4. Základní škola v Kolíně s klasickými třídami
a třídami s rozšířenou výukou hudební, výtvarné a tělesné výchovy

Grantový projekt SUPER - NATURE pro ZŠ

Zprávičky pro rodiče

Vážení rodiče, jak určitě víte, tak letošním školním roce 2010/2011 probíhá vyučování anglického jazyka v 1. a 2. ročnících na základě grantového projektu SUPER – NATURE PRO ZŠ.

Celý projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Během prvních 7 měsíců výuky tímto programem bychom Vás chtěli seznámit s následujícími informacemi:

 • Vyučování anglického jazyka v 1. a 2. ročnících
  Vyučování anglického jazyka probíhá přesně podle našich připravených učebních plánů. V současné době jsme se seznámili v 1. i 2. ročnících s Unit 1 a 2. Unit 1 obsahoval 13 lekcí. V těchto lekcích se žáci seznámili s kouzelnou holčičkou Chloe a jejími kamarády, naučili se první sadu základních slovíček, barvy, počítat do 10 , plnit jednotlivé anglické pokyny na základě našich instrukcí a zpívat několik anglických písniček. Zajímavou částí byl příběh A CAT UP A TREE. Práci s tímto příběhem si můžete prohlédnout kliknutím na následující odkaz: Story A cat up a tree.
  Unit 2 obsahuje 10 lekcí. Hlavní téma se jmenuje Na farmě – On The Farm. Žáci se naučili názvy zvířátek, první přídavná jména a předložky. Velmi se dětem líbila písnička On Uncle Jack´s Farm. Také jsme se zde seznámili s dalším příběhem The Bull a opět si s ním můžete prohlédnout naši práci v hodinách.
 • Testování žáků
  V rámci ověřování celého projektu došlo po probrání Unit 1 a 2 k testování žáků. Testy byly připraveny centrálně našimi školiteli a byly zadávány na všech 13 školách, které jsou zapojeny do projektu Super – Nature. Myslíme si, že naši žáci zvládli testy velmi dobře, většina testů byly bez jediné chybičky. Zadání testů si můžete prohlédnout na následujícím odkazu: Assessment tests.
 • Poslechy CD – Super – Nature
  Děkujeme všem rodičů za spolupráci při poslouchání CD, které je součástí metody vyučování Super – Nature. Na základě Vašich dotazů nabízíme přehledy poslechů Super - Nature 1.
 • Vyučování v příštím školním roce
  Ve školním roce 2011/2012 plánujeme vyučování následovně:
  1. ročníky dostanou zdarma celou učební sadu Super – Nature a vyučování Aj bude pravidelně 1 vyučovací hodinu týdně.
  2. ročníky se budou dále učit podle učební sady Super – Nature, kterou v následujícím školním roce proberou za 1 vyučovací hodinu týdně úplně do konce.
  3. ročníky už budou mít 3 vyučovací hodiny anglického jazyka týdně, v prvních měsících doberou učební sadu Super – Nature 1 a poté obdrží zdarma učební sadu Super – Nature 2, kterou zvládnou probrat celou do konce školního roku.

Děkujeme všem rodičům za vynikající spolupráci při ověřování projektu Super – Nature u nás ve škole.

Učitelé programu Super - Nature

O projektu

Od září se v našich 1. a 2. třídách plynule rozvinula výuka AJ na zákadě grantového projektu Super - Nature pro ZŠ, který má za hlavní úkol rozšíření výuky AJ na ZŠ Středočeského kraje zavedením výuky AJ od prvního ročníku ve školním roce 2010/2011. V obou ročnících se žákům velmi daří a díky prožitkové metodě výuky si odnáší nejen novou slovní zásobu a fráze ale i veselé zážitky - např. tanec na jednotlivé písně nebo práci s obrázky a maňáskem. Efekt výuky je tedy velmi vysoký. Věříme, že se našim žáčkům bude i nadále dařit a těšíme se na další společné hodině při výuce Super Nature.

