4. Základní škola v Kolíně s klasickými třídami
a třídami s rozšířenou výukou hudební, výtvarné a tělesné výchovy

Gramotnosti na naší škole

Školní rok:

Čtenářská, mediální a jazyková gramotnost

Čtenářská gramotnost

Čtenářská gramotnost - porozumění psanému textu, používání psaného textu a přemýšlení o něm za účelem dosažení cílů jedince, rozvoje jeho vědomostí a potenciálu a za účelem aktivní účasti ve společnosti. Definice čtenářské gramotnosti se v roce 2009 neustále vyvíjela.

Postupy získávání

Čtenářská gramotnost z hlediska postupů získává pomocí:

 • obecného porozumění - čtenář o textu uvažuje jako o celku, má za úkol vystihnout hlavní myšlenku textu, vysvětlit jeho účel
 • získávání informací - čtenář vyhledává v textu požadovanou informaci
 • vytvoření interpretace - čtenář zobecňuje své prvotní dojmy a zpracovává informace logickým způsobem
 • posouzení obsahu textu - čtenář porovnává informace nacházející se v textu s informacemi z jiných zdrojů a umí obhájit vlastní názor
 • posouzení formy textu - čtenář hodnotí kvalitu napsaného textu, posuzuje stavbu textu, žánr či jazyk autora

Mediální gramotnost

Každý příjemce mediálních zpráv by se měl naučit základům mediální gramotnosti. Schopnost správně vyhodnocovat mediální sdělení je totiž v dnešní době stejně důležitá jako dovednost pracovat s informačními technologiemi.

Mediální gramotnost je soubor poznatků a dovedností, které člověku umožňují účelně a poučeně nakládat s mediální produkcí, která je mu nabízena, dovoluje mu média využívat ku svému prospěchu a dává mu nástroje, aby dokázal odhalit ty oblasti mediální produkce, které se jím snaží skrytě manipulovat.

Jedná se tedy o schopnost racionálně vyhledávat, analyzovat, objektivně a s odstupem hodnotit a i pomocí komunikační techniky dál předávat sdělení a informace z médií (novin, rozhlasu, televize, internetu).

Chceme naše žáky naučit:

 • získat a uplatnit základní poznatky o fungování a roli médií ve společnosti
 • poučeně a aktivně se zapojit do mediální komunikace, nepřejímat mediální zprávy jako hotová fakta, porovnávat obsah zprávy se svými zkušenostmi a dalšími vědomostmi o tématu a zároveň posuzovat důvěryhodnost zdrojů
 • orientovat se v nabídce mediálních produktů, aktivně vyhodnocovat informace, které média přinášejí
 • získat kritický odstup od médií, být si vědom toho, že média nezobrazují realitu tak, jaká ve skutečnosti je, být schopen rozpoznat manipulativní triky
 • využívat potenciál médií jako zdroje informací, vzdělávání i naplnění volného času

Mediální gramotnost je jednou ze součástí gramotnosti čtenářské.

Jazyková gramotnost

Jazyková gramotnost je jednou z vyšších forem základní gramotnosti a jde o pojem pro schopnost číst a psát v cizím jazyce. Jazyková gramotnost je tedy schopnost se dorozumět v jiném jazyce, než je mateřský jazyk jedince. Někdy se pojem jazyková gramotnost používá pro schopnost hovořit světovým jazykem (tedy dorozumět se v zahraničí, ve více státech).

Čtenářská, mediální a jazyková gramotnost - školní akce

Datum akceNázev akceAutor
Fotogalerie
Gramotnost
23.06.2023
-
23.06.2023
Koncert hudebníků z 5. BMgr. Alena Kratochvílová
ČTEN+MED+JAZ, SOC
22.06.2023
-
22.06.2023
Koncert hudebníků 2.C a 4.CMgr. Lenka Dvorníková
ČTEN+MED+JAZ, SOC
20.06.2023
-
20.06.2023
Koncert hudebníků z 1. C a 3. CMgr. Alena Kratochvílová
ČTEN+MED+JAZ, SOC
19.06.2023
-
19.06.2023
Koncert hudebníků 2. stupně Mgr. Alena Kratochvílová
ČTEN+MED+JAZ, SOC
15.06.2023KMD- LucernaMgr. Iva Kronusová
ČTEN+MED+JAZ, BEZP, SOC
15.06.2023Exkurze 2.C Mgr. Hana Schifflerová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
15.06.2023Dějepisná exkurze VII. BMgr. Erika Kedrštová
ČTEN+MED+JAZ, BEZP, SOC
08.06.2023
-
08.06.2023
Koncert hudebníků 2. stupně v ZUŠMgr. Alena Kratochvílová
ČTEN+MED+JAZ, SOC
07.06.2023
-
07.06.2023
Vystoupení hudebníků ze 3. CMgr. Alena Kratochvílová
ČTEN+MED+JAZ, DOP, BEZP, SOC
31.05.2023Testování 5.B ČŠI ČJMgr. Lucie Makydová
ČTEN+MED+JAZ
31.05.2023Výt. soutěž: Má nejoblíbenější kniha (vyhlášení výsledků, vernisáž)Mgr. Petra Štěpánová
ČTEN+MED+JAZ
29.05.20236. A + 6. B - výlet TOBOGA Fantasy PrahaMgr. Iva Kronusová
ČTEN+MED+JAZ, DOP, BEZP, SOC
25.05.2023Kostel sv. Bartoloměje – exkurze 7.B RvVvMgr. Petra Štěpánová
ČTEN+MED+JAZ, BEZP, SOC
25.05.2023
-
25.05.2023
Výlet 8. CMgr. Alena Kratochvílová
ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, DOP, BEZP, SOC
18.05.2023
-
18.05.2023
Testování 5. tříd ČŠI - 5.AMgr. Lenka Dvorníková
ICT, ČTEN+MED+JAZ, MAT
18.05.2023Školní výlet 2.CMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, BEZP, SOC
16.05.2023Městská policie - beseda 1. CMgr. Gabriela Karpíšková
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
16.05.2023
-
16.05.2023
Testování 5. tříd ČŠI - 5.AMgr. Lenka Dvorníková
ICT, ČTEN+MED+JAZ
10.05.2023Školní výlet 3. CMgr. Ivana Novotná
FIN, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
09.05.2023Nábor do Klubu mladého diváka pro školní rok 2023/2024 zahájenMgr. Iva Kronusová
ICT, ČTEN+MED+JAZ
08.05.2023
-
12.05.2023
Jazykově poznávací pobyt v LondýněBc. Andrea Pražáková
FIN, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
02.05.2023Branný kurz 1. stupeňMgr. Hana Schifflerová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
27.04.2023Den ZeměMgr. Zdenka Vančurová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ
27.04.2023Den ZeměMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, BEZP, SOC
27.04.2023Filmové představení pro žáky 2. stupně - Planeta PrahaMgr. Iva Kronusová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, SOC
26.04.2023Den ZeměMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, BEZP, SOC
13.04.2023Státní přijímací zkoušky na čtyřleté studijní obory pro žáky 9. ročníkůMgr. Iva Kronusová
ČTEN+MED+JAZ, MAT, SOC
12.04.2023The Bear Theatre - divadelní představení v angličtiněBc. Andrea Pražáková
ČTEN+MED+JAZ, SOC
01.04.2023KMD - Fantom operyMgr. Iva Kronusová
ČTEN+MED+JAZ, SOC
31.03.2023Velikonoční tvoření 1. stupně - příprava výrobků na velikonoční jarmarkMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, SOC
29.03.2023Školička nanečistoMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, BEZP, SOC
27.03.2023S čerty nejsou žertyMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, BEZP, SOC
24.03.2023Druhé číslo školního časopisu ke staženíMgr. Iva Kronusová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, SOC
23.03.2023Dětská scéna - okresní koloMgr. Gabriela Karpíšková
ČTEN+MED+JAZ, SOC
22.03.2023Školička nanečistoMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, BEZP, SOC
20.03.2023Velikonoční tvoření 1. stupně - příprava výrobků na velikonoční jarmarkMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, SOC
15.03.2023Školička nanečistoMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, SOC
15.03.2023Přijímací zkoušky nanečisto - miniprojektMgr. Iva Kronusová
ČTEN+MED+JAZ, MAT, SOC
14.03.2023Olympiáda v anglickém jazyce - 1. místo v okreseBc. Andrea Pražáková
ČTEN+MED+JAZ, DOP, BEZP, SOC
08.03.2023Recitační soutěž - školní koloMgr. Gabriela Karpíšková
ČTEN+MED+JAZ, SOC
08.03.2023
-
08.03.2023
Vystoupení pěveckého sboru 4. C v Městské knihovně v KolíněMgr. Lenka Dvorníková
ČTEN+MED+JAZ, BEZP, SOC
07.03.2023Okresní kolo Olympiády v německém jazyceBc. Lenka Bínová
ČTEN+MED+JAZ, SOC
02.03.2023
-
02.03.2023
EXKURZE 8. C - Národní muzeumMgr. Alena Kratochvílová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP
01.03.2023Život v mediální džungli. 5.B, 5.AMgr. Hana Schifflerová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, BEZP, SOC
01.03.2023Školička nanečistoMgr. Barbora Poláková
ČTEN+MED+JAZ, SOC
28.02.2023Výtvarná soutěž: Má nejoblíbenější kniha (uzávěrka)Mgr. Petra Štěpánová
ČTEN+MED+JAZ
28.02.2023Jak správně využívat IT a média? 4.C, 4.BMgr. Hana Schifflerová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, BEZP, SOC
27.02.2023Abeceda peněz - 2.C, 4.BMgr. Hana Schifflerová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, BEZP, SOC
17.02.2023"Už můžu psát perem" Mgr. Barbora Poláková
ČTEN+MED+JAZ, SOC
16.02.2023Slavnost - "Pasování na čtenáře třídy 1. A"Mgr. Barbora Poláková
ČTEN+MED+JAZ, SOC
15.02.2023Jak překonat starosti ve škole? 3.CMgr. Hana Schifflerová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, BEZP, SOC
15.02.2023Jak správně využívat IT a média? 4.AMgr. Hana Schifflerová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, BEZP, SOC
15.02.2023Pasování prvňáčků na čtenáře 1. C + hudební koncert Mgr. Gabriela Karpíšková
ČTEN+MED+JAZ
14.02.2023Jak překonat starosti ve škole? 3.B, 3.AMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, BEZP, SOC
14.02.2023Pasování prvňáčků z 1. B na čtenářeMgr. Marcela Jírovcová
ČTEN+MED+JAZ, SOC
13.02.2023Návštěva knihovny 1. CMgr. Gabriela Karpíšková
ČTEN+MED+JAZ, SOC
09.02.2023Jak se chránit v nebezpečných situacích ? 2.A,CMgr. Hana Schifflerová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, DOP, BEZP, SOC
08.02.2023Buďme kamarádi 1.CMgr. Gabriela Karpíšková
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, BEZP, SOC
08.02.2023Jak se chránit v nebezpečných situacích ? 2.BMgr. Hana Schifflerová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, DOP, BEZP, SOC
07.02.2023Buďme kamarádi - 1. A,BMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, BEZP, SOC
02.02.2023Dopravní výchova 4. AMgr. Hana Schifflerová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
01.02.2023Dopravní výchova 5. A,BMgr. Hana Schifflerová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
01.02.2023The Bear Theatre - divadelní představení v angličtiněBc. Andrea Pražáková
ČTEN+MED+JAZ, SOC
31.01.2023Dopravní výchova 4.C,BMgr. Hana Schifflerová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
30.01.2023Konverzační soutěž - anglický jazykBc. Andrea Pražáková
ČTEN+MED+JAZ, SOC
26.01.2023Národní parky ČR - Šumava a České ŠvýcarskoMgr. Hana Schifflerová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, BEZP, SOC
25.01.2023Školička pro předškolákyMgr. Gabriela Karpíšková
ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, SOC
24.01.2023AfrikaMgr. Hana Schifflerová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, BEZP, SOC
18.01.2023Okresní kolo dějepisné olympiádyMgr. Kateřina Chybová
ČTEN+MED+JAZ
18.01.2023První školička nanečistoMgr. Ivana Novotná
ICT, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, SOC
10.01.2023Recyklace hrouMgr. Zdenka Vančurová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, BEZP
22.12.2022Návštěva kina - 2. stupeň - Adam Ondra: Posunout hraniceMgr. Iva Kronusová
ČTEN+MED+JAZ, SOC
21.12.2022Spaní ve škole 8.BBc. Andrea Pražáková
FIN, ČTEN+MED+JAZ, BEZP, SOC
21.12.20229. C Spaní ve školeMgr. Kateřina Chybová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, BEZP, SOC
19.12.2022
-
19.12.2022
Zpívání našich žáků na kolínském náměstí na vánočních trzích.Mgr. Lenka Dvorníková
ČTEN+MED+JAZ, SOC
16.12.2022Princ Mamánek Mgr. Hana Schifflerová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, DOP, BEZP, SOC
16.12.2022
-
16.12.2022
Vánoční koncert žáků 2. stupně RVHVMgr. Lenka Dvorníková
ČTEN+MED+JAZ, SOC
14.12.2022
-
14.12.2022
Koncert žáků 2. stupně RVHV v ZUŠMgr. Lenka Dvorníková
ČTEN+MED+JAZ, SOC
14.12.2022Vyhlášení vítězů literární soutěže Macharovo peroMgr. Iva Kronusová
ČTEN+MED+JAZ, SOC
13.12.2022
-
13.12.2022
Vánoční koncert 3. a 5. třídy RVHVMgr. Lenka Dvorníková
ČTEN+MED+JAZ, SOC
12.12.2022
-
12.12.2022
Vánoční koncert 2. a 4. třídy RVHVMgr. Lenka Dvorníková
ČTEN+MED+JAZ, SOC
12.12.2022Klub mladého diváka - Africká královna - Divadlo PalaceMgr. Iva Kronusová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, DOP, BEZP, SOC
09.12.2022
-
09.12.2022
Pohádkové Vánoce s MhFKMgr. Lenka Dvorníková
ČTEN+MED+JAZ, SOC
08.12.2022Adventní zájezdMgr. Zdenka Vančurová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, SOC
08.12.2022
-
08.12.2022
Exkurze Praha 8.B - Národní muzeumBc. Andrea Pražáková
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
06.12.2022Den otevřených dveříMgr. Iva Kronusová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, SOC
05.12.2022MikulášMgr. Zdenka Vančurová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, BEZP, SOC
02.12.2022Autorské čteníMgr. Erika Kedrštová
ČTEN+MED+JAZ, BEZP, SOC
26.11.2022Výt. soutěž: Kolín pohádkový (vyhlášení výsledků, vernisáž)Mgr. Petra Štěpánová
ČTEN+MED+JAZ
24.11.2022Dějepisná exkurze – 6.AMgr. Petra Štěpánová
ČTEN+MED+JAZ
15.11.2022Dějepisná exkurze – 6.BMgr. Petra Štěpánová
ČTEN+MED+JAZ
09.11.2022Testování SCIO - 9. B - OSPMgr. Iva Kronusová
ICT, ČTEN+MED+JAZ
08.11.2022Testování SCIO - 9. C - OSPMgr. Iva Kronusová
ICT, ČTEN+MED+JAZ
07.11.2022Testování SCIO - 9. A - AJMgr. Iva Kronusová
ICT, ČTEN+MED+JAZ
04.11.2022Testování SCIO - 9. C - MMgr. Iva Kronusová
ICT, ČTEN+MED+JAZ
03.11.2022Testování SCIO - 9. C - ČJMgr. Iva Kronusová
ICT, ČTEN+MED+JAZ
02.11.2022Testování SCIO - 9. A - OSP, 9. B - MMgr. Iva Kronusová
ICT, ČTEN+MED+JAZ
01.11.2022Testování SCIO - 9. A - ČJ, 9. B - ČJ, 9. C - AJMgr. Iva Kronusová
ICT, ČTEN+MED+JAZ
31.10.2022Testování SCIO - 9. A - M, 9. B - AJMgr. Iva Kronusová
ICT, ČTEN+MED+JAZ
31.10.2022Fotografická soutěž (uzávěrka)Mgr. Petra Štěpánová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, PŘ
31.10.2022Výtvarná soutěž: Kolín pohádkový (uzávěrka)Mgr. Petra Štěpánová
ČTEN+MED+JAZ
25.10.2022Macharovo pero - uzávěrka školního kola literární soutěžeMgr. Iva Kronusová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, SOC
24.10.2022
-
03.11.2022
Celorepublikové finále - Dětský čin roku - hlasováníMgr. Iva Kronusová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, SOC
19.10.2022Testování SCIO - 6. B - ČJMgr. Iva Kronusová
ICT, ČTEN+MED+JAZ
14.10.2022Testování SCIO - 6. A - MMgr. Iva Kronusová
ICT, ČTEN+MED+JAZ
13.10.2022Testování SCIO - 6. A - ČJ, 6. B - OSPMgr. Iva Kronusová
ICT, ČTEN+MED+JAZ
12.10.2022Exkurze 6.A a 7.B - Kutná Hora - Knihtiskárna, chrám svaté Barbory, středověký důl OselMgr. Iva Kronusová
ČTEN+MED+JAZ, DOP, BEZP, SOC
11.10.2022Testování SCIO - 6. B - MMgr. Iva Kronusová
ICT, ČTEN+MED+JAZ
11.10.20229. A Dějepisná exkurze Institut Paměti národa PardubiceMgr. Kateřina Chybová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, DOP, BEZP, SOC
10.10.2022Testování SCIO - 6. A - AJ, OSPMgr. Iva Kronusová
ICT, ČTEN+MED+JAZ
06.10.20229. B Dějepisná exkurze Institut Paměti národa PardubiceMgr. Kateřina Chybová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, DOP, BEZP, SOC
03.10.2022Exkurze do ZOO JihlavaMgr. Hana Schifflerová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, DOP, BEZP, SOC
03.10.2022
-
03.10.2022
Zpívání v knihovněMgr. Alena Kratochvílová
ČTEN+MED+JAZ, SOC
30.09.2022Dětský čin roku - uzávěrka školního kolaMgr. Iva Kronusová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, SOC
29.09.20229. C Dějepisná exkurze Institut Paměti národa v PardubicíchMgr. Kateřina Chybová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, DOP, BEZP, SOC
27.09.2022Evropský den jazykůBc. Andrea Pražáková
ICT, ČTEN+MED+JAZ, SOC
26.09.2022Český HonzaMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, BEZP, SOC
15.09.2022Kdo byl svatý Václav?Mgr. Erika Kedrštová
ČTEN+MED+JAZ, SOC
12.09.2022Pietní akt u Obchodní akademieMgr. Kateřina Chybová
ČTEN+MED+JAZ, DOP, BEZP
02.09.2022GasparádaMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, BEZP, SOC

Dopravní gramotnost

Dopravní výchova patří mezi klíčové aktivity v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Od září 2013 vstupuje prostřednictvím školních vzdělávacích programů do výuky na všech základních školách ČR, a to na prvním i druhém stupni.

