4. Základní škola v Kolíně s rozšířenou výukou hudební, výtvarné a tělesné výchovy

Testování SCIO 6. ročníky

Datum akce: 03.10.2017 - 13.10.2017
Rozvoj gramotností: ICT, finanční, čtenářské a mediální, matematické
Vložil: Mgr. Lada Dudková, vloženo 03.10.2017 v 16:10:55
Poslední aktualizace: Mgr. Lada Dudková dne 26.10.2017 v 11:56:02

V termínu od 2. do 20. 10. 2017 proběhne SCIO testování Stonožka pro 6. ročníky.
Aktuální informace o projektu naleznete zde

    ČJ - 45 min (40 úloh)
    Ma - 45 min (30 úloh)
    OSP - 45 min (45 úloh)
Před zahájením testování dostanou žáci hash a přístupové heslo.
Odpovědi budou zaznamenávat na počítači přímo do on-line testu v aplikaci ScioDat.

Průběh testování: 
• Elektronické instrukce – www.scio.cz/instrukce.
• Úlohy mohou být řešeny v libovolném pořadí.
• Každá úloha má právě jednu správnou odpověď.
• Za každou správně vyřešenou úlohu se přičítá bod.
• Za každou chybně zodpovězenou úlohu se odečítá část bodu (1 / počet distraktorů).
• K testům není povoleno používat žádné pomůcky kromě tužky a papíru na poznámky.
• Žákům se specifickými poruchami učení mohou být časy na řešení jednotlivých testů prodlouženy o 10 až 15 minut – rozhodnutí je na škole.

Tipy k postupu při řešení testu: 
• Žáci úlohy nemusí řešit v pořadí, v jakém následují v testu za sebou. Pokud úlohu nejsou schopni vyřešit během 2–3 minut, ať přejdou k další. Zbude-li jim čas, mohou se k nevyřešeným úlohám vrátit. 
• Tipování se vyplatí pouze v případě, že je žák schopen v úloze některou z variant řešení vyloučit jako nesprávnou. V opačném případě si tipováním žák v průměru nepolepší, ani nepohorší. 
• Na začátek je lepší si vybrat úlohy, které jsou snadné a které žáci dobře ovládají. Řešení těžších úloh je výhodnější nechat na konec (netýká se poslechu). 
Nejen učitelé, ale také žáci mají k dispozici demo www.scio.cz/demotest, na kterém si mohou vyzkoušet průchod testem.

Výsledky:
Po skončení celého testování budou mít žáci ve svém profilu ve ScioDatu k dispozici náhled vyplněného testu s vyznačením správných odpovědí. Náhled vyplněného testu lze zobrazit také hned po skončení testování ve škole. Později v profilu naleznou i svou individuální zprávu z testování. Do svého profilu žáci vstupují z adresy http://testovani.scio.cz a potřebují k tomu hash a přístupové heslo.

Všem žákům přejeme hodně úspěchů.