4. Základní škola v Kolíně s klasickými třídami
a třídami s rozšířenou výukou hudební, výtvarné a tělesné výchovy

Řád školní jídelny

Provozní řád vyplývá ze:

  • zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování …, ve znění pozdějších předpisů
  • platných hygienických předpisů

Informace školní jídelny

telefon: 321 724 045
email:jidelna@4zskolin.cz
Provozovatel: Základní škola Kolín III., Lipanská 420

Školní jídelna připravuje denně polévku, pondělí a pátek jedno hlavní jídlo, úterý až čtvrtek dvě hlavní jídla, včetně nápojů, vše označené příslušnými alergeny, které jsou v pokrmech a nápojích obsažené.

Podávání obědů:

Žáci a zaměstnanci 11:15 – 13:45 hod.
Cizí strávníci 11:15 – 12:15 hod.
12:50 – 13:10 hod.

Objednání obědů

Den předem do 14 hod., přes internet do 13:00 hod. Pokud je přihlášených porcí oběda č.2 méně než 20, nevaří se a strávník má automaticky oběd č.1.

Přihlašování a odhlašování obědů

Den předem do 14:00 hod., ráno do 7:30 hod., (pouze náhlé onemocnění) tel.: 321 724 045, e-mail: jídelna@4zskolin.cz , nebo přes internet do 13:00.

Rodiče jsou povinni odhlásit obědy v nepřítomnosti žáka ve škole.

Neodhlášený oběd možno odebrat rodiči pouze první den přítomnosti žáka ve škole. Oběd, který si spotřebitel převezme na požádání,je určen k přímé spotřebě bez skladování. Za přítomnosti žáka ve škole nelze odnášet obědy ze ŠJ v jídlonosičích. Strávníci jsou povinni nosit klíčenku k odebrání oběda.

Strávníci, kteří se již stravují, jsou automaticky převádění i na nový školní rok, tak jak byli přihlášení v daném školním roce. Veškeré změny (odchod žáka) je nutno rodiči nahlásit ve ŠJ.

Úhrada strávného

Placení stravného je možné v hotovosti nebo inkasní platbou (doložené potvrzeným souhlasem k inkasu, které je k dispozici ke stáhnutí v dokumentech školní jídelny) vždy do konce měsíce na měsíc následující, jinak bude strávník vyřazen ze stravování.

Ceny stravného

1. skupina 7 - 10 let 23,- Kč
2. skupina 11 - 14 let 25,- Kč
3. skupina 15 a více let 27,- Kč
Zaměstnanci 28,- Kč
Ostatní 56,- Kč
24,- Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku (od 1.9. – 31.8.), ve kterém dosahují věku podle skupin 1 - 3.

Vyúčtování, vrácení přeplatků

Vyúčtování se provádí k 18. v měsíci (např. odhlášky k 18. 9. jsou odečteny v říjnu, odhlášky po 18.9. jsou odečteny v listopadu).

Jídelní lístky

Jídelní lístky sestavuje vedoucí školní jídelny společně s kuchařkou a jsou vystaveny ve školní jídelně a na webových stránkách www.4zskolin.cz. Při změně jídelního lístku je provedena oprava.

Organizace provozu

Dozor během stravování zajišťují pedagogové.

Je zakázáno vynášet kuchyňské nádobí a vybavení školní jídelny mimo prostor školní jídelny.

Rodičům žáků a jejich rodinným příslušníkům je v době výdeje obědů z provozních a hygienických důvodů zakázáno vstupovat do jídelny.

Za provoz školní jídleny zodpovídá vedoucí školní jídelny a řídí se danými předpisy pro provoz školní jídelny, za úklid a čistotu zodpovídá hlavní kuchařka.

Pracovní náplně: jsou vypracovány u všech pracovnic a jsou součástí pracovní smlouvy. Hmotná odpovědnost: sepsána mezi ZŠ a VŠJ, mezi ZŠ a vedoucí kuchařkou a uloženy ve spisech pracovnic.

Vybavení kuchyně a jídelny: doplňuje se průběžně

Úhrada nevydaných obědů

Zbylé nevydané obědy si mohou zaměstnanci ZŠ a ŠJ odkoupit po skončení provozu (výdeje) v době od13:45 do 14:00 hod. Cena oběda činí 5,- Kč a platí se při odběru vedoucí kuchařce. Získaná finanční částka je použita na nákup potravin pro žáky ZŠ.
Možnost zakoupení zbytkového oběda pouze pro zaměstnance, kteří ten den odebrali zaměstnanecký oběd.

Úřední hodiny

Úřední hodiny kanceláře ŠJ:    7.00 – 9.00    11.00 – 14.30 hod.

S případnými připomínkami nebo problémy se obraťte na vedoucí školní jídelny Barboru Černou (cerna@4zskolin.cz).

V Kolíně dne 1.9.2018

Vedoucí jídelny

Barbora Černá (cerna@4zskolin.cz)

Objednávka jídel

Objednávka jídel
Návod [pdf, 159.6 kB]

Dokumenty jídelny

Řád školní jídelny
Souhlas k inkasu - ostatní

Odhlášení jídel

Odhlašování obědů je možné den předem:

  • přes internet do 13:00,
  • telefonicky do 14:00 (ve vážných případech ještě ráno do 7:30) na tel. čísle 321 724 045,
  • emailem do 13:00 na jidelna@4zskolin.cz

Podávání jídla

Obědy podáváme od 11:15 do 13:45, cizím strávníkům od 11:15 do 12:15 a od 12:50 do 13:10.

Výběr jídla

V úterý, ve středu a ve čtvrtek je možný výběr ze dvou druhů jídel. Přihlášení oběda č.2 se provádí pomocí čipu nebo internetu.