Dopravní výchova je zaměřena na předávání jak teoretických znalostí, tak i praktických dovedností dětí. Kvalitně pojatá dopravní výchova hraje významnou roli při budování hodnotového žebříčku dětí a mládeže a významně ovlivňuje jejich postoje, jako budoucích účastníků silničního provozu.

Dopravní výchova na naší škole je zařazována v souladu se školním vzdělávacím programem do vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět a Člověk a jeho zdraví, dále do různých předmětů, jako např. prvouka, výchova ke zdraví, rodinná výchova apod.

Naše žáky chceme naučit:

 • Bezpečnému chování v silničním provozu v roli chodce a cyklisty
 • Předcházení rizikovým situacím v dopravě a dopravních prostředcích
 • Přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a duševního zdraví
 • Obezřetné chování při setkání s neznámými jedinci
 • Bezpečné způsoby pohybu a chování v silničním provozu při cestě do školy a ze školy
 • Vhodná a nevhodná místa pro hru
 • Znalost dopravních značek
 • Znalost základních ochranných prvků v silniční dopravě v roli chodce a cyklisty a cíleně je používat
 • Znalost integrovaného záchranného systému

Dopravní gramotnost - školní akce

Datum akceNázev akceAutor
Fotogalerie
Gramotnost
15.06.2023Exkurze 2.C Mgr. Hana Schifflerová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
07.06.2023
-
07.06.2023
Vystoupení hudebníků ze 3. CMgr. Alena Kratochvílová
ČTEN+MED+JAZ, DOP, BEZP, SOC
31.05.2023Školní výlet 7.B, 7.CIng. Barbora Tafelová
FIN, MAT, DOP, BEZP, SOC
29.05.2023Výlet 8.B paintball Bc. Andrea Pražáková
FIN, PŘ, DOP, BEZP, SOC
29.05.20236. A + 6. B - výlet TOBOGA Fantasy PrahaMgr. Iva Kronusová
ČTEN+MED+JAZ, DOP, BEZP, SOC
25.05.2023
-
25.05.2023
Výlet 8. CMgr. Alena Kratochvílová
ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, DOP, BEZP, SOC
23.05.2023Krajské finále Středočeský taneční pohárMgr. Martina Arltová
DOP, BEZP, SOC
16.05.2023Městská policie - beseda 1. CMgr. Gabriela Karpíšková
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
14.05.2023Beta - taneční soutěžMgr. Martina Arltová
DOP, BEZP, SOC
10.05.2023Školní výlet 3. CMgr. Ivana Novotná
FIN, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
08.05.2023Den záchranářůMgr. Martina Arltová
DOP, BEZP, SOC
08.05.2023
-
12.05.2023
Jazykově poznávací pobyt v LondýněBc. Andrea Pražáková
FIN, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
06.05.2023Čelákovice - soutěžMgr. Martina Arltová
DOP, BEZP, SOC
02.05.2023Branný kurz 1. stupeňMgr. Hana Schifflerová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
29.04.2023Ledečský taneční pohárMgr. Martina Arltová
DOP, BEZP, SOC
28.04.2023Česko se hýbeMgr. Martina Arltová
DOP, BEZP, SOC
18.04.2023Beseda s Policií ČR - 7. ročníkyMgr. Zuzana Mejdrová
FIN, DOP, SOC
15.04.2023DancefonieMgr. Martina Arltová
DOP, BEZP, SOC
14.04.2023Středočeský taneční pohárMgr. Martina Arltová
DOP, BEZP, SOC
12.04.2023Matematická olympiáaMgr. Martina Arltová
MAT, DOP, BEZP
14.03.2023Olympiáda v anglickém jazyce - 1. místo v okreseBc. Andrea Pražáková
ČTEN+MED+JAZ, DOP, BEZP, SOC
12.03.2023Výtvarná soutěž: Požární ochrana očima dětí a mládeže (uzávěrka)Mgr. Petra Štěpánová
DOP, BEZP, SOC
02.03.2023
-
02.03.2023
EXKURZE 8. C - Národní muzeumMgr. Alena Kratochvílová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP
09.02.2023Jak se chránit v nebezpečných situacích ? 2.A,CMgr. Hana Schifflerová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, DOP, BEZP, SOC
09.02.2023Já strojařMgr. Martina Arltová
ICT, FIN, MAT, DOP, BEZP, SOC
08.02.2023Jak se chránit v nebezpečných situacích ? 2.BMgr. Hana Schifflerová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, DOP, BEZP, SOC
02.02.2023Dopravní výchova 4. AMgr. Hana Schifflerová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
01.02.2023Dopravní výchova 5. A,BMgr. Hana Schifflerová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
31.01.2023Dopravní výchova 4.C,BMgr. Hana Schifflerová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
21.01.2023
-
27.01.2023
Lyžařský výcvikový kurz 7. ročníkůMgr. Petra Sikáčková
DOP, BEZP, SOC
16.12.2022Princ Mamánek Mgr. Hana Schifflerová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, DOP, BEZP, SOC
13.12.2022Soutěž Mladý chemikMgr. Zuzana Váňová
FIN, PŘ, DOP, BEZP, SOC
12.12.2022Klub mladého diváka - Africká královna - Divadlo PalaceMgr. Iva Kronusová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, DOP, BEZP, SOC
08.12.2022
-
08.12.2022
Exkurze Praha 8.B - Národní muzeumBc. Andrea Pražáková
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
02.12.2022Čertovská jízda-Řepařská drážkaHana Šárovcová
DOP, SOC
19.10.2022Úřad práceMgr. Martina Arltová
DOP, BEZP, SOC
12.10.2022Exkurze 6.A a 7.B - Kutná Hora - Knihtiskárna, chrám svaté Barbory, středověký důl OselMgr. Iva Kronusová
ČTEN+MED+JAZ, DOP, BEZP, SOC
11.10.20229. A Dějepisná exkurze Institut Paměti národa PardubiceMgr. Kateřina Chybová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, DOP, BEZP, SOC
06.10.20229. B Dějepisná exkurze Institut Paměti národa PardubiceMgr. Kateřina Chybová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, DOP, BEZP, SOC
06.10.2022Okresní kolo v přespolním běhuMgr. Petra Sikáčková
DOP, BEZP, SOC
03.10.2022Exkurze do ZOO JihlavaMgr. Hana Schifflerová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, DOP, BEZP, SOC
29.09.20229. C Dějepisná exkurze Institut Paměti národa v PardubicíchMgr. Kateřina Chybová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, DOP, BEZP, SOC
20.09.2022Atletický pohár ZŠMgr. Petra Sikáčková
DOP, BEZP, SOC
12.09.2022Pietní akt u Obchodní akademieMgr. Kateřina Chybová
ČTEN+MED+JAZ, DOP, BEZP
08.09.2022Sportovní denMgr. Petra Sikáčková
DOP, BEZP, SOC

Finanční gramotnost

Finanční gramotnost je schopnost číst, analyzovat a spravovat osobní finanční podmínky, které mají dopad na materiální zajištění jedince. Obsahuje schopnost orientovat se ve finančních rozhodnutích, probírat témata peněz a finančních záležitostí bez (či navzdory) pocitu nepohodlí, plánovat budoucnost a kompetentně reagovat na životní události, které mají dopad na každodenní finanční rozhodnutí, včetně událostí vyplývající z běžného stavu ekonomiky.

Oblasti finanční gramotnosti

Peníze umožnili člověku velice složitou dělbu práce. V lidské společnosti 21. století je takřka každé rozhodnutí člověka ovlivněno nebo spojeno s jeho finanční situací a financemi. Pokud se člověk má dobře orientovat v tomto světě, musí obsáhnout široký záběr znalostí a dovedností přímo i nepřímo navázaných na finance.

