4. Základní škola v Kolíně s klasickými třídami
a třídami s rozšířenou výukou hudební, výtvarné a tělesné výchovy

Školní časopis

Školní rok:

Milí čtenáři, jsme tu poprvé ve školním roce 2022/2023.
Po dvou letech začínáme znova vycházet a doufáme, že se vám budeme líbit.
Na začátku školního roku jsme všichni vzpomínali na prázdniny, ale naši vyučující tělesné výchovy se vrhli do školního života po hlavě a se svými svěřenci úspěšně reprezentovali naši školu. O vzpomínkách i bojích si přečtete v našem časopisu.
Školní parlament se rozhodl uspořádat sbírku na kočičí útulek v Úmoníně. Po škole je rozmístěna celá řada letáků, na kterých si můžete přečíst podrobnosti.
Ale nejen tělocvikáři, ale i jazykáři se snažili. Na konci září proběhl Evropský den jazyků, zážitky z něj u nás také najdete. A protože deváťáci chtěli být užiteční, rozhodli se zapojit do akce Ukliďme Česko. Uklidili a napsali o tom sloh. Ten jsme poslali do celorepublikové soutěže Dětský čin roku a čekáme na výsledky.
A co najdete v úplném závěru? Pozvánku na Den otevřených dveří, který se letos uskuteční v úterý 6.12. Od 9 do 17 hodin bude škola otevřena všem. V tento den můžete navštívit i dílny - fyzikální pokusy, přírodovědné bádání, interaktivní angličtinu, školní dílny, chemické pokusy, sportovní, origami, hudební, výtvarnou, práci s robotickou výukovou hračkou Bee Botem. Rodiče budoucích prvňáčků se mohou seznámit s třídními učitelkami, které do prvních tříd v září 2023 nastoupí. Chybět nebudou ani ukázky genetické metody čtení, kterou u nás vyučujeme. Rozpis časů, kdy budou dílny probíhat, zveřejníme co nejdříve na našich stránkách.
Před námi je spousta dalších akcí. A pozor! Školu určitě navštíví čert, anděl i Mikuláš, tak buďte hodní, abyste se jich nemuseli bát. Všem vám přejeme, aby se vám celý školní rok povedl, a v červnu jsme ho společně prohlásili za úspěšně zvládnutý.


Počet stažení tohoto čísla: 23