4. Základní škola v Kolíně s rozšířenou výukou hudební, výtvarné a tělesné výchovy

Zprávy ze školy

Předzápisové akce

Vloženo: vedení školy 09.01.2019 v 18:20:28

Předzápisové akce

Noc s Julesem Vernem

Vloženo: učitelé školy 07.01.2019 v 23:14:38

100 let republiky

V pátek 25.1.2019 pro žáky 4.-9. tříd pořádáme noc s knihami jednoho z nejznámějších autorů vědecko-fantastické literatury

Nabízíme:

  • netradičně strávenou noc ve škole
  • společnou práci ve skupině při řešení zajímavých úkolů – šifrování, komiksy, vynálezy
  • seznámení se známými díly sci-fi literatury
  • ukázky filmových zpracování

Začátek akce: pátek 25.1.2019 v 17 hodin, konec akce: sobota 26.1. 2019 v 9 hodin.

Pokud máš zájem zúčastnit se této akce, nahlaš své jméno jedné z paní učitelek Karpíškové, Kedrštové, Kronusové, Chybové.

Veselice

Vloženo: vedení školy 07.01.2019 v 21:54:05

Veselice 2019

Školní časopis 2018/19

Vloženo: Mgr. Iva Kronusová 02.01.2019 v 19:29:55

Školní časopis 2018/19

Vážení čtenáři,
dovolujeme si oslovit Vás se speciálním číslem našeho školního časopisu. V něm bychom rádi představili naši školu. Jsme základní školou, kterou mnozí z Vás znají pod názvem ČTYŘKA. Dříve, jak někteří z Vás jistě pamatují, jsme sídlili proti staré poliklinice. V roce 1993 jsme se přemístili do nové budovy. Současný oficiální název je Základní škola Kolín III, Lipanská 420 a poznáte nás podle oranžové barvy, která je nepřehlédnutelná. Jsme školou, která se od ostatních kolínských škol liší svým zaměřením. Pod jednou střechou se u nás tak vzdělávají děti ve třídách všeobecných, ale i odborně zaměřených. Na školních chodbách tak u nás potkáte i výtvarníky, hudebníky a hokejisty.

Pokud byste měli zájem dozvědět se, co jednotlivá zaměření vlastně znamenají, navštivte naše internetové stránky www.4zskolin.cz; záložka Základní škola - Dokumenty školy - Školní vzdělávací program Harmonie a tam si můžete prohlédnout učební plány tříd všeobecných, ale i těch s rozšířenou výukou výtvarné, hudební a tělesné výchovy. Pokud nás budete porovnávat s jinými školami, zjistíte, že právě rozsahem svých zaměření jsme výjimeční.

Od ostatních škol nás zároveň odlišuje GENETICKÁ METODA ČTENÍ, kterou Vám představíme na další straně časopisu. Maximální kapacita naší školy je 600 žáků. Pohromadě jsou u nás školní třídy, školní družina, tělocvičny i školní jídelna, děti tedy nemusejí přecházet z budovy do budovy. Součástí školního pozemku je i moderní atletický areál. Školní družina má 8 oddělení a školní klub 20 zájmových útvarů. Každoročně je připravováno mnoho letních aktivit. Na dalších stránkách se můžete podívat na události ze života školy, najdete tu i pozvánku na akce, které jsme pro veřejnost připravili. V letošním školním roce bychom rádi zapsali 3 třídy budoucích prvňáčků.

Celý Školní časopis ke stažení

Den s němčinou na ZŠ Lipanská

Vloženo: Bc. Lenka Bínová 28.12.2018 v 14:28:17
Poslední aktualizace: Bc. Lenka Bínová 28.12.2018 v 14:32:18

Ve středu 19.12. jsme byli jedinou kolínskou školou, na které proběhla akce Autobahnspiel, kterou pořádal Goethe-Institut Praha. Všem sedmákům a němčinářům z osmých a devátých ročníků se představilo 16 německých měst. Poznávání probíhalo formou soutěže v devadesátiminutových blocích, v kterých družstva získávala kilometry do svého cestovního pasu. Úkoly byly různorodé, posuďte sami: v Mnichově žáci prozkoumávali německou hudební scénu, v Berlíně pracovali se sociálními sítěmi, v Nürnbergu ve velké osmisměrce hledali německá slovíčka, z Bremenu telefonovali, ve Stuttgartu cestovali naslepo, Frankfurt přinesl matematický úkol napsaný tajným písmem, které šlo přečíst jen s pomocí speciální lampy, Bonn představil slavné německé rodáky, ve Freiburgu žáci poznali německé hrady a zámky, v Hannoveru se seznámili s osobním horoskopem,v Drážďanech poznávali německé parfémy, v Kolíně si prohlédli miniaturní fotky s typickými německými produkty, hudbu přinesl i Eisenach, Hamburg se pochlubil německým fotbalem, Weimar nutil k přemýšlení, kladl totiž otázky pravda nebo lež, v Mainzu poslepu poznávali německé vynálezy a Rostock představil loga známých značek z německy mluvících zemí. Na závěr byla vyhodnocena tři nejlepší družstva, jejichž členové si odnesli ceny v podobě sportovního vaku. I ostatní soutěžící obdrželi drobné odměny za svou cestovní snahu. Celý projekt skončil prezentací fotografií, které byly pořízeny během celého dopoledne.

