4. Základní škola v Kolíně s rozšířenou výukou hudební, výtvarné a tělesné výchovy

Zprávy ze školy

Předzápisové akce

Vloženo: vedení školy 09.01.2019 v 18:20:28
Poslední aktualizace: vedení školy 14.02.2019 v 14:53:33

Předzápisové akce

Školička nanečisto

Vloženo: učitelé školy 01.02.2019 v 00:09:46
Poslední aktualizace: učitelé školy 14.02.2019 v 14:53:29

Školička nanečisto

Školní časopis 2018/19

Vloženo: Mgr. Iva Kronusová 02.01.2019 v 19:29:55
Poslední aktualizace: Mgr. Iva Kronusová 14.02.2019 v 14:53:16

Školní časopis 2018/19

Vážení čtenáři,
dovolujeme si oslovit Vás se speciálním číslem našeho školního časopisu. V něm bychom rádi představili naši školu. Jsme základní školou, kterou mnozí z Vás znají pod názvem ČTYŘKA. Dříve, jak někteří z Vás jistě pamatují, jsme sídlili proti staré poliklinice. V roce 1993 jsme se přemístili do nové budovy. Současný oficiální název je Základní škola Kolín III, Lipanská 420 a poznáte nás podle oranžové barvy, která je nepřehlédnutelná. Jsme školou, která se od ostatních kolínských škol liší svým zaměřením. Pod jednou střechou se u nás tak vzdělávají děti ve třídách všeobecných, ale i odborně zaměřených. Na školních chodbách tak u nás potkáte i výtvarníky, hudebníky a hokejisty.

Pokud byste měli zájem dozvědět se, co jednotlivá zaměření vlastně znamenají, navštivte naše internetové stránky www.4zskolin.cz; záložka Základní škola - Dokumenty školy - Školní vzdělávací program Harmonie a tam si můžete prohlédnout učební plány tříd všeobecných, ale i těch s rozšířenou výukou výtvarné, hudební a tělesné výchovy. Pokud nás budete porovnávat s jinými školami, zjistíte, že právě rozsahem svých zaměření jsme výjimeční.

Od ostatních škol nás zároveň odlišuje GENETICKÁ METODA ČTENÍ, kterou Vám představíme na další straně časopisu. Maximální kapacita naší školy je 600 žáků. Pohromadě jsou u nás školní třídy, školní družina, tělocvičny i školní jídelna, děti tedy nemusejí přecházet z budovy do budovy. Součástí školního pozemku je i moderní atletický areál. Školní družina má 8 oddělení a školní klub 20 zájmových útvarů. Každoročně je připravováno mnoho letních aktivit. Na dalších stránkách se můžete podívat na události ze života školy, najdete tu i pozvánku na akce, které jsme pro veřejnost připravili. V letošním školním roce bychom rádi zapsali 3 třídy budoucích prvňáčků.

Celý Školní časopis ke stažení

Návštěva v Archivu bezpečnostních složek

Vloženo: Martin Píša 14.02.2019 v 14:52:47

Dne 7. 2. navštívili vybraní žáci 9. a 8. tříd Archiv bezpečnostních složek v Praze. Návštěvy byla pro naše žáky zdarma díky účasti v projektu "Naši sousedé". Žáci si mohli prohlédnout badatelny, restaurátorská pracoviště i samotné podzemní archivy. Po prohlídce budovy je pak čekala práce s texty ze 70. let, kde si mohli zkusit, jak vypadala práce STB a jak pracovala mašinérie komunistického režimu proti svým odpůrcům. Během práce si mohli přečíst skutečné vyšetřovací zprávy, rozsudky a záznamy STB. Dětem se návštěva velice líbila a doufáme, že v dalších letech se nám ji podaří zopakovat.

