4. Základní škola v Kolíně s klasickými třídami
a třídami s rozšířenou výukou hudební, výtvarné a tělesné výchovy

Ukliďme Česko

Datum akce: 21.09.2021
Rozvoj gramotností: matematické, přírodovědné, sociální
Vložil: Mgr. Zdenka Vančurová, vloženo 21.09.2021 v 22:01:03
Poslední aktualizace: -

S žáky 6.A a 6.C jsme se vydali na úklid okolí fotbalového hřiště ve Štítarském údolí. Žáci se do úklidu pustili s nadšením. Podařilo se jim naplnit 10 pytlů odpadu všeho druhu. Prvotní nadšení po nálezech starého nářadí, bot nebo lahví bylo vystřídáno údivem nad tím, co všechno lidé v lese odhodí a nad množstvím nalezeného odpadu. Podle loňského úklidu však můžeme zhodnotit, že odpadu bylo asi o polovinu méně. Nakonec jsme všichni měli dobrý pocit z vykonané práce.