4. Základní škola v Kolíně s rozšířenou výukou hudební, výtvarné a tělesné výchovy

Okénko do školní družiny

Školní rok:

V okénku do školní družiny uvádíme přehled nejzajímavějších činností školní družiny od školního roku 2009/2010 až po současnost.

Školní rok 2017 / 2018

   Duben a květen ve ŠD

I měsíce duben a květen byly bohaté na události a dění v našich družinkách. V dubnu navštívili žáci z VIII., V., IV. a III. oddělení dopravní hřiště. Prověřili své znalosti z dopravní výchovy a současně v praxi vše vyzkoušeli. Prvňáčkové si užívali a pilovali své znalosti na vycházce, jejíž hlavním tématem byla také dopravně – zdravotní výchova.

Dne 18.4.2018 jsme opět navštívili Domov pro seniory v Kolíně. V programovém bloku písní, tanců, zpěvů a recitace motivovaném jarním probouzením jsme se snažili zpříjemnit seniorům jejich pobyt v tomto zařízení. O tom, že se nám to povedlo, svědčil jejich potlesk a milé úsměvy.

Žáci z VIII. a IV. oddělení se těšili z návštěvy centrálního hřiště v Kolíně, kde si užívali sportovně – pohybové aktivity. Exkurze na Záchranné službě v Kolíně se náramně líbila prvňáčkům ze třídy I.A. Do školy se vrátili obohaceni o spoustu hezkých zážitků a informací.

Čarodějnický rej se vším co k němu patří, si nenechali ujít naši druháci. Přírodovědná vycházka čekala na žáky z VIII., IV., III. a I. oddělení. Měli možnost pozorovat rozkvetlou květnovou přírodu. Dne 18.5.2018 si užívali žáci z I. a III. oddělení spaní ve škole. Nechybělo sportování, soutěže, organizované hry, diskotéka, ale také „Bobřík odvahy“ noční školou.

U příležitosti "Dne dětí" na nás čeká spousta zajímavých akcí, ale o tom až příště.

   Únor a březen v ŠD

V únoru proběhla v I. a VI. oddělení soutěž pod názvem „Chytrá čtyřka“. Žáci odpovídali na otázky zaměřené na přírodu, hudbu, pohádky, ale i na matematiku a český jazyk. Projektem „Olympiáda 2018“ jsme žili všichni. V odděleních probíhaly dílničky se zaměřením na dané téma. Panel v atriu se postupně plnil informacemi i úspěchy našich sportovců.

V polovině února se konaly karnevaly a žáci měli opět možnost prezentovat šikovnost a nápaditost při výrobě masek. Ve IV. a VIII. oddělení proběhl masopustní rej. Na přelomu února a března jsme si všichni užívali jarní prázdniny.

Dne 13.3. se v hudebním sále školy uskutečnil naučně – výchovný pořad nazvaný „Prales dětem“. Zaměřený byl na ochranu pralesní přírody, zvířat, ale hlavně na ochranu planety Země. Dne 24.3. se uskutečnilo vítání občánků v Kolíně na radnici. Krátkým kulturním vystoupením se zde prezentovali žáci školní družiny pod vedením pí. vychovatelky H. Vlkové. Na velikonoční jarmark, který proběhl dne 27.3. jsme se všichni pečlivě připravovali. Poděkování patří všem žákům i paní vychovatelkám za hezké a nápadité výrobky.

Přejeme vám hezké Velikonoce.

   Leden ve ŠD

V průběhu ledna proběhly sportovní dílny, ve kterých si zasoutěžili žáci z I. a III. ročníku. Žáci II. ročníku zpívali a tančili v dílně hudební.
Do projektu „Ledové království“ se zapojili všichni a výsledkem byly velmi hezké výtvarné práce, které jsme prezentovali v atriu školy.

XI. ročník pěvecké soutěže se uskutečnil dne 25.1.2018 v hudebním sále školy. Celkem soutěžilo 25 žáků a jejich výkony hodnotila čtyřčlenná porota složená ze žákyň VII. ročníku s rozšířenou hudební výchovou. Předsedkyní poroty byla pí. vychovatelka A. Herčíková. Práci měla porota velmi těžkou, protože výkony většiny zpěváků byly výborné. Vítězkami se staly Anděla Pražáková a Nikola Najmanová. Potlesk zaplněného sálu patřil všem a všem také patří velký dík. Fotografie ze soutěže zde.

   Listopad a prosinec ve ŠD

Již tradičně jsou měsíce listopad a prosinec bohaté na události a aktivity ve všech družinkách. V listopadu proběhlo několik významných akcí. Žáci prvních a druhých tříd se dobře bavili při vystoupení papoušků, opiček a jiných zvířátek v naučném programu pana Papouška. Třeťáci si zazpívali a zasoutěžili v hudební dílně. Dlabání dýní s programem pro rodiče patří již dávno k zajímavým listopadovým aktivitám. Dne 21.11.2017 proběhl adventní jarmark, na který jsme se pilně připravovali všichni. Dále dne 22.11.2017 se již VII. rokem uskutečnilo vystoupení žáků v Domově pro seniory v Kolíně. Program, trvající téměř 40 minut adventně naladil všechny přítomné. V odpoledních hodinách proběhla dílnička o životě a díle spisovatele a malíře Josefa Lady. Tato byla motivována projektem, který vyhlásil školní parlament ve spolupráci se ŠD pod názvem „Život a dílo Josefa Lady“. Do soutěžního projektu se zapojilo více než 60 žáků. Nejlepší výtvarné práce porota odměnila diplomy a drobnými dárky.

Řádění čertů a Mikuláše, vánoční besídky s programem pro rodiče, pasování prvňáčků na čtenáře spojené s besídkou, vycházky do vánočně vyzdobeného města, to vše je již tradice.

Prvňáčci se byli pobavit v „Herním centru pro děti Rimava“. Žáci druhého ročníku se zase vypravili do kina na pohádku „Maxinožka“. Netradiční tvoření vánočního dárku si užívali žáci v VIII. oddělení.

Teď nám zbývá popřát si hezké a radostné Vánoce a prima prázdniny!

   Září a říjen ve ŠD

Rozjezdové září máme za sebou. Zavzpomínali jme na dva úspěšné tábory – příměstský a výjezdní. Jsme rádi, že ohlas ze strany žáků i rodičů byl vesměs pozitivní.

Dne 26.9.2017 jsme v kině slavnostně uvítali naše milé prvňáčky. Ve všech odděleních jsme tvořili skřítky – podzimníčky a soutěžili v kuželkách a stolním hokeji.

V říjnu jsme si užívali „strašidelný rej“, výlet do Hulic, kde jsme navštívili Vodní dům a Včelí svět. Kromě toho, jsme se prošli po koruně hráze Želiv a dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací souvisejících s vodou, se životem včel a s přírodou. Užili jsme si krásný výlet a načerpali spoustu vědomostí.

Někteří kamarádi začali již s dlabáním dýní a přípravou výrobků na adventní jarmark. V listopadu nás čeká vystoupení pro seniory v Kolíně.

Provoz ŠD

Pravidelný provoz školní družiny a všeobecného oddělení školního klubu bude zahájen 05. 09. 2017, 06:00 - 17:00.
Bližší informace obdržíte 04. 09. 2017, kdy rovněž proběhne zápis žáků prvních tříd.