Fotografie z výuky na naší škole

Helen Doron - SUPER NATURE Helen Doron - SUPER NATURE Helen Doron - SUPER NATURE Helen Doron - SUPER NATURE Helen Doron - SUPER NATURE Helen Doron - SUPER NATURE Helen Doron - SUPER NATURE Helen Doron - SUPER NATURE Helen Doron - SUPER NATURE

Program Super Nature

Helen Doron - SUPER NATURE Super-Nature je revoluční kurz anglického jazyka pro 1. a 2. ročník základních škol, který umožňuje všem dětem absorbovat angličtinu přirozeně a bez námahy - jakoby mávnutím kouzelného proutku!

Průvodkyní kurzů je kouzelná malá holčička, Chloe, nadpřirozená bytost, tedy Super-Nature, která díky svým schopnostem proměňovat se ve zvířata, rostliny nebo v cokoli živého, pomáhá svým kamarádům a spolužákům řešit jejich každodenní problémy a starosti a společně s nimi zažívá mnohá dobrodružství.

Program je zaměřen na mluvenou angličtinu, propaguje autentické užití jazyka a představuje slovní zásobu více než 500 slov v každém z kurzů doplněnou o spoustu dalších zábavných aktivit.

Prostřednictvím her, písniček, říkadel, pohybových aktivit, scének a poslechu napínavých příběhů se děti učí o přírodě, ekologii, rostlinách, zvířatech a věcech, které obklopují jejich každodenní život. Jedná se o energický a dynamický kurz, který umožňuje malým žáčkům nejen rychle a s nadšením absorbovat, ale také vstřebávat a udržet si poměrně velkou slovní zásobu mluvené angličtiny. Učitelé a rodiče se shodují na tom, že formát jednotlivých příběhů dokáže děti snadno vtáhnout do centra jejich dění a tím podporuje jejich chuť k učení.

Kurz Super-Nature je založen na aktivní účasti každého z žáků. Malé děti jsou doslova jako houby - čím více je vystavujeme poslechu nahrávek a práci s výukovými materiály, tím rychleji postupují a tím více si výuku užívají!Velice brzy si tak děti vytvoří nejen dobrý základ ve slovní zásobě, ale také přirozený smysl a cit pro stavbu anglické věty.

Super-Nature vytváří v dětech výborný základ a pozitivní postoj k výuce anglického jazyka, které si ponesou do příštích let.

Tento revoluční kurz angličtiny byl založen na poznatcích paní Helen Doron, která se výukou anglického jazyka zabývá již od roku 1985 a její metoda je rozšířena po celém světě. V dnešní době se touto metodou učí děti ve 26 zemích světa.

Helen Doron - Portrét anglické filoložky

Helen Doron Helen Doron Early English je "duchovním dítětem" britské lingvistky a pedagožky Helen Doron. Ta spojila své znalosti nabyté během akademických studií s praxí při práci učitelky anglického jazyka a vytvořila vlastní přirozenou a úspěšnou metodu výuky anglického jazyka pro děti. Jako vědec přitom dbala zejména na rozhodující vývojové fáze mozku dítěte. Když v roce 1987 vystoupila se svou metodou na veřejnost, byl to první a jediný jazykový program pro výuku angličtiny dětí v raném věku.

Helen Doron se narodila ve Velké Británii, v roce 1977 absolvovala univerzitu v Readingu, kde získala doktorát z filosofie humanitních věd, jazykovědy a francoužštiny. Mimo jiné pracovala jako docentka pro anglický jazyk a jazykovědu na univerzitě v Poitiers ve Francii.

Jako matka tří dětí se Helen zajímala o tzv. Suzuki metodu aplikovanou při výuce hry na housle. Tato metoda učí malé děti hře na hudební nástroj pomocí stále se opakujícího poslechu. Učitel ukáže dětem, které ještě nedokáží přečíst notový zápis, jak mají dané partie zahrát. Sám Dr. Suzuki nazývá tuto metodu výuky na hudební nástroj jako "metodu mateřské řeči", protože dítě se zpočátku učí pouze díky melodii, kterou opakovaně slyší.

Helen Doron - Portrét anglické filoložky převzat z www.helendoron.cz