4. Základní škola v Kolíně s rozšířenou výukou hudební, výtvarné a tělesné výchovy

Zprávy ze školy

Nástup do školy 4.1.2021

Vloženo: Martin Píša 01.01.2021 v 18:17:46

Na základě nařízení vlády nastoupí v pondělí 4.1.2021 do školy žáci prvních a druhých tříd. Ostatní třídy zůstávají doma a přechází na distanční výuku. Kvůli distanční výuce a případným dalším změnám je nutné nadále sledovat školní informační systém Edupage a webové stránky školy.

Vánoční prázdniny

Vloženo: Martin Píša 15.12.2020 v 11:52:05

Na základě rozhodnutí vlády končí vyučování v tomto kalendářním roce již 18.12.2020. Vánoční prázdniny  budou tedy probíhat od 21.12.2020. Nástup do školy by měl být 4.1.2021. Sledujte sdělovací prostředky a tyto naše webové stránky.

Návrat do školy 30.11.2020

Vloženo: Martin Píša 23.11.2020 v 19:54:33
Poslední aktualizace: vedení školy 23.11.2020 v 19:55:20

Dle vládního nařízení se od 30.11.2020 mění  podmínky povinné školní docházky. K 1. a 2. ročníkům se do školy dostaví k prezenční výuce i  3., 4., 5. a 9. ročníky.  Ročníky 6., 7. a 8. Budou tzv. rotovat. Jeden týden prezenčně a jeden týden distančně. Na naší škole začnou 30.11.2020 prezenčně třídy VI.A, VII.A, VII.C, VIII.A a VIII.C. Třídy VI.B, VI.C, VII.B a VIII.B budou pracovat distančně z domova a od 7.12.2020 se to otočí.

NÁSTUP DO ŠKOLY

Vloženo: Martin Píša 13.11.2020 v 11:00:22

Na základě nařízení vlády se od středy  18.11.2020 vrací do školy k prezenční výuce žáci 1. a 2. ročníků. V činnosti bude i školní družina a školní jídelna. Během pobytu musí mít žáci nasazené roušky a budou probíhat přísná hygienická opatření. Bližší informace obdrží rodiče žáků od třídních učitelů přes Edupage.

Fungování sekretariátu v době uzavření školy

Vloženo: Martin Píša 15.10.2020 v 12:02:22
Poslední aktualizace: Martin Píša 01.11.2020 v 16:16:11

PROVOZNÍ DOBA SEKRETARIÁTU OD 2.11.2020 DO ODVOLÁNÍ JE OD 8.00 DO 14.00 HODIN


Distanční výuka

Vloženo: Martin Píša 01.11.2020 v 16:16:06

Na základě dalšího opatření vlády ČR trvá s účinností  od 2.11.2020  do odvolání  distanční výuka na základních školách. V provozu není  školní družina ani školní jídelna.

Vedení školy


Distanční výuka

Vloženo: Martin Píša 13.10.2020 v 10:06:45
Poslední aktualizace: Martin Píša 01.11.2020 v 16:07:07


Od středy 14.10.2020 dochází opět ke změnám ve vyučování žáků.

Na základě opatření vlády ČR přechází od 14.10. 2020 celá škola na distanční výuku. V provozu nebude ani  školní družina ani školní jídelna.

 Všichni žáci mají povinnost se vzdělávat distančním způsobem.  Informace k organizaci výuky při uzavření školy  obdržíte od třídních učitelů.  Nařízení je  v platnosti zatím do 1.11.2020.

V týdnu 26.10. – 30.10. jsou ministerstvem školství vyhlášeny prodloužené  podzimní prázdniny. V tomto týdnu výuka probíhat nebude.Opatření vlády ČR: Částečná distanční výuka pro 2. stupeň základní školy

Vloženo: Martin Píša 09.10.2020 v 09:57:31

Opatření vlády ČR:  Částečná distanční výuka pro 2. stupeň základní školy

Dne 12.10. se  částečně uzavře 2. stupeň základní školy. Všichni žáci mají povinnost se vzdělávat distančním způsobem.  Informace k organizaci výuky při omezení přítomnosti ve školách obdržíte od třídních učitelů.             Nařízení je zatím v platnosti na 2 týdny.  

V týdnu od 12. – 16.10. budou na distanční výuce doma třídy VI.A,B.C  a VII.A,B.C.

V týdnu od 19. – 23.10. budou na distanční výuce doma třídy VIII.A,B.C a  IX.A,B,C.


SCIO TESTOVÁNÍ 6. ROČNÍKŮ

Vloženo: Martin Píša 05.10.2020 v 12:31:09
Poslední aktualizace: Martin Píša 09.10.2020 v 09:55:16

V týdnu od 19. do 23.  října proběhne Scio testování žáků 6. tříd.

 Jedná se o celorepublikové srovnávací testování 6. tříd z českého a anglického jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů (OSP). Díky testu OSP zjistíme, jestli výsledky našich žáků odpovídají jejich studijnímu potenciálu. Loni se do projektu zapojilo 167 škol a 5 800 žáků. 

Vzhledem k distanční výuce v 2. části školního roku absolvujeme v rámci Národního testování 6. tříd test, který ověřuje znalosti žáků na konci 5. třídy. Zjistíme, co se žáci v rámci on-line výuky naučili a s čím se do školy vracejí.

Testování probíhá on-line v aplikaci ScioDat. Testovat budeme na počítačích.  Škola získá podrobné výstupy o žácích, třídách i škole. Žáci získávají podrobnou zprávu včetně náhledu svého vyřešeného testu.

Český jazyk – žáci budou řešit 40 úloh během 45 minut

Matematika – žáci budou řešit 30 úloh během 45 minut

Anglický jazyk – žáci budou řešit 40 úloh - čas není omezen – test je adaptivní – pokládá otázky podle toho, jak odpovídáte na otázky předchozí – v tomto testu se k již zodpovězeným otázkám nelze vracet

Obecné studijní předpoklady - žáci budou řešit 45 úloh během 45 minut

 

Pokyny k řešení:

Každá úloha má jen jedno správné řešení.

Úlohy můžete řešit v libovolném pořadí – začněte od nejlehčích.

Pokud vám úloha nepůjde vyřešit během 2-3minut, netrapte se s ní a přeskočte na další – žádný bod nezískáte, ale nic neztratíte.

V úlohách, kde je výběr z možností, se za chybně zodpovězenou úlohu odečítá část bodu podle počtu nabízených možností.

Pokud si při řešení potřebujete dělat poznámky, použijte čistý papír, žádné jiné pomůcky nejsou povoleny.

 

PROTIEPIDEMICKÁ OPATŘENÍ

Vloženo: Mgr. Bohumil Herčík 05.10.2020 v 16:41:18

Protiepidemiologická opatření


Strana: 1