4. Základní škola v Kolíně s klasickými třídami
a třídami s rozšířenou výukou hudební, výtvarné a tělesné výchovy

Okénko do školní družiny

Školní rok:

V okénku do školní družiny uvádíme přehled nejzajímavějších činností školní družiny od školního roku 2009/2010 až po současnost.

Školní rok 2021/2022

   ZPRÁVA Z PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA

V týdnu od 16. – 20. 8. 2021 proběhl po loňské odmlce příměstský tábor školní družiny. Z původně přihlášených 57 žáků bylo nakonec 47. Žáci byli rozděleni do sedmi skupin, ve kterých jsme se bavili, pracovali, tvořili i besedovali.

V průběhu týdne jsme uskutečnili 2 výlety, a to do Skanzenu v Kouřimi a na Statek Starý Kolín. Putovali jsme za kolínskými medvědy do lesoparku Borky a Polepským údolím a poznávali blízké i vzdálenější okolí Kolína.

Také jsme se dozvěděli něco víc o rybách, které žijí ve vodách v okolí Kolína a velký úspěch měla i ukázka a beseda o psech, kteří se cvičí k vyhledávání Covid pozitivních pacientů.

Průběh tábora byl bezproblémový a pohodový, děti byly nadšené a na rodičích byla vidět spokojenost.

Děkuji vychovatelkám za výbornou spolupráci.

H. Šárovcová

Provoz ŠD

Pravidelný provoz školní družiny bude zahájen 02. 09. 2022, 06:00 - 16:30.
Bližší informace obdržíte 01. 09. 2022, kdy rovněž proběhne zápis žáků prvních tříd.