4. Základní škola v Kolíně s klasickými třídami
a třídami s rozšířenou výukou hudební, výtvarné a tělesné výchovy

Okénko do školní družiny

Školní rok:

V okénku do školní družiny uvádíme přehled nejzajímavějších činností školní družiny od školního roku 2009/2010 až po současnost.

Školní rok 2023/2024

   1. pololetí

Měsíce listopad, prosinec a leden, měsíce 1.pololetí, jsou již minulostí a my jsme je ve školní družině měli opravdu nabité. Velké přípravy na Vánoční jarmark, vánoční tvoření v odděleních, výlet za vánočními ozdobami do Horního Bradla, vycházky, výtvarné, sportovní i literární projekty, to vše naplňovalo činnost dětí ve školní družině. Úplný závěr pololetí byl ve znamení karnevalů a návštěv kina na filmy „Ježek Sonic 2“ a „Zpívej 2“.

Přejeme dětem zdárný vstup do 2.pololetí i celý jeho průběh.

H. Šárovcová

   Září a říjen ve ŠD

První zářijový týden zahájila, stejně jako vyučování ve třídách, svůj pravidelný provoz i školní družina. Září bylo pro všechny děti, a hlavně pro naše prvňáčky, seznamovací a vzpomínací. A nejen pro ně, ale i pro p. vychovatelky. Prvňáčky jsme nakonec slavnostně přivítali v dětském centru Ella, kde si samozřejmě mohli i pohrát.

Říjen už byl ve znamení plně rozjetých pracovních a zájmových aktivit, které si vychovatelky připravují podle tematického plánu „Cestou necestou se skřítkem Hejáskem“. A protože nám počasí stále přálo, hojně jsme využívali školní hřiště a zahradu, kde mají děti zázemí mnoha herních prvků. Nechyběly ani vycházky do měnící se barevné přírody a závěr měsíce patřil hallowenské párty a výtvarnému projektu „Všude dýně“, který zdobí nástěnku v atriu.

H. Šárovcová

Informace pro rodiče

Školní družina – zařízení pro zájmové vzdělávání žáků.
Provozní doba: ranní 6:00 – 7:30, odpolední do 16:30.

Poplatek 750,- na pololetí.

Zápis do ŠD – formou žádosti o zájmové vzdělávání (formulář v menu Školní družina -> O školní družině).

Další důležité informace obdržíte od kmenové vychovatelky Vašeho dítěte 04. - 05. 09. 2023

Provoz bude zahájen dne 05. září 2023 (úterý) od 6:00h

Vyzvedávání žáků není možné v době od 13.30 – 14.30, v tuto dobu probíhají zájmové činnosti