4. Základní škola v Kolíně s klasickými třídami
a třídami s rozšířenou výukou hudební, výtvarné a tělesné výchovy

Návštěva kolínské synagogy - 9. B

Datum akce: 22.06.2022
Rozvoj gramotností: čtenářské a mediální, sociální
Vložil: Mgr. Iva Kronusová, vloženo 20.06.2022 v 13:26:08
Poslední aktualizace: -

Kolínská synagoga je největší synagogou, postavenou u nás do 18. století, a mimo Prahu se jedná o nejstarší a nejcennější památku svého druhu v Čechách. Cennou součástí synagogy je barokní schránka na svitek Tóry "aron ha kodeš" z doby kolem roku 1700.

Synagoga byla 31. 12. 1965 zapsána do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR.