4. Základní škola v Kolíně s rozšířenou výukou hudební, výtvarné a tělesné výchovy

Čas proměn

Datum akce: 27.04.2018
Rozvoj gramotností: přírodovědné, bezpečnostní
Vložil: Ing. Barbora Tafelová, vloženo 03.01.2018 v 12:36:43
Poslední aktualizace: -

Čas proměn pro dívky 7.ročníků od 10:45 hod


Program „Mezi námi děvčaty“ Vám od školního roku 2017/2018 opět nabízí bezplatné přednášky, jako doplňující aktivitu v rámci vašeho školního vzdělávacího programu pro 7. ročník ZŠ při naplňování jednoho z cílů vzdělávání - učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný.

Programy bezplatně poskytuje školám společnost Procter & Gamble prostřednictvím značek Always, Discreet, Tampax, Gillette.

Obsahová náplň obou výchovně vzdělávacích programů respektuje nové kurikulární dokumenty MŠMT.

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

•       vzdělávací oblast Člověk a zdraví
•       vzdělávací obor „Výchova ke zdraví“
•       Rámcové vzdělávací programy pro gymnázia a obory středního vzdělávání
•       Standard vzdělávání ve čtyřletém gymnáziu MŠMT ČR
•       Standard středoškolského odborného vzdělávání.

Oba výchovně vzdělávací programy vychází ze strategie Světové zdravotnické organizace  ZDRAVÍ  21 a pomáhají naplňovat cíle vládního dokumentu Zdraví 21 – Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR.

 

Čas proměn– Mezi námi děvčaty“

Program získal doporučující vyjádření MŠMT dne 7. března 1997 Č.j.: sine/97-2

Cílovou skupinou programu jsou děvčata ve věku 11-12-ti let.

Cíle programu „Čas proměn“ – Mezi námi děvčaty:

•       umožnit dětem chápat fyzické a psychické změny, kterými budou procházet nebo již procházejí, a uvědomit si, že tyto změny jsou běžnou součástí jejich vývoje
•       umožnit žákům získat základní vědomosti o anatomii a fyziologii lidského těla, osvojit si správné pojmenování rozmnožovacího ústrojí a pochopit souvislosti reprodukčního zdraví s budoucími úlohami matky a otce
•       pomoci děvčatům pochopit menstruační cyklus, jako přirozenou součást života ženy – jako projev zdraví a ne jako nemoc
•       připravit děvčata na potřebnou změnu hygienických návyků, které souvisí s dospíváním a poskytnout jim informace o výrobcích dámské hygieny a jejich používán