4. Základní škola v Kolíně s klasickými třídami
a třídami s rozšířenou výukou hudební, výtvarné a tělesné výchovy

přednáška pro 2.ročníky: Na světě nejsi sám

Datum akce: 30.01.2023
Rozvoj gramotností: bezpečnostní, sociální
Vložil: Ing. Barbora Tafelová, vloženo 03.01.2023 v 11:35:52
Poslední aktualizace: Ing. Barbora Tafelová dne 25.01.2023 v 13:55:40

Na světě nejsi sám


pro žáky 2.ročníků
čas: 7:50-8:35
místo konání: hudební sál 4.ZŠ

Obsah přednášky: Pomoci dětem pochopit, že jejich život a život ostatních je jedinečný a že ho musíme chránit. Život znamená také neubližovat druhým a vzájemně si pomáhat.

  • podpora individuality a zdravého sebevědomí žáků
  • rodina, kamarádi, lidi kolem nás, svět, ve kterém žijeme
  • příroda a ochrana životního prostředí
  • čím se liší lidé kolem nás (vzhled, povaha)
  • emoce, zvládání negativních emocí (hněv, závist…)
  • škádlení nebo šikana – prevence sociálně-patologických jevů
    (šikana, agresivita, extrémismus)
  • třídění odpadu