Finanční gramotnost obsahuje následující oblasti

 • vědomí toho, co to jsou peníze a jaká je jejich reálná hodnota
 • co to je cashflow a jeho význam pro osobní finance
 • jak získávat peníze:
  1. rozdíl mezi zaměstnáním a podnikáním
  2. co to je dluh a úroky - rozlišovat mezi špatným dluhem a dobrým dluhem
 • jak si zachovat peníze:
  1. co to je inflace a jak se proti ní chránit
  2. co to jsou daně a jak na nich ušetřit
 • jak utrácet peníze:
  1. jestli mi utracené peníze vydělají další peníze nebo ne
  2. základní orientace v osobních investicích
 • sestavení a dodržení osobního finančního plánu do budoucna

Finanční gramotnost - školní akce

Datum akceNázev akceAutor
Fotogalerie
Gramotnost
15.06.2023Exkurze 2.C Mgr. Hana Schifflerová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
01.06.2023Den dětí 2.stupeňMgr. Zdenka Vančurová
FIN, SOC
31.05.2023VIII. A Školní výlet do PrahyMgr. Miroslava Kolářová
FIN, SOC
31.05.2023Školní výlet 7.B, 7.CIng. Barbora Tafelová
FIN, MAT, DOP, BEZP, SOC
29.05.2023
-
30.05.2023
Školní výlet 9.ABCMgr. Zdenka Vančurová
FIN, PŘ, BEZP, SOC
29.05.2023Výlet 8.B paintball Bc. Andrea Pražáková
FIN, PŘ, DOP, BEZP, SOC
24.05.2023Výlet 7.A - JumpArena Praha ZličínMgr. Ivana Řeháková
FIN, PŘ, SOC
10.05.2023Školní výlet 3. CMgr. Ivana Novotná
FIN, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
08.05.2023
-
12.05.2023
Jazykově poznávací pobyt v LondýněBc. Andrea Pražáková
FIN, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
27.04.2023Filmové představení pro žáky 2. stupně - Planeta PrahaMgr. Iva Kronusová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, SOC
18.04.2023Beseda s Policií ČR - 7. ročníkyMgr. Zuzana Mejdrová
FIN, DOP, SOC
12.04.2023Matematická olympiáda 6.-8.ročníkIng. Barbora Tafelová
FIN, MAT
14.03.2023Mezinárodní den matematikyMgr. Martina Arltová
FIN, MAT
02.03.2023
-
02.03.2023
EXKURZE 8. C - Národní muzeumMgr. Alena Kratochvílová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP
01.03.2023Život v mediální džungli. 5.B, 5.AMgr. Hana Schifflerová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, BEZP, SOC
28.02.2023Jak správně využívat IT a média? 4.C, 4.BMgr. Hana Schifflerová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, BEZP, SOC
27.02.2023Abeceda peněz - 2.C, 4.BMgr. Hana Schifflerová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, BEZP, SOC
09.02.2023Jak se chránit v nebezpečných situacích ? 2.A,CMgr. Hana Schifflerová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, DOP, BEZP, SOC
09.02.2023Já strojařMgr. Martina Arltová
ICT, FIN, MAT, DOP, BEZP, SOC
08.02.2023Jak se chránit v nebezpečných situacích ? 2.BMgr. Hana Schifflerová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, DOP, BEZP, SOC
02.02.2023Dopravní výchova 4. AMgr. Hana Schifflerová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
01.02.2023Dopravní výchova 5. A,BMgr. Hana Schifflerová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
31.01.2023Soutěž - Finanční gramotnost - okresní koloIng. Barbora Tafelová
ICT, FIN, MAT
31.01.2023Dopravní výchova 4.C,BMgr. Hana Schifflerová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
21.12.2022Spaní ve škole 8.BBc. Andrea Pražáková
FIN, ČTEN+MED+JAZ, BEZP, SOC
21.12.20229. C Spaní ve školeMgr. Kateřina Chybová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, BEZP, SOC
13.12.2022Soutěž Mladý chemikMgr. Zuzana Váňová
FIN, PŘ, DOP, BEZP, SOC
12.12.2022Klub mladého diváka - Africká královna - Divadlo PalaceMgr. Iva Kronusová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, DOP, BEZP, SOC
12.12.2022
-
16.12.2022
Soutěž - Finanční gramotnostIng. Barbora Tafelová
ICT, FIN, MAT
08.12.2022Adventní zájezdMgr. Zdenka Vančurová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, SOC
08.12.2022
-
08.12.2022
Exkurze Praha 8.B - Národní muzeumBc. Andrea Pražáková
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
22.11.2022Pythagoriáda - postup do okresního kolaIng. Barbora Tafelová
FIN, MAT
17.10.2022
-
21.10.2022
Pythagoriáda 6.-9.ročníkIng. Barbora Tafelová
FIN, MAT
14.10.2022
-
21.11.2022
Matematická soutěž: Jáma lvová - 6.-7. ročníkIng. Barbora Tafelová
ICT, FIN, MAT, PŘ
14.10.2022
-
21.11.2022
Matematická soutěž: Jáma lvová - 8.-9. ročníkIng. Barbora Tafelová
ICT, FIN, MAT, PŘ
12.10.2022Přírodovědný klokanIng. Barbora Tafelová
ICT, FIN, MAT, PŘ
11.10.20229. A Dějepisná exkurze Institut Paměti národa PardubiceMgr. Kateřina Chybová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, DOP, BEZP, SOC
06.10.20229. B Dějepisná exkurze Institut Paměti národa PardubiceMgr. Kateřina Chybová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, DOP, BEZP, SOC
03.10.2022Exkurze do ZOO JihlavaMgr. Hana Schifflerová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, DOP, BEZP, SOC
29.09.20229. C Dějepisná exkurze Institut Paměti národa v PardubicíchMgr. Kateřina Chybová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, DOP, BEZP, SOC

ICT gramotnost

ICT gramotností, gramotností v oblasti informačních a komunikačních technologií, rozumíme soubor kompetencí, které jedinec potřebuje, aby byl schopen se rozhodnout jak, kdy a proč použít dostupné ICT a poté je účelně použít při řešení různých situací při učení i v životě v měnícím se světě.

ICT gramotnost zahrnuje:

 • praktické dovednosti a vědomosti, které jedinci umožňují s porozuměním a účinně používat jednotlivé ICT,
 • schopnost s využitím ICT shromáždit, analyzovat, kriticky vyhodnotit a použít informace,
 • schopnost využít ICT v různých kontextech a k různým účelům na základě porozumění pojmům, konceptům, systémům a operacím z oblasti ICT,
 • vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty, které vedou k zodpovědnému a bezpečnému využití ICT,
 • schopnost přijímat nové podněty v oblasti ICT a kriticky je posuzovat, porozumění rychlému vývoji technologií, jejich významu pro osobní rozvoj a jejich vlivu na společnost,
 • primární prevenci rizikového chování.

Bezpečnost na internetu a důležité kontakty

Weby určené pedagogům, žákům i rodičům a v podstatě každému, kdo se chce dozvědět více o bezpečnosti na internetu:

Linka bezpečí 116 111
Rodičovská linka 840 111 234
Dětské krizové centrum 241 484 149
777 715 215
Poradna e-bezpečí www.napisnam.cz

Informační systémy školy

 • www.4zskolin.cz -- internetová prezentace školy, snadno dostupné informace, rozvrh hodin a hodnocení žáků v systému lipanska.edupage.org,
 • Školní knihovna - informace o školní knihovně - půjčovní doba, aktuální seznam půjčených a nepůjčených knih, statistiky

