4. Základní škola v Kolíně s rozšířenou výukou hudební, výtvarné a tělesné výchovy

Recyklohraní

Datum akce: 17.01.2019
Rozvoj gramotností: přírodovědné
Vložil: Mgr. Zdenka Vančurová, vloženo 17.01.2019 v 11:55:41
Poslední aktualizace: -

Při podzimní kampani školy vybraly 87 tun drobného elektra a 60 tun baterií

V období od 21. srpna do 15. listopadu 2018 se uskutečnila již tradiční podzimní sběrová soutěž s Recyklohraním. Do sběru použitých baterií se v rámci soutěže zapojilo 1 042 škol, které odevzdaly 59,9 tun baterií. Drobného elektra se vybralo 87,1 tuny a zapojilo se 718 škol. Všem aktivním účastníkům soutěže patří velké uznání – výsledky jsou výborné a díky jejich snaze vybrané elektro a baterie putují na recyklaci, kde se přemění na druhotné suroviny, a z nich pak budou moci vznikat nové produkty.

 

Ve sběru baterií byla nejúspěšnější ZŠ Vápno, kde se podařilo vybrat 36,6 kg na žáka. Ve sběru drobného elektra dosáhly nejlepšího výsledku děti z Výtvarného kroužku Šikulové ze Svijan v Libereckém kraji – odevzdaly v průměru 30,53 kg elektra na žáka. Vyhlašovateli soutěže byly spolu s Recyklohraním v případě sběru drobného elektra společnosti Asekol a Elektrowin a v případě sběru baterií společnost ECOBAT.

Za každý kilogram baterií odevzdaný v době soutěže všechny zapojené školy již obdržely extra body na své konto, za které si mohou v katalogu odměn pro žáky či studenty vybrat zajímavé odměny. Nejlepší škola ve sběru baterií v každém kraji v přepočtu kilogramů baterií na žáka získala navíc na svůj účet 2 000 bodů.  

U sběru elektra byly dvě soutěžní kategorie: Nejlepší školy v každém kraji (v přepočtu kg/na žáka školy) bez rozdílu počtu žáků získaly na účet školy za 1. místo 1 500 bodů a za 2. místo 1 000 bodů. V druhé kategorii byly ještě samostatně hodnoceny větší školy s více než 300 žáky. V této kategorii získala nejlepší škola v kraji na účet školy 1 500 bodů.