4. Základní škola v Kolíně s klasickými třídami
a třídami s rozšířenou výukou hudební, výtvarné a tělesné výchovy

Zprávy ze školy

Mimořádná opatření

Vloženo: Mgr. Martina Arltová 02.01.2022 v 19:40:43
Poslední aktualizace: Mgr. Martina Arltová 03.01.2022 v 09:10:19

Vláda ve středu 29.12. potvrdila platnost mimořádného opatření k testování ve školách z 23.12. K žádným změnám oproti minulému týdnu tedy nedochází. Platí tedy:

  • od pondělí 3.1.2022 se testují v ZŠ a SŠ všichni žáci i zaměstnanci, i ti očkování a po nemoci
  • kdo se testovat nebude, musí nosit celý den roušku/respirátor
  • od 3. do 16.1. se testuje pondělí, čtvrtek, od 17.1. jen v pondělí

Kompletní informace o testování zde


Testování leden 2022

PF 2022

Vloženo: vedení školy 29.12.2021 v 09:08:17
Poslední aktualizace: vedení školy 29.12.2021 v 09:08:39

PF 2022

Ukončení platnosti Chytré klíčenky

Vloženo: vedení školy 29.12.2021 v 08:58:30

Kompletní informace k ukončení platnosti Chytré klíčenky zde

Macharovo Pero

Vloženo: Martin Píša 16.12.2021 v 13:35:04

Ve středu 1.12. 2021 byly vyhlášeny výsledky literární soutěže Macharovo pero. Tentokrát bylo zadáno téma Co mi dal a vzal uplynulý rok. Výsledky nás potěšily - školu vzorně reprezentovali: Antonín Štus z 8.B, který svou kategorii dokonce vyhrál, Anežka Filousová z 9.C, Ema Kulhavá ze 6.C. Všem patří velká gratulace a poděkování. Velkou radost nám udělala i oceňující slova předsedkyně poroty o práci Hliba Petrychenka ze 7.B. Jsme rády, že cizinci, kteří se u nás vzdělávají, dosáhnou na ocenění v literární soutěži, která nebyla lehká ani pro žáky - rodilé Čechy.

Karanténa

Vloženo: Martin Píša 08.12.2021 v 06:14:08

Vážení rodiče,

sledujte pravidelně informační systém školy Edupage, kde Vám třídní učitelé poskytují aktuální informace vzhledem k nařízené karanténě u jednotlivých tříd.

Děkujeme za pochopení.


DISTANČNÍ VÝUKA

Vloženo: Martin Píša 09.11.2021 v 12:17:52

Vážení rodiče,

 třída 6.C  je od 8.11.2021 v nařízené karanténě. Po tuto dobu bude ve třídě probíhat distanční a prezenční výuka podle upraveného rozvrhu hodin. Všechny ostatní informace sledujte na informačním systému školy Edupage.

Děkujeme za pochopení


TESTOVÁNÍ na naší škole

Vloženo: Martin Píša 03.11.2021 v 09:40:03
Poslední aktualizace: Martin Píša 08.11.2021 v 13:30:10

Dne 1. listopadu 2021 Vláda ČR schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že na území vybraných okresů proběhne ve dnech 8. a 15. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19.

TESTOVÁNÍ na naší škole

Proběhne: 8. a 15. listopadu v kmenových třídách.

Ve školní družině se ráno děti netestují, otestují až ve třídě. Do té doby musí mít ovšem roušky.

Žák, který se neotestuje, musí mít roušku po celý den. Dále nesmí cvičit ve vnitřních prostorech a ve venkovních může pouze tehdy, když se převlékne jinde. Nesmí zpívat, pokud nemá odstup 2m. Dále používá vyhrazené toalety a u jídla je u speciálně vyhrazeného stolu.

Výjimku pro nošení ochrany dýchacích cest mají pouze děti a žáci s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu nebo děti a žáci s lékařským potvrzením o zdravotním stavu, který jim neumožňuje nosit konkrétně respirátor nebo jakoukoliv ochranu dýchacích cest. 

V případě, kdy dítě či žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku, škola neumožní dítěti či žákovi osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb. V případě, že dítě či žák odmítne nosit ochranný prostředek až v průběhu poskytování vzdělávání či školských služeb, škola (školské zařízení) je povinna takové dítě či žáka izolovat od ostatních osob a kontaktovat zákonného zástupce. Dítě či žák není automaticky omluven ze svého vzdělávání a záleží na přístupu konkrétní školy, resp. na pravidlech stanovených ve školním řádu. Povinnost nosit stanovený prostředek ochrany dýchacích cest nelze považovat za zásah do osobní integrity osoby.

Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění COVID-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19).

Testovat se dále nemusí dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v?odběrovém místě. Takový test nahrazuje pouze ty termíny testování ve škole, při kterých je výsledek testu stále platný (tedy 72 hodin od PCR a 24 hodin od antigenního testu).

Výsledky testů na protilátky nejsou náhradou za testování.

DISTANČNÍ VÝUKA

Vloženo: Martin Píša 25.10.2021 v 23:14:50
Poslední aktualizace: Martin Píša 25.10.2021 v 23:16:17

Vážení rodiče,

třída 6.C a 7.B  je od 25.10.2021 v nařízené karanténě.  Současně pokračuje v karanténě třída 9.A. Po tuto dobu bude ve třídách probíhat distanční  výuka podle upraveného rozvrhu hodin. Všechny ostatní informace sledujte na informačním systému školy Edupage.

Děkujeme za pochopení


Dětský čin roku

Vloženo: Martin Píša 12.10.2021 v 11:58:20
Poslední aktualizace: Martin Píša 25.10.2021 v 23:16:11

Žádost o hlasování pro naše žákyně

Do celorepublikového finále soutěže Dětský čin roku postoupily se svými příspěvky dvě naše žákyně - Anna Nezavdalová ze 7. C a Marie Benešová z 8. B. Teď už záleží na tom, kolik získají do 5.11. internetových hlasů. Podpořte je prosím i vy.

http://www.detskycinroku.cz/pribehy/2021/kolektivni-pomoc/zacinali-jsme-dva-2553

http://www.detskycinroku.cz/pribehy/2021/pomoc-prirode/postolka-2530

DISTANČNÍ VÝUKA

Vloženo: Martin Píša 21.10.2021 v 14:38:19
Poslední aktualizace: Martin Píša 21.10.2021 v 16:45:43

Vážení rodiče,

 třída 9.A je od 20.10.2021 po dobu 14 dnů v nařízené karanténě. Po tuto dobu bude ve třídě probíhat distanční  výuka podle upraveného rozvrhu hodin. Všechny ostatní informace sledujte na informačním systému školy Edupage.

Děkujeme za pochopeníStrana: 1