ICT gramotnost - školní akce

Datum akceNázev akceAutor
Fotogalerie
Gramotnost
18.05.2023
-
18.05.2023
Testování 5. tříd ČŠI - 5.AMgr. Lenka Dvorníková
ICT, ČTEN+MED+JAZ, MAT
16.05.2023
-
16.05.2023
Testování 5. tříd ČŠI - 5.AMgr. Lenka Dvorníková
ICT, ČTEN+MED+JAZ
09.05.2023Nábor do Klubu mladého diváka pro školní rok 2023/2024 zahájenMgr. Iva Kronusová
ICT, ČTEN+MED+JAZ
02.05.2023Branný kurz 1. stupeňMgr. Hana Schifflerová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
19.04.2023Soutěž v programování Micro:bitIng. Kateřina Talacko
ICT
24.03.2023Druhé číslo školního časopisu ke staženíMgr. Iva Kronusová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, SOC
17.03.2023Matematický klokan pro žáky 2.-9.ročníkuIng. Barbora Tafelová
ICT, MAT
01.03.2023Život v mediální džungli. 5.B, 5.AMgr. Hana Schifflerová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, BEZP, SOC
28.02.2023Jak správně využívat IT a média? 4.C, 4.BMgr. Hana Schifflerová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, BEZP, SOC
27.02.2023Abeceda peněz - 2.C, 4.BMgr. Hana Schifflerová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, BEZP, SOC
15.02.2023Jak překonat starosti ve škole? 3.CMgr. Hana Schifflerová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, BEZP, SOC
15.02.2023Jak správně využívat IT a média? 4.AMgr. Hana Schifflerová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, BEZP, SOC
09.02.2023Jak se chránit v nebezpečných situacích ? 2.A,CMgr. Hana Schifflerová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, DOP, BEZP, SOC
09.02.2023Vědecká konference "JÁ STROJAŘ"Mgr. Zdenka Vančurová
ICT, MAT, SOC
09.02.2023Já strojařMgr. Martina Arltová
ICT, FIN, MAT, DOP, BEZP, SOC
08.02.2023Jak se chránit v nebezpečných situacích ? 2.BMgr. Hana Schifflerová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, DOP, BEZP, SOC
02.02.2023Dopravní výchova 4. AMgr. Hana Schifflerová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
01.02.2023Dopravní výchova 5. A,BMgr. Hana Schifflerová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
31.01.2023Soutěž - Finanční gramotnost - okresní koloIng. Barbora Tafelová
ICT, FIN, MAT
31.01.2023Dopravní výchova 4.C,BMgr. Hana Schifflerová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
26.01.2023Národní parky ČR - Šumava a České ŠvýcarskoMgr. Hana Schifflerová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, BEZP, SOC
25.01.2023přednáška pro 3.ročníky: Jsi onlineIng. Barbora Tafelová
ICT, BEZP, SOC
24.01.2023AfrikaMgr. Hana Schifflerová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, BEZP, SOC
18.01.2023První školička nanečistoMgr. Ivana Novotná
ICT, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, SOC
16.12.2022Princ Mamánek Mgr. Hana Schifflerová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, DOP, BEZP, SOC
12.12.2022
-
16.12.2022
Soutěž - Finanční gramotnostIng. Barbora Tafelová
ICT, FIN, MAT
08.12.2022
-
08.12.2022
Exkurze Praha 8.B - Národní muzeumBc. Andrea Pražáková
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
06.12.2022Den otevřených dveříMgr. Iva Kronusová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, SOC
09.11.2022Testování SCIO - 9. B - OSPMgr. Iva Kronusová
ICT, ČTEN+MED+JAZ
08.11.2022Testování SCIO - 9. C - OSPMgr. Iva Kronusová
ICT, ČTEN+MED+JAZ
07.11.2022Testování SCIO - 9. A - AJMgr. Iva Kronusová
ICT, ČTEN+MED+JAZ
04.11.2022Testování SCIO - 9. C - MMgr. Iva Kronusová
ICT, ČTEN+MED+JAZ
03.11.2022Testování SCIO - 9. C - ČJMgr. Iva Kronusová
ICT, ČTEN+MED+JAZ
02.11.2022Testování SCIO - 9. A - OSP, 9. B - MMgr. Iva Kronusová
ICT, ČTEN+MED+JAZ
01.11.2022Testování SCIO - 9. A - ČJ, 9. B - ČJ, 9. C - AJMgr. Iva Kronusová
ICT, ČTEN+MED+JAZ
31.10.2022Testování SCIO - 9. A - M, 9. B - AJMgr. Iva Kronusová
ICT, ČTEN+MED+JAZ
31.10.2022Fotografická soutěž (uzávěrka)Mgr. Petra Štěpánová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, PŘ
25.10.2022Macharovo pero - uzávěrka školního kola literární soutěžeMgr. Iva Kronusová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, SOC
24.10.2022
-
03.11.2022
Celorepublikové finále - Dětský čin roku - hlasováníMgr. Iva Kronusová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, SOC
19.10.2022Testování SCIO - 6. B - ČJMgr. Iva Kronusová
ICT, ČTEN+MED+JAZ
14.10.2022
-
21.11.2022
Matematická soutěž: Jáma lvová - 6.-7. ročníkIng. Barbora Tafelová
ICT, FIN, MAT, PŘ
14.10.2022
-
21.11.2022
Matematická soutěž: Jáma lvová - 8.-9. ročníkIng. Barbora Tafelová
ICT, FIN, MAT, PŘ
14.10.2022Testování SCIO - 6. A - MMgr. Iva Kronusová
ICT, ČTEN+MED+JAZ
13.10.2022Testování SCIO - 6. A - ČJ, 6. B - OSPMgr. Iva Kronusová
ICT, ČTEN+MED+JAZ
12.10.2022Přírodovědný klokanIng. Barbora Tafelová
ICT, FIN, MAT, PŘ
11.10.2022Testování SCIO - 6. B - MMgr. Iva Kronusová
ICT, ČTEN+MED+JAZ
11.10.20229. A Dějepisná exkurze Institut Paměti národa PardubiceMgr. Kateřina Chybová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, DOP, BEZP, SOC
10.10.2022Testování SCIO - 6. A - AJ, OSPMgr. Iva Kronusová
ICT, ČTEN+MED+JAZ
06.10.20229. B Dějepisná exkurze Institut Paměti národa PardubiceMgr. Kateřina Chybová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, DOP, BEZP, SOC
03.10.2022Exkurze do ZOO JihlavaMgr. Hana Schifflerová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, DOP, BEZP, SOC
30.09.2022Dětský čin roku - uzávěrka školního kolaMgr. Iva Kronusová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, SOC
29.09.20229. C Dějepisná exkurze Institut Paměti národa v PardubicíchMgr. Kateřina Chybová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, DOP, BEZP, SOC
27.09.2022Evropský den jazykůBc. Andrea Pražáková
ICT, ČTEN+MED+JAZ, SOC

Matematická gramotnost

Matematická gramotnost je schopnost jedince poznat a pochopit roli, kterou hraje matematika ve světě, dělat dobře podložené úsudky a proniknout do matematiky tak, aby splňovala jeho životní potřeby.

Úroveň matematické gramotnosti se projeví, když matematické znalosti a dovednosti jsou používány k řešení problémů těch každodenních a jednoduchých až po neobvyklé a složité.

Rozlišujeme tři složky matematické gramotnosti:

 1. SITUACE A KONTEXTY - problémy, které mají žáci řešit a aplikovat tak získané vědomosti a dovednosti.
 2. KOMPETENCE, které se uplatňují při řešení problémů:
  1. Matematické uvažování - schopnost dát otázku, znát odpověď
  2. Matematická argumentace - schopnost rozlišovat předpoklady a závěry
  3. Matematická komunikace - schopnost rozumět písemným i ústním matematickým sdělením a vyjadřovat se jednoznačně a srozumitelně
  4. Modelování - zahrnuje schopnost porozumět matematickým modelům reálných situací
  5. Vymezování problémů a jejich řešení - schopnost rozpoznat a formulovat matematické problémy a řešit je
  6. Užívání matematického jazyka - schopnost pracovat s výrazy obsahujícími symboly a používání proměnné a provádění výpočtů
  7. Užívání pomůcek a nástrojů - znalost pomůcek a nástrojů, které mohou pomoci při matematické činnosti
 3. MATEMATICKÝ OBSAH tvořený strukturami a pojmy nutnými k formulaci matematické podstaty problémů:
  1. Kvantita - význam čísel, velikost čísel, počítání zpaměti a odhady
  2. Prostor a tvar - orientace v prostoru, rovinné a prostorivé útvary, konstrukce a zobrazování útvarů
  3. Změna a vztahy - závislost, proměnná, typy funkcí, rovnice, nerovnice, dělitelnost, grafy, tabulky, vyjádření vztahů
  4. Neurčitost - sběr dat, prezentace, znázorňování dat, pravděpodobnost a vyvozování závěrů

Matematické vzdělávání má žákům poskytovat vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě. Je založeno na aktivních činnostech, které přímo souvisejí s využitím matematiky v reálných situacích.

Rozvoj matematické gramotnosti není záležitostí jednoho vzdělávacího oboru. Složky matematické gramotnosti se musí rozvíjet komplexně napříč vzdělávacími obory. Po získání zkušeností z různých druhů testování musíme zapracovat na matematické komunikaci (schopnosti rozumět písemným i ústním matematickým sdělením a vyjadřování se jednoznačně a srozumitelně k matematickým otázkám a problémům a to ústně i písemně).

Vyjadřování a odborná argumentace jsou pro rozvoj matematické gramotnosti velice důležité. Jedná se o analýzy dat, diskuze řešení úloh, vyvozování závěrů.

12 KLÍČOVÝCH PRINCIPŮ HEJNÉHO METODY

1. BUDOVÁNÍ SCHÉMAT

Dítě ví i to, co jsme je neučili.
Víte, kolik je ve vašem bytě oken? Zpaměti asi ne… ale když zapřemýšlíte, po chvíli odpovíte. Protože máte schéma vašeho bytu v hlavě. Děti je mají také. Hejného metoda je posiluje, napojuje na sebe a vyvozuje z nich konkrétní úsudky. i proto si také děti brzy uvědomí, že polovina je také číslo 0,5.

2. PRÁCE V PROSTŘEDÍCH

Učíme se opakovat návštěvou.
Když děti znají prostředí, ve kterém se dobře cítí, nerozptylují je neznámé věci. Plně se soustředí jen na daný úkol. Každé ze zhruba 25 použitých prostředí funguje trochu jinak. Systém prostředí je motivačně nastaven tak, aby zachytil všechny styly učení a fungování lidské mysli.

