4. Základní škola v Kolíně s rozšířenou výukou hudební, výtvarné a tělesné výchovy

Na světě nejsi sám

Datum akce: 27.04.2018
Rozvoj gramotností: přírodovědné, bezpečnostní
Vložil: Ing. Barbora Tafelová, vloženo 03.01.2018 v 12:29:45
Poslední aktualizace: Ing. Barbora Tafelová dne 03.01.2018 v 12:31:43

Na světě nejsi sám pro 4. ročník od 7:50 hod

Podpora individuality a zdravého sebevědomí žáků
  • zvládání negativních emocí (hněv, závist…)
  • prevence sociálně-patologických jevů (šikana, agresivita, extrémismus)
  • akceptace kulturní rozmanitosti a rozvoj zodpovědnosti vůči sobě
  • i svému okolí (ochrana životního prostředí)