4. Základní škola v Kolíně s rozšířenou výukou hudební, výtvarné a tělesné výchovy