4. Základní škola v Kolíně s rozšířenou výukou hudební, výtvarné a tělesné výchovy

Testování SCIO 9. roč. OSP

Datum akce: 09.11.2018
Rozvoj gramotností: ICT, čtenářské a mediální, matematické
Vložil: Mgr. Iva Kronusová, vloženo 26.10.2018 v 12:42:58
Poslední aktualizace: Mgr. Iva Kronusová dne 16.11.2018 v 22:21:36

V termínu od 30.10. do 16. 11. 2017 proběhne SCIO "Národní testování" pro 9. ročníky.

ČJ - 45 min (40 úloh)
Ma - 60 min (30 úloh)
OSP (Obecné studijní předpoklady) - 60 min (60 úloh)

Před zahájením testování dostanou žáci hash a přístupové heslo.
Odpovědi budou zaznamenávat na počítači přímo do on-line testu v aplikaci ScioDat.

Průběh testování: 
• Elektronické instrukce – instrukce pro žáky.
• Úlohy mohou být řešeny v libovolném pořadí.
• Každá úloha má právě jednu správnou odpověď.
• Za každou správně vyřešenou úlohu se přičítá bod.
• Za každou chybně zodpovězenou úlohu se odečítá část bodu (1 / počet distraktorů).
• K testům není povoleno používat žádné pomůcky kromě tužky a papíru na poznámky.

Tipy k postupu při řešení testu: 
• Žáci úlohy nemusí řešit v pořadí, v jakém následují v testu za sebou. Pokud úlohu nejsou schopni vyřešit během 2–3 minut, ať přejdou k další. Zbude-li jim čas, mohou se k nevyřešeným úlohám vrátit. 
• Tipování se vyplatí pouze v případě, že je žák schopen v úloze některou z variant řešení vyloučit jako nesprávnou. V opačném případě si tipováním žák v průměru nepolepší, ani nepohorší. 
• Na začátek je lepší si vybrat úlohy, které jsou snadné a které žáci dobře ovládají. Řešení těžších úloh je výhodnější nechat na konec (netýká se poslechu). 
Nejen učitelé, ale také žáci mají k dispozici demo www.scio.cz/demotest, na kterém si mohou vyzkoušet průchod testem.

Výsledky:
Náhled vyplněného testu lze zobrazit hned po skončení testování. Do svého profilu žáci vstupují z adresy testovani.scio.cz a potřebují k tomu hash a přístupové heslo. Celkové výsledky budou zaslány škole po vyhodnocení testování všech škol.

Všem žákům přejeme hodně úspěchů.