4. Základní škola v Kolíně s rozšířenou výukou hudební, výtvarné a tělesné výchovy

Recyklohraní

Datum akce: 14.11.2017
Rozvoj gramotností: přírodovědné
Vložil: Mgr. Zdenka Vančurová, vloženo 14.11.2017 v 21:42:03
Poslední aktualizace: -

Nově se naše škola zapojila do programu Recyklohraní aneb Ukliďme svět. Stali jsme se součástí sítě 3560 škol, kterým záleží na prohloubení znalostí žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů. Projekt probíhá pod záštitou MŠMT České republiky. Ve kabinetě přírodopisu č.120 jsme zřídili odběrné místo, kam můžete odevzdávat vybité baterie, cartridge, tonery a drobné elektro vhodné k recyklaci. Recyklohraní rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí formou tematických her, praktických činností, kvízů a menších projektů, ale také přímou účastí dětí na sběru použitých baterií a vysloužilého drobného elektrozařízení.