. Bohumil Herčík 19.04.2018 v 16:14:28

 Č.J. 195/18 přijat (a) HV Č.J. 143/18 přijat (a) VV Č.J. 165/18 přijat (a) LH

Č.J. 192/18 přijat (a) HV Č.J. 141/18 přijat (a) VV Č.J. 155/18 přijat (a) LH

Č.J. 180/18 přijat (a) HV Č.J. 157/18 přijat (a) VV Č.J. 164/18 přijat (a) LH

Č.J. 179/18 přijat (a) HV Č.J. 149/18 přijat (a) VV Č.J. 161/18 přijat (a) LH

Č.J. 169/18 přijat (a) HV Č.J. 176/18 přijat (a) VŠ Č.J. 160/18 přijat (a) LH

Č.J. 166/18 přijat (a) HV Č.J. 189/18 přijat (a) VŠ Č.J. 150/18 přijat (a) LH

Č.J. 139/18 přijat (a) HV Č.J. 188/18 přijat (a) VŠ Č.J. 137/18 přijat (a) LH

Č.J. 146/18 přijat (a) HV Č.J. 187/18 přijat (a) VŠ Č.J. 147/18 přijat (a) LH

Č.J. 142/18 přijat (a) HV Č.J. 185/18 přijat (a) VŠ Č.J. 140/18 přijat (a) LH

Č.J. 132/18 přijat (a) HV Č.J. 183/18 přijat (a) VŠ

Č.J. 152/18 přijat (a) HV Č.J. 182/18 přijat (a) VŠ

Č.J. 191/18 přijat (a) VV Č.J. 181/18 přijat (a) VŠ

Č.J. 190/18 přijat (a) VV Č.J. 178/18 přijat (a) VŠ

Č.J. 186/18 přijat (a) VV Č.J. 177/18 přijat (a) VŠ

Č.J. 184/18 přijat (a) VV Č.J. 173/18 přijat (a) VŠ

Č.J. 151/18 přijat (a) VV Č.J. 168/18 přijat (a) VŠ

Č.J. 175/18 přijat (a) VV Č.J. 163/18 přijat (a) VŠ

Č.J. 171/18 přijat (a) VV Č.J. 153/18 přijat (a) VŠ

Č.J. 156/18 přijat (a) VV Č.J. 134/18 přijat (a) VŠ

Č.J. 162/18 přijat (a) VV Č.J. 194/18 přijat (a) LH

Č.J. 136/18 přijat (a) VV Č.J. 193/18 přijat (a) LH

Č.J. 145/18 přijat (a) VV Č.J. 174/18 přijat (a) LH

Č.J. 135/18 přijat (a) VV Č.J. 158/18 přijat (a) LH

Č.J. 144/18 přijat (a) VV Č.J. 167/18 přijat (a) LH


Č.J. 131/18 přijat(a) neprošel (a) VV zařazen(a) do VŠ

Č.J. 148/18 přijat(a) neprošla (a) VV zařazen(a) do  

Č.J.170/18 přijat(a) neprošel (a) VV zařazen(a) do VŠ

Č.J.133/18 přijat(a) neprošel (a) VV zařazen(a) do VŠ

Č.J.138/18 přijat(a) neprošel (a) VV+HV zařazen(a) do VŠ

 

Č.J. 172/18 ODKLAD

Č.J. 197/18 ODKLAD

Č.J. 196/18 ODKLAD

Č.J. 154/18 ODKLAD

 

 

Vysvětlivky: HV – rozšířená hudební výchova

VV – výtvarná výchova

VŠ – všeobecná třída

 

Poznámky:

1.      Pokud žák neprošel talentovou zkouškou z VV nebo HV byl posuzován jako zájemce pro všeobecnou třídu.

2.      Složení budoucích tříd:

I. A  - LH + VV třídní učitelka Mgr. Hana Schifflerová 

I. B  - HV + VŠ třídní učitelka Mgr. Hana Pilná


Třídní schůzky

Vloženo: Mgr. Bohumil Herčík 05.04.2018 v 11:25:17
Poslední aktualizace: Mgr. Bohumil Herčík 19.04.2018 v 16:13:04

Třídní schůzky SRPŠ se konají v úterý 24. 4. 2018. Pro 1.stupeň tradičně od 16.00 hod a pro 2.stupeň od 16.45 hod. Všichni jsou srdečně zváni.

Zápis do 1. třídy

Vloženo: Mgr. Bohumil Herčík 05.04.2018 v 14:50:32

Termín:
čtvrtek 5.4.2018 13.30 – 17.00 hod.
pátek 6.4.2018 13.30 – 16.30 hod.

Informace k organizaci zápisu:
Zápis proběhne v prvním patře školní budovy v prostorách 1.stupně. Zapsány budou děti narozené do 31.8.2012. Zápis se bude skládat ze dvou částí: formální /vyplnění dokumentů/ a z navázání kontaktu s dítětem/např. putování za pohádkou/. Naše škola může přijmout 70 žáků. V případě většího počtu uchazečů proběhne přijímání žáků podle následujících kritérií:

  1. Děti s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu školy.
  2. Děti s trvalým pobytem mimo spádový obvod školy, ale se zájmem o rozšířenou výuku výchovných předmětů / hudební, výtvarnou, tělesnou výchovu (lední hokej)/.
  3. Ostatní děti s trvalým pobytem mimo spádový obvod školy.
  4. Los.

Více informací k zápisu ke stažení zde


Strana: 1