3. PROLÍNÁNÍ TÉMAT

Matematické zákonitosti neizolujeme.
Informace nepředáváme dítěti samostatně, ale vždy jsou uloženy ve známém schématu, které si dítě kdykoli vybaví. Neodtrháváme od sebe matematické jevy a pojmy, ale zapojujeme při nich různé strategie řešení. Dítě si pak samo vybere.

4. ROZVOJ OSOBNOSTI

Podporujeme samostatné uvažování dětí.
Děti by se neměly v životě nechat manipulovat. Proto učitel ve výuce nepředává hotové poznatky, ale učí děti především argumentovat, diskutovat a vyhodnocovat. Děti pak respektují druhého, umí se rozhodnout a statečně nesou i důsledky svého konání. Vedle matematiky tak objevují i základy sociálního chování a mravně rostou.

5. SKUTEČNÁ MOTIVACE

Když „nevím a nechci vědět“
Všechny úlohy jsou v Hejného metodě postaveny tak, aby jejich řešení děti automaticky bavilo. Správná motivace je ta, která je vnitřní, ne zvenčí. Děti přichází na řešení díky své snaze. Děti zažívají radost z úspěchu.

6. REÁLNÉ ZKUŠENOSTI

Stavíme na vlastních zážitcích dítěte
Využíváme vlastní zkušenost dítěte, kterou si vybudovalo do prvního dne života. Stavíme na přirozené konkrétní zkušenosti, ze které pak dítě dokáže udělat obecný úsudek. Např. děti šijí šaty pro krychli a tím rychle zjistí kolik má stěn a jaké mají tvary a tak dokáže vypočítat povrch.

7. RADOST Z MATEMATIKY

Výrazně pomáhá při další výuce.
Ta nejúčinnější motivace přichází z dětského pocitu úspěchu, z jeho upřímné radosti, jak dobře vyřešilo přiměřeně náročný úkol. Je to radost z vlastních pokroků i uznání spolužáků i učitele.

8. VLASTNÍ POZNATEK

Má větší váhu než převzatý.
Pokud dítě získá novou vědomost samostatným zkoumáním, zachová si ji určitě déle, než pokud ji dostane již hotovou a zpracovanou.

9. ROLE UČITELE

Průvodce a moderátor diskusí
Pud chceme, aby si žák došel k poznatku bádáním, musíme ho nechat a pouze vést a později řídit diskusi o řešeném nebo vyřešeném. Nepřednášet.

10. PRÁCE S CHYBOU

Předcházet zbytečnému strachu.
Chyb lze využít jako prostředek k učení. Je dobré děti učit, aby si chyby našly samy a vysvětlovaly, proč chybu udělaly. Podporujeme tím vzájemnou důvěru mezi dítětem a učitelem.

11. PŘIMĚŘENÉ VÝZVY

Použití úloh všech obtížností.
Je dobré rozdělit úkoly podle obtížnosti a těm nejlepším předkládat stále nové výzvy. Naopak ty slabší motivovat úkoly, které zvládnou, aby neměli hrůzu z hodin matematiky.

12. PODPORA SPOLUPRÁCE

Poznatky se rodí z diskuse.
Děti nečekají, až se výsledek objeví na tabuli. Pracují samostatně i ve skupinách a dokáží vysvětlit, jak k výsledku došly, umí to vysvětlit i druhým. Tím žáci o výsledku přemýšlí.

Nově formulovaná definice matematické gramotnosti

Matematická gramotnost spočívá v:

 1. potřebě žáka opakovaně zažívat radost z úspěšně vyřešené úlohy, pochopení nového pojmu, vztahu, argumentu nebo situace a v důvěře ve vlastní schopnosti
 2. porozumění různých typů matematického textu (symbolický, slovní, obrázek, graf, tabulka) a aktivním používání či dotváření různých matematických jazyků
 3. schopnosti získávat a třídit zkušenosti pomocí vlastní manipulativní, experimentální a badatelské činnosti
 4. zobecňování získaných zkušeností a objevování zákonitostí
 5. tvoření modelů a protipříkladů a dovednosti vhodně argumentovat
 6. schopnosti účinně pracovat s chybou jako podnětem k hlubšímu pochopení zkoumané problematiky
 7. schopnosti individuálně i v diskusi (především se spolužáky) analyzovat procesy, pojmy, vztahy a situace v oblasti matematiky

Ukázkové příklady

Matematická gramotnost - školní akce

Datum akceNázev akceAutor
Fotogalerie
Gramotnost
31.05.2023Školní výlet 7.B, 7.CIng. Barbora Tafelová
FIN, MAT, DOP, BEZP, SOC
29.05.2023Testování 5.B ČŠI MMgr. Lucie Makydová
MAT
25.05.2023
-
25.05.2023
Výlet 8. CMgr. Alena Kratochvílová
ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, DOP, BEZP, SOC
18.05.2023
-
18.05.2023
Testování 5. tříd ČŠI - 5.AMgr. Lenka Dvorníková
ICT, ČTEN+MED+JAZ, MAT
18.04.2023Recyklace očima mladého vědceMgr. Zdenka Vančurová
MAT, PŘ, SOC
13.04.2023Státní přijímací zkoušky na čtyřleté studijní obory pro žáky 9. ročníkůMgr. Iva Kronusová
ČTEN+MED+JAZ, MAT, SOC
12.04.2023Matematická olympiáda 6.-8.ročníkIng. Barbora Tafelová
FIN, MAT
12.04.2023Matematická olympiáaMgr. Martina Arltová
MAT, DOP, BEZP
17.03.2023Matematický klokan pro žáky 2.-9.ročníkuIng. Barbora Tafelová
ICT, MAT
15.03.2023Přijímací zkoušky nanečisto - miniprojektMgr. Iva Kronusová
ČTEN+MED+JAZ, MAT, SOC
14.03.2023Mezinárodní den matematikyMgr. Martina Arltová
FIN, MAT
09.02.2023Jak se chránit v nebezpečných situacích ? 2.A,CMgr. Hana Schifflerová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, DOP, BEZP, SOC
09.02.2023Vědecká konference "JÁ STROJAŘ"Mgr. Zdenka Vančurová
ICT, MAT, SOC
09.02.2023Já strojařMgr. Martina Arltová
ICT, FIN, MAT, DOP, BEZP, SOC
08.02.2023Jak se chránit v nebezpečných situacích ? 2.BMgr. Hana Schifflerová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, DOP, BEZP, SOC
31.01.2023Soutěž - Finanční gramotnost - okresní koloIng. Barbora Tafelová
ICT, FIN, MAT
25.01.2023Školička pro předškolákyMgr. Gabriela Karpíšková
ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, SOC
18.01.2023První školička nanečistoMgr. Ivana Novotná
ICT, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, SOC
16.12.2022Princ Mamánek Mgr. Hana Schifflerová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, DOP, BEZP, SOC
12.12.2022
-
16.12.2022
Soutěž - Finanční gramotnostIng. Barbora Tafelová
ICT, FIN, MAT
22.11.2022Pythagoriáda - postup do okresního kolaIng. Barbora Tafelová
FIN, MAT
17.10.2022
-
21.10.2022
Pythagoriáda 6.-9.ročníkIng. Barbora Tafelová
FIN, MAT
14.10.2022
-
21.11.2022
Matematická soutěž: Jáma lvová - 6.-7. ročníkIng. Barbora Tafelová
ICT, FIN, MAT, PŘ
14.10.2022
-
21.11.2022
Matematická soutěž: Jáma lvová - 8.-9. ročníkIng. Barbora Tafelová
ICT, FIN, MAT, PŘ
12.10.2022Přírodovědný klokanIng. Barbora Tafelová
ICT, FIN, MAT, PŘ
03.10.2022Exkurze do ZOO JihlavaMgr. Hana Schifflerová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, DOP, BEZP, SOC

Přírodovědná gramotnost

 1. Pojmový systém sloužící k popisu či vysvětlování přírodních faktů,
  tedy vlastností přírodních objektů či procesů probíhajících v těchto objektech nebo mezi nimi.
 2. Metody a postupy, prostřednictvím kterých se:
  • vyhledávají a řeší přírodovědné problémy,
  • získávají a testují přírodovědné poznatky (data, hypotézy, teorie, modely apod.).
 3. Metodologie a etika, které studují, např.:
  • vlastnosti přírodovědných pojmů a tvrzení (logické, matematické, jejich vztah k realitě),
  • indikátory objektivity a pravdivosti přírodovědných hypotéz, teorií či modelů,
  • způsoby dokazování v přírodních vědách,
  • způsoby omezování podvodného jednání v přírodovědném bádání,
  • kritéria pro odlišení vědy od pseudovědy.
 4. Interakce s ostatními segmenty lidského poznání či společnosti, kdy se zkoumají, například:
  • vzájemné vztahy mezi přírodními vědami, matematikou a technologiemi,
  • možnosti využití přírodních věd pro rozhodování řídicí sféry při řešení různých sociálních (ekonomických, politických, kulturních či vojenských) problémů,
  • možnosti využití přírodních věd pro personální rozhodování jednotlivce při řešení problémů v jeho každodenním životě,
  • různá morální dilemata, týkající se aplikace přírodovědných poznatků v praxi (v lékařství, biotechnologiích, ve vzdělávání, ochraně životního prostředí apod.).

