4. Základní škola v Kolíně s rozšířenou výukou hudební, výtvarné a tělesné výchovy

Exkurze - ČOV

Datum akce: 30.05.2018
Rozvoj gramotností: přírodovědné
Vložil: Mgr. Zdenka Vančurová, vloženo 31.05.2018 v 14:08:33
Poslední aktualizace: -

Žáci 8. - 9. ročníků absolvují exkurzi kolínské čističky odpadních vod. Kde se díky paní ing. Drastilové seznámí s jejím významem a fungováním.