4. Základní škola v Kolíně s rozšířenou výukou hudební, výtvarné a tělesné výchovy

Matematický Klokan

Datum akce: 16.03.2018
Rozvoj gramotností: finanční, matematické
Vložil: Ing. Barbora Tafelová, vloženo 12.03.2018 v 10:44:27
Poslední aktualizace: -

V kategorii Cvrček je určena pro žáky 2. a 3. ročníku ZŠ.

Soutěžní test obsahuje 18 úloh. Čas na řešení včetně zadání je 60 minut. Úlohy jsou rozlišeny podle předpokládané obtížnosti: 1. – 6. úloha za 3 body, 7. – 12. úloha za 4 body, 13. – 18. úloha za 5 bodů. Za každou správnou odpověď získá soutěžící příslušný počet bodů (3, 4 nebo 5), za každou nezodpovězenou úlohu body nezíská ani neztratí (0 bodů), za každou nesprávnou odpověď se 1 bod odčítá (nikoli 3, 4 nebo 5 bodů, ale pouze 1 bod)! Žák vybírá správnou odpověď z 5 nabídnutých možností (správná odpověď je vždy jen jedna) zakroužkováním příslušného písmene (A, B, C, D nebo E). Každý žák vstupuje do soutěže s 18 body – ani při všech nesprávných odpovědích tedy nemůže získat záporný počet bodů. Maximálně lze získat 90 bodů.

 

V kategorii :

 Klokánek soutěží žáci 4. a 5. tříd ZŠ

Benjamín soutěží žáci 6. a 7. tříd ZŠ

Kadet soutěží žáci 8. a 9. tříd ZŠ

Soutěžící v kategoriích Klokánek, Benjamín a Kadet mají čas na zpracování 60 minut + 15 minut organizační práce. Ve všech kategoriích řeší soutěžící 24 úloh. Úlohy jsou rozlišeny podle předpokládané obtížnosti: 1. – 8. úloha za 3 body, 9. – 16. úloha za 4 body, 17. – 24. úloha za 5 bodů. Za každou správnou odpověď získá soutěžící příslušný počet bodů (3, 4 nebo 5), za každou neřešenou úlohu body nezíská ani žádné neztratí (je mu přiděleno 0 bodů), za každou nesprávnou odpověď se 1 bod odečítá (nikoli 3, 4 nebo 5 bodů, ale pouze 1 bod)! Každý soutěžící ve zmíněných kategoriích vstupuje do soutěže s 24 body, to aby soutěžící nedosahovali záporných výsledků. Znamená to tedy, že lze tedy získat maximálně 120 bodů. Soutěžící zaznamenávají své odpovědi do „karty odpovědí“ zatržením nejvýše jedné z nabízených možností.