4. Základní škola v Kolíně s rozšířenou výukou hudební, výtvarné a tělesné výchovy

Ukončení soutěže ve sběru baterií

Datum akce: 03.06.2019
Rozvoj gramotností: matematické, přírodovědné
Vložil: Mgr. Zdenka Vančurová, vloženo 24.05.2019 v 12:20:40
Poslední aktualizace: -

Soutěž ve spolupráci s programem Recyklohraní. Jedná se o školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Na naší škole dvakrát zvítězila třída 3. A paní učitelky Dany Morávkové. Tentokrát jim na paty šlape třída 1. A paní učitelky Hany Schifflerové. Jak to dopadne tentokrát?