Přírodovědná gramotnost - školní akce

Datum akceNázev akceAutor
Fotogalerie
Gramotnost
15.06.2023Exkurze 2.C Mgr. Hana Schifflerová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
13.06.2023Krása vesmírná - besedaMgr. Lucie Makydová
PŘ, SOC
29.05.2023
-
30.05.2023
Školní výlet 9.ABCMgr. Zdenka Vančurová
FIN, PŘ, BEZP, SOC
29.05.2023Výlet 8.B paintball Bc. Andrea Pražáková
FIN, PŘ, DOP, BEZP, SOC
25.05.2023
-
25.05.2023
Výlet 8. CMgr. Alena Kratochvílová
ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, DOP, BEZP, SOC
24.05.2023Výlet 7.A - JumpArena Praha ZličínMgr. Ivana Řeháková
FIN, PŘ, SOC
19.05.2023Školní výlet - hrad KostMgr. Oldřiška Kindlová
PŘ, BEZP, SOC
18.05.2023Školní výlet 2.CMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, BEZP, SOC
16.05.2023Městská policie - beseda 1. CMgr. Gabriela Karpíšková
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
10.05.2023Školní výlet 3. CMgr. Ivana Novotná
FIN, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
08.05.2023
-
12.05.2023
Jazykově poznávací pobyt v LondýněBc. Andrea Pražáková
FIN, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
02.05.2023Branný kurz 1. stupeňMgr. Hana Schifflerová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
01.05.2023
-
05.05.2023
Škola v přírodě V.A + V.BMgr. Lucie Makydová
PŘ, BEZP, SOC
27.04.2023Den ZeměMgr. Zdenka Vančurová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ
27.04.2023Den ZeměMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, BEZP, SOC
27.04.2023Filmové představení pro žáky 2. stupně - Planeta PrahaMgr. Iva Kronusová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, SOC
26.04.2023Den ZeměMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, BEZP, SOC
26.04.2023
-
27.04.2023
Výstava o životním prostředí KolínaMgr. Zdenka Vančurová
25.04.2023Návštěva výstavy: Návrat k přírodě, aneb obraz krajiny v běhu staletí – 8.B RvVvMgr. Petra Štěpánová
PŘ, SOC
19.04.2023"Voda- zázrak přírody" - mobilní planetárium Hana Šárovcová
18.04.2023Recyklace očima mladého vědceMgr. Zdenka Vančurová
MAT, PŘ, SOC
14.04.2023Soutěž hlídek mladých zdravotníkůMgr. Zdenka Vančurová
PŘ, BEZP, SOC
12.04.2023DOODPADUMgr. Zdenka Vančurová
PŘ, SOC
31.03.2023Velikonoční tvoření 1. stupně - příprava výrobků na velikonoční jarmarkMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, SOC
31.03.2023Ukliďme ČeskoMgr. Zdenka Vančurová
PŘ, BEZP, SOC
22.03.2023Školička nanečistoMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, BEZP, SOC
20.03.2023Velikonoční tvoření 1. stupně - příprava výrobků na velikonoční jarmarkMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, SOC
02.03.2023
-
02.03.2023
EXKURZE 8. C - Národní muzeumMgr. Alena Kratochvílová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP
09.02.2023Jak se chránit v nebezpečných situacích ? 2.A,CMgr. Hana Schifflerová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, DOP, BEZP, SOC
09.02.2023
-
09.02.2023
Já, strojař VIII.BMgr. Lucie Makydová
PŘ, SOC
08.02.2023Buďme kamarádi 1.CMgr. Gabriela Karpíšková
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, BEZP, SOC
08.02.2023Jak se chránit v nebezpečných situacích ? 2.BMgr. Hana Schifflerová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, DOP, BEZP, SOC
07.02.2023Buďme kamarádi - 1. A,BMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, BEZP, SOC
02.02.2023
-
02.02.2023
V. B Exkurze - Národní muzeum v PrazeMgr. Lucie Makydová
PŘ, SOC
02.02.2023Dopravní výchova 4. AMgr. Hana Schifflerová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
01.02.2023Dopravní výchova 5. A,BMgr. Hana Schifflerová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
31.01.2023Dopravní výchova 4.C,BMgr. Hana Schifflerová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
30.01.2023přednáška pro DÍVKY 6., 7.ročníků: Dospívám aneb život plný změnIng. Barbora Tafelová
PŘ, BEZP, SOC
30.01.2023přednáška pro CHLAPCE 6., 7.ročníků: Na startu mužnostiIng. Barbora Tafelová
PŘ, BEZP, SOC
30.01.2023přednáška pro 8.ročníky: Holky z Venuše, kluci z MarsuIng. Barbora Tafelová
PŘ, BEZP, SOC
30.01.2023přednáška pro 9.ročníky: Láska bez rizika HIV/AIDSIng. Barbora Tafelová
PŘ, BEZP, SOC
26.01.2023Národní parky ČR - Šumava a České ŠvýcarskoMgr. Hana Schifflerová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, BEZP, SOC
25.01.2023Školička pro předškolákyMgr. Gabriela Karpíšková
ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, SOC
25.01.2023přednáška pro 5.ročníky: Adam a Eva aneb nejsme stejníIng. Barbora Tafelová
PŘ, BEZP, SOC
25.01.2023přednáška pro 4.ročníky: Z housenky motýlemIng. Barbora Tafelová
PŘ, BEZP, SOC
24.01.2023AfrikaMgr. Hana Schifflerová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, BEZP, SOC
18.01.2023První školička nanečistoMgr. Ivana Novotná
ICT, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, SOC
10.01.2023Recyklace hrouMgr. Zdenka Vančurová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, BEZP
16.12.2022Princ Mamánek Mgr. Hana Schifflerová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, DOP, BEZP, SOC
13.12.2022Soutěž Mladý chemikMgr. Zuzana Váňová
FIN, PŘ, DOP, BEZP, SOC
12.12.2022
-
12.12.2022
Exkurze na hvězdárnu v OndřejověMgr. Lucie Makydová
08.12.2022Adventní zájezdMgr. Zdenka Vančurová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, SOC
08.12.2022
-
08.12.2022
Exkurze Praha 8.B - Národní muzeumBc. Andrea Pražáková
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
05.12.2022MikulášMgr. Zdenka Vančurová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, BEZP, SOC
11.11.2022Geocaching - 6. ročníkMgr. Ivana Řeháková
PŘ, SOC
31.10.2022Fotografická soutěž (uzávěrka)Mgr. Petra Štěpánová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, PŘ
14.10.2022
-
21.11.2022
Matematická soutěž: Jáma lvová - 6.-7. ročníkIng. Barbora Tafelová
ICT, FIN, MAT, PŘ
14.10.2022
-
21.11.2022
Matematická soutěž: Jáma lvová - 8.-9. ročníkIng. Barbora Tafelová
ICT, FIN, MAT, PŘ
12.10.2022Přírodovědný klokanIng. Barbora Tafelová
ICT, FIN, MAT, PŘ
03.10.2022Exkurze do ZOO JihlavaMgr. Hana Schifflerová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, DOP, BEZP, SOC
26.09.2022Český HonzaMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, BEZP, SOC
16.09.2022Ukliďme ČeskoMgr. Zdenka Vančurová
PŘ, SOC
02.09.2022GasparádaMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, BEZP, SOC