Projekt „Dešťová voda, nevyužité bohatství“ - HOTOV

Vloženo: Martin Píša 08.02.2019 v 09:59:32

Kolín III. – Na 4. Základní škole v Kolíně se od prázdnin usilovně kopalo, jak jsme psali v minulém příspěvku.  Nyní je již projekt „Dešťová voda, nevyužité bohatství“, jehož smyslem je nejen začít využívat dešťovou vodu na splachování, ale hlavně změnit současný pohled na dešťovou vodu, hotov. – Mgr. Bohumil Herčík, ředitel školy, k projektu řekl: „Doufám, že projekt na toto téma není poslední.  Budeme se snažit jeho výsledky a dopady pečlivě vyhodnocovat a i na tak malém vzorku se pokusíme vyčíslit úspory. Já však vidím největší přínos v oblasti ekologie.“ Nyní již zbývá počkat na lepší počasí, dokončit malé terénní úpravy a projekt bude moci být slavnostně otevřen. Velký dík patří společnosti TPCA, která podobné projekty vyhlašuje i finančně podporuje.

Veselice

Vloženo: vedení školy 07.01.2019 v 21:54:05
Poslední aktualizace: vedení školy 02.02.2019 v 15:25:23

Klikni na: Psali o nás v novinách  a dalších novinách. 


Veselice 2019

Noc s Julesem Vernem

Vloženo: učitelé školy 07.01.2019 v 23:14:38

100 let republiky

V pátek 25.1.2019 pro žáky 4.-9. tříd pořádáme noc s knihami jednoho z nejznámějších autorů vědecko-fantastické literatury

Nabízíme:

  • netradičně strávenou noc ve škole
  • společnou práci ve skupině při řešení zajímavých úkolů – šifrování, komiksy, vynálezy
  • seznámení se známými díly sci-fi literatury
  • ukázky filmových zpracování

Začátek akce: pátek 25.1.2019 v 17 hodin, konec akce: sobota 26.1. 2019 v 9 hodin.

Pokud máš zájem zúčastnit se této akce, nahlaš své jméno jedné z paní učitelek Karpíškové, Kedrštové, Kronusové, Chybové.

Den s němčinou na ZŠ Lipanská

Vloženo: Bc. Lenka Bínová 28.12.2018 v 14:28:17
Poslední aktualizace: Bc. Lenka Bínová 28.12.2018 v 14:32:18

Ve středu 19.12. jsme byli jedinou kolínskou školou, na které proběhla akce Autobahnspiel, kterou pořádal Goethe-Institut Praha. Všem sedmákům a němčinářům z osmých a devátých ročníků se představilo 16 německých měst. Poznávání probíhalo formou soutěže v devadesátiminutových blocích, v kterých družstva získávala kilometry do svého cestovního pasu. Úkoly byly různorodé, posuďte sami: v Mnichově žáci prozkoumávali německou hudební scénu, v Berlíně pracovali se sociálními sítěmi, v Nürnbergu ve velké osmisměrce hledali německá slovíčka, z Bremenu telefonovali, ve Stuttgartu cestovali naslepo, Frankfurt přinesl matematický úkol napsaný tajným písmem, které šlo přečíst jen s pomocí speciální lampy, Bonn představil slavné německé rodáky, ve Freiburgu žáci poznali německé hrady a zámky, v Hannoveru se seznámili s osobním horoskopem,v Drážďanech poznávali německé parfémy, v Kolíně si prohlédli miniaturní fotky s typickými německými produkty, hudbu přinesl i Eisenach, Hamburg se pochlubil německým fotbalem, Weimar nutil k přemýšlení, kladl totiž otázky pravda nebo lež, v Mainzu poslepu poznávali německé vynálezy a Rostock představil loga známých značek z německy mluvících zemí. Na závěr byla vyhodnocena tři nejlepší družstva, jejichž členové si odnesli ceny v podobě sportovního vaku. I ostatní soutěžící obdrželi drobné odměny za svou cestovní snahu. Celý projekt skončil prezentací fotografií, které byly pořízeny během celého dopoledne.

                                                 L. Bínová

Vánoční svátky

Vloženo: vedení školy 21.12.2018 v 14:06:46
Poslední aktualizace: vedení školy 21.12.2018 v 14:06:46

Příjemné prožití vánočních svátků,

hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce
přejí pedagogičtí i provozní zaměstnanci školy.
Veselé vánoce

Vánoční jarmark

Vloženo: vedení školy 13.11.2018 v 01:05:03
Poslední aktualizace: vedení školy 21.12.2018 v 14:04:57

Vánoční jarmark


Strana: 1