                                                 L. Bínová

Vánoční svátky

Vloženo: vedení školy 21.12.2018 v 14:06:46
Poslední aktualizace: vedení školy 21.12.2018 v 14:06:46

Příjemné prožití vánočních svátků,

hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce
přejí pedagogičtí i provozní zaměstnanci školy.
Veselé vánoce

Vánoční jarmark

Vloženo: vedení školy 13.11.2018 v 01:05:03
Poslední aktualizace: vedení školy 21.12.2018 v 14:04:57

Vánoční jarmark

Třídní schůzky

Vloženo: vedení školy 23.11.2018 v 12:28:03

Třídní schůzky SRPŠ se konají ve čtvrtek 29. 11. 2018. Pro 1.stupeň tradičně od 16.00 hod a pro 2.stupeň od 16.45 hod. Všichni jsou srdečně zváni.

Hudebníci ze „Čtyřky“ koncertovali pro mateřské školy

Vloženo: Mgr. Lenka Dvorníková 13.11.2018 v 00:58:47
Poslední aktualizace: Mgr. Lenka Dvorníková 13.11.2018 v 00:59:32

Ve čtvrtek 8. 11. shlédlo 180 dětí ze čtyř kolínských mateřských škol představení Zahrada. Připravili je pro ně žáci rozšířené hudební výchovy ze 4. ZŠ v Kolíně. Písničky inspirované dětskou literaturou - knihou Jiřího Trnky, pocházejí z pera autorské dvojice Dvorníková – Hruška. Hudebníci je nacvičili o podzimních prázdninách při svém soustředění v Hančově Boudě na Benecku. Na „Hančovce“ muzicírovalo 34 dětí ve věkovém složení od druhé do deváté třídy. Ze starších žáků bylo sestaveno komorní těleso (příčné flétny, kytara, klarinet, housle, klávesy), které doprovázelo pěvecký sbor. Kromě zpěvu a hry na hudební nástroje, si žáci procvičili své čtenářské a vypravěčské dovednosti na vybraných zdramatizovaných textech z Trnkovy Zahrady. Všichni si užili i spoustu zábavy, soutěží a her, které pro ně připravily paní učitelky Karpíšková a Vlková.

V pátek 2. 11. hudebníci představili svoji práci rodičům, příbuzným a všem ostatním, kteří se ještě vešli do přeplněného hudebního sálu školy. V sobotu 3. 11. pak nahrávali písničky i texty Zahrady ve školním studiu. A právě dva koncerty pro mateřské školy byly završením celé práce. Odměnou byl dětem potlesk, sladkosti a konečně i CD, které jim bude i po čase připomínat léta strávená na 4. ZŠ v hudební třídě.

Koncert pro mateřské školy

100 let republiky

Vloženo: Mgr. Erika Kedrštová 05.11.2018 v 15:13:05
Poslední aktualizace: Mgr. Erika Kedrštová 13.11.2018 v 00:47:35

100 let republiky

Letošní rok je ve znamení oslav vzniku Československa. I naše škola se do těchto oslav zapojila. Žáci navštívili kolínské muzeum, kde si prohlédli výstavu Kolíňané za Velké války. Mnohé třídy také absolvovaly edukační program Na frontě a v zázemí. Žáci 9. ročníků si vyslechli přednášku o situaci v Kolíně za první světové války a o událostech souvisejících se vznikem republiky. Hudební třídy pak zhlédly divadelní představení vévévé.ceskoslovensko.cz, kde byly připomenuty důležité osmičky v našich dějinách 20. století. Oslavy byly završeny 25. října projektovým dnem 100 let republiky. Všichni žáci i zaměstnanci školy mohli v tento den přijít do školy v dobových kostýmech nebo v barvách naší státní vlajky. Žáci 2. stupně tento den pracovali v 6 dílnách, které měly společné téma – Vznik Československa a stoleté výročí republiky. V jazykové dílně si děti připomněly, že republika byla státem Čechů a Slováků a zazněla tu tedy kromě češtiny také slovenština. I v hudební dílně byly slyšet oba jazyky. Žáci si zazpívali českou a slovenskou hymnu, jejich texty museli však nejprve správně poskládat. V duchu skládání se nesla i další dílna - puzzle s  tematikou významných osobností a důležitých událostí našich dějin. Prvorepublikové firmy a jejich výrobky žáci poznali v didaktické dílně, na PC pak vyhledávali zprávy z dobového tisku. Vše završila filmová dílna odkazující k prvorepublikovému školství. Ve všech dílničkách byli žáci odměněni za svou práci prvorepublikovými penězi. Skupinky, které si „vydělaly“ nejvíce peněz, budou 15. listopadu odměněny „omluvenkou“ z dopolední výuky z důvodu procházky po Kolíně, která je spojená s návštěvou radnice, kde naše žáky čeká překvapení.

Během projektového dne vznikly velmi pěkné projekty, myšlenkové mapy a přání republice. Tyto práce našich žáků jsou vystaveny v atriu školy, kde si je můžete prohlédnout. Třeba až přijdete na náš vánoční jarmark.

Těšíme se na vás.

Fotografie z akce 100 let republiky


Strana: 1