4. Základní škola v Kolíně s rozšířenou výukou hudební, výtvarné a tělesné výchovy

Příměstský tábor

Datum akce: 10.07.2017 - 14.07.2017
Rozvoj gramotností:
Vložil: Anna Pittelová, vloženo 23.01.2017 v 20:14:33
Poslední aktualizace: Anna Pittelová dne 31.08.2017 v 13:32:12

Základní škola Kolín III., Lipanská 420

                                                                            V Kolíně dne 14. července 2017     

 

 

 

Ohlédnutí za příměstkým táborem,

konaným ve dnech 10. – 14.7.2017

 

 

           

          Vychovatelky: A. Pittelová, H. Jirsová, L. Machová, M. Herčíková,       L. Málková, asistentka P. Trojanová

 

          Příměstského tábora, který nesl název „Barevný tábor“, se z původně přihlášených 41 žáků, zúčastnilo 37. Dva žáci onemocněli, dva nenastoupili z rodinných důvodů.

 

Pondělí – 10.7.2017

          Na úvod proběhlo uvítání žáků, seznámení s organizací tábora, jeho zaměřením a cílem. Pak následovalo poučení o bezpečnosti a chování v průběhu konání celého tábora a seznámení s programem na pondělí.

          Po krátké svačině následovalo losování barev do týmů (červená, žlutá, zelená, modrá) a volba kapitána. Žáci byli seznámeni s úkoly, za které budou sbírat body pro tým. Následovala první hra – táborová stezka, na které plnili různé úkoly. Ještě před obědem začali v týmu vyrábět svůj erb (v příslušné barvě) a zbylí členové tvořili chobotničku, které chapadla symbolizovala            5 táborových dnů. Po krátké polední pauze jsme se vypravili na dětské centrální hřiště, kde si žáci užívali všechny atrakce. I přesto, že se počasí zhoršilo, byl to fajn den a začínal se pomalu, ale jistě naplňovat cíl tábora – práce v týmu, vzájemná pomoc, spolupráce a posilování přátelství.    

         

Úterý – 11.7.2017

          Po uvítání a seznámení s denním programem, následovala první hra,       za kterou žáci sbírali body. Skládali obrázek z puzzlí. Všichni měli stejné podmínky a rozhodoval čas. Na prezentaci vlastního programu jsme se všichni těšili. Každý tým se prezentoval po svém, takže jsme viděli zpěv, tanec, soutěž    i hru. V Kimově hře týmy ukázaly, jak dobře si umí vzájemně pomoct a poradit.

          Po polední pauze jsme sportovali a hráli organizované hry v tělocvičně, protože počasí nám moc nepřálo. Na náladě nám to ovšem neubralo a tak jsme si všichni pěkně zasoutěžili, zahráli hry a sbírali body pro svou barvu. Den jsme zakončili tvořivou dílničkou, ve které jsme vyráběli krabičky s různým využitím.

 

Středa – 12.7.2017

          První příležitostí sbírání bodů do hodnocení byla hra „Hra se slovy“. Žáci skládali na čas správně věty s přeházeným slovosledem. Pak jsme se vypravili na půldenní turistickou vycházku polepským údolím. Cestou jsme si povídali     o přírodě a zastavovali se na zajímavých místech. Na fotbalovém hřišti proběhly další hry a soutěže, za které žáci obdrželi body.

          Po obědě jsme byli rozděleni na dvě barevné skupiny. První se vypravila na dopravní hřiště užít si jízdu na motokáře s dodržováním dopravních předpisů a značek. Druhá skupina v rámci pracovní dílny malovala na sklo a tiskala fantazijní obrázek. Pak následovala výměna skupin. Den jsme si pěkně užili       i když nás v jeho závěru potrápilo počasí.

 

Čtvrtek – 13.7.2017

          Den jsme začali vědomostním kvízem s cílem, aby tým co nejlépe spolupracoval a radil si. Pak už jsme se všichni těšili na celodenní výlet vlakem do Kutné Hory. S řízkem v batohu od paní kuchařek a další potřebnou výbavou jsme si užívali historické centrum Kutné Hory. Nechyběla zmrzlina a dobrá nálada. Vrátili jsme se spokojeni a obohaceni o nové informace.

 

Pátek – 14.7.2017

          A najednou tu byl pátek. Zahráli jsme si bingo a pak následovala velká táborová hra se zašifrovaným pokladem. Týmy obdržely přidělené body nejen za tuto hru, ale i za mini olympiádu, která následovala po objevení pokladu. Tábor jme uzavřeli diskotékou, hodnocením, předáním odměn a diplomů.

 

          Nikdo se nezranil a vytvořila se dobrá parta spolupracujících kamarádů. Proto hodnotím tento příměstský tábor za zdařilý a splnil svůj cíl. Žákům děkuji za pěkné chování a vychovatelkám za práci.

 

Poznámka:

          Fotky – viz. nástěnka atrium, fotogalerie na web stránkách školy.

         

                                                                                                    

Vedoucí příměstského tábora

                                                                                          Anna PITTELOVÁ

 

 Příměstský tábor

  Vložil: Anna Pittelová v 01.09.2017 15:20
  Poslední aktualizace: -
  Počet fotografií: 48
Příměstský táborPříměstský táborPříměstský táborPříměstský táborPříměstský táborPříměstský táborPříměstský táborPříměstský táborPříměstský táborPříměstský táborPříměstský táborPříměstský táborPříměstský táborPříměstský táborPříměstský táborPříměstský táborPříměstský táborPříměstský táborPříměstský táborPříměstský táborPříměstský táborPříměstský táborPříměstský táborPříměstský táborPříměstský táborPříměstský táborPříměstský táborPříměstský táborPříměstský táborPříměstský táborPříměstský táborPříměstský táborPříměstský táborPříměstský táborPříměstský táborPříměstský táborPříměstský táborPříměstský táborPříměstský táborPříměstský táborPříměstský táborPříměstský táborPříměstský táborPříměstský táborPříměstský táborPříměstský táborPříměstský táborPříměstský tábor