Sociální gramotnost

Sociální gramotnost - školní akce

Datum akceNázev akceAutor
Fotogalerie
Gramotnost
23.06.2023
-
23.06.2023
Koncert hudebníků z 5. BMgr. Alena Kratochvílová
ČTEN+MED+JAZ, SOC
22.06.2023
-
22.06.2023
Koncert hudebníků 2.C a 4.CMgr. Lenka Dvorníková
ČTEN+MED+JAZ, SOC
20.06.2023
-
20.06.2023
Koncert hudebníků z 1. C a 3. CMgr. Alena Kratochvílová
ČTEN+MED+JAZ, SOC
19.06.2023
-
19.06.2023
Koncert hudebníků 2. stupně Mgr. Alena Kratochvílová
ČTEN+MED+JAZ, SOC
15.06.2023KMD- LucernaMgr. Iva Kronusová
ČTEN+MED+JAZ, BEZP, SOC
15.06.2023Exkurze 2.C Mgr. Hana Schifflerová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
15.06.2023Dějepisná exkurze VII. BMgr. Erika Kedrštová
ČTEN+MED+JAZ, BEZP, SOC
13.06.2023Krása vesmírná - besedaMgr. Lucie Makydová
PŘ, SOC
08.06.2023
-
08.06.2023
Koncert hudebníků 2. stupně v ZUŠMgr. Alena Kratochvílová
ČTEN+MED+JAZ, SOC
07.06.2023
-
07.06.2023
Vystoupení hudebníků ze 3. CMgr. Alena Kratochvílová
ČTEN+MED+JAZ, DOP, BEZP, SOC
01.06.2023Den dětí 2.stupeňMgr. Zdenka Vančurová
FIN, SOC
31.05.2023VIII. A Školní výlet do PrahyMgr. Miroslava Kolářová
FIN, SOC
31.05.2023Školní výlet 7.B, 7.CIng. Barbora Tafelová
FIN, MAT, DOP, BEZP, SOC
29.05.2023
-
30.05.2023
Školní výlet 9.ABCMgr. Zdenka Vančurová
FIN, PŘ, BEZP, SOC
29.05.2023Výlet 8.B paintball Bc. Andrea Pražáková
FIN, PŘ, DOP, BEZP, SOC
29.05.20236. A + 6. B - výlet TOBOGA Fantasy PrahaMgr. Iva Kronusová
ČTEN+MED+JAZ, DOP, BEZP, SOC
25.05.2023Dopravní výchova 5.BMgr. Lucie Makydová
BEZP, SOC
25.05.2023Kostel sv. Bartoloměje – exkurze 7.B RvVvMgr. Petra Štěpánová
ČTEN+MED+JAZ, BEZP, SOC
25.05.2023
-
25.05.2023
Výlet 8. CMgr. Alena Kratochvílová
ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, DOP, BEZP, SOC
24.05.2023Výlet 7.A - JumpArena Praha ZličínMgr. Ivana Řeháková
FIN, PŘ, SOC
23.05.2023Krajské finále Středočeský taneční pohárMgr. Martina Arltová
DOP, BEZP, SOC
20.05.2023Taneční večerMgr. Martina Arltová
SOC
19.05.2023Školní výlet - hrad KostMgr. Oldřiška Kindlová
PŘ, BEZP, SOC
18.05.2023Školní výlet 2.CMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, BEZP, SOC
16.05.2023Městská policie - beseda 1. CMgr. Gabriela Karpíšková
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
14.05.2023Beta - taneční soutěžMgr. Martina Arltová
DOP, BEZP, SOC
10.05.2023Školní výlet 3. CMgr. Ivana Novotná
FIN, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
08.05.2023Den záchranářůMgr. Martina Arltová
DOP, BEZP, SOC
08.05.2023
-
12.05.2023
Jazykově poznávací pobyt v LondýněBc. Andrea Pražáková
FIN, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
06.05.2023Čelákovice - soutěžMgr. Martina Arltová
DOP, BEZP, SOC
02.05.2023Branný kurz 1. stupeňMgr. Hana Schifflerová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
01.05.2023
-
05.05.2023
Škola v přírodě V.A + V.BMgr. Lucie Makydová
PŘ, BEZP, SOC
29.04.2023Ledečský taneční pohárMgr. Martina Arltová
DOP, BEZP, SOC
28.04.2023Česko se hýbeMgr. Martina Arltová
DOP, BEZP, SOC
27.04.2023Den ZeměMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, BEZP, SOC
27.04.2023Filmové představení pro žáky 2. stupně - Planeta PrahaMgr. Iva Kronusová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, SOC
26.04.2023Den ZeměMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, BEZP, SOC
25.04.2023Návštěva výstavy: Návrat k přírodě, aneb obraz krajiny v běhu staletí – 8.B RvVvMgr. Petra Štěpánová
PŘ, SOC
18.04.2023Beseda s Policií ČR - 7. ročníkyMgr. Zuzana Mejdrová
FIN, DOP, SOC
18.04.2023Recyklace očima mladého vědceMgr. Zdenka Vančurová
MAT, PŘ, SOC
15.04.2023DancefonieMgr. Martina Arltová
DOP, BEZP, SOC
14.04.2023Středočeský taneční pohárMgr. Martina Arltová
DOP, BEZP, SOC
14.04.2023Soutěž hlídek mladých zdravotníkůMgr. Zdenka Vančurová
PŘ, BEZP, SOC
13.04.2023Státní přijímací zkoušky na čtyřleté studijní obory pro žáky 9. ročníkůMgr. Iva Kronusová
ČTEN+MED+JAZ, MAT, SOC
12.04.2023DOODPADUMgr. Zdenka Vančurová
PŘ, SOC
12.04.2023The Bear Theatre - divadelní představení v angličtiněBc. Andrea Pražáková
ČTEN+MED+JAZ, SOC
01.04.2023KMD - Fantom operyMgr. Iva Kronusová
ČTEN+MED+JAZ, SOC
31.03.2023Velikonoční tvoření 1. stupně - příprava výrobků na velikonoční jarmarkMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, SOC
31.03.2023Ukliďme ČeskoMgr. Zdenka Vančurová
PŘ, BEZP, SOC
29.03.2023Školička nanečistoMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, BEZP, SOC
27.03.2023S čerty nejsou žertyMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, BEZP, SOC
24.03.2023O nejlepší pohybovou skladbuMgr. Martina Arltová
BEZP, SOC
24.03.2023Druhé číslo školního časopisu ke staženíMgr. Iva Kronusová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, SOC
23.03.2023Dětská scéna - okresní koloMgr. Gabriela Karpíšková
ČTEN+MED+JAZ, SOC
22.03.2023Školička nanečistoMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, BEZP, SOC
20.03.2023ŠD v kině - film "Cesta do Tvojzemí"Hana Šárovcová
SOC
20.03.2023Velikonoční tvoření 1. stupně - příprava výrobků na velikonoční jarmarkMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, SOC
15.03.2023Školička nanečistoMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, SOC
15.03.2023Přijímací zkoušky nanečisto - miniprojektMgr. Iva Kronusová
ČTEN+MED+JAZ, MAT, SOC
14.03.2023Olympiáda v anglickém jazyce - 1. místo v okreseBc. Andrea Pražáková
ČTEN+MED+JAZ, DOP, BEZP, SOC
12.03.2023Výtvarná soutěž: Požární ochrana očima dětí a mládeže (uzávěrka)Mgr. Petra Štěpánová
DOP, BEZP, SOC
11.03.2023Světlá nad SázavouMgr. Martina Arltová
BEZP, SOC
08.03.2023Školička nanečistoMgr. Hana Schifflerová
SOC
08.03.2023Recitační soutěž - školní koloMgr. Gabriela Karpíšková
ČTEN+MED+JAZ, SOC
08.03.2023
-
08.03.2023
Vystoupení pěveckého sboru 4. C v Městské knihovně v KolíněMgr. Lenka Dvorníková
ČTEN+MED+JAZ, BEZP, SOC
07.03.2023Okresní kolo Olympiády v německém jazyceBc. Lenka Bínová
ČTEN+MED+JAZ, SOC
01.03.2023Život v mediální džungli. 5.B, 5.AMgr. Hana Schifflerová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, BEZP, SOC
01.03.2023Školička nanečistoMgr. Barbora Poláková
ČTEN+MED+JAZ, SOC
28.02.2023Jak správně využívat IT a média? 4.C, 4.BMgr. Hana Schifflerová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, BEZP, SOC
27.02.2023Abeceda peněz - 2.C, 4.BMgr. Hana Schifflerová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, BEZP, SOC
17.02.2023"Už můžu psát perem" Mgr. Barbora Poláková
ČTEN+MED+JAZ, SOC
16.02.2023Slavnost - "Pasování na čtenáře třídy 1. A"Mgr. Barbora Poláková
ČTEN+MED+JAZ, SOC
15.02.2023Školička pro předškolákyMgr. Oldřiška Kindlová
SOC
15.02.2023Jak překonat starosti ve škole? 3.CMgr. Hana Schifflerová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, BEZP, SOC
15.02.2023Jak správně využívat IT a média? 4.AMgr. Hana Schifflerová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, BEZP, SOC
14.02.2023Jak překonat starosti ve škole? 3.B, 3.AMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, BEZP, SOC
14.02.2023Pasování prvňáčků z 1. B na čtenářeMgr. Marcela Jírovcová
ČTEN+MED+JAZ, SOC
13.02.2023Návštěva knihovny 1. CMgr. Gabriela Karpíšková
ČTEN+MED+JAZ, SOC
09.02.2023Jak se chránit v nebezpečných situacích ? 2.A,CMgr. Hana Schifflerová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, DOP, BEZP, SOC
09.02.2023Vědecká konference "JÁ STROJAŘ"Mgr. Zdenka Vančurová
ICT, MAT, SOC
09.02.2023Já strojařMgr. Martina Arltová
ICT, FIN, MAT, DOP, BEZP, SOC
09.02.2023
-
09.02.2023
Já, strojař VIII.BMgr. Lucie Makydová
PŘ, SOC
08.02.2023Buďme kamarádi 1.CMgr. Gabriela Karpíšková
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, BEZP, SOC
08.02.2023Jak se chránit v nebezpečných situacích ? 2.BMgr. Hana Schifflerová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, DOP, BEZP, SOC
07.02.2023Buďme kamarádi - 1. A,BMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, BEZP, SOC
03.02.2023VystoupeníMgr. Martina Arltová
BEZP, SOC
02.02.2023
-
02.02.2023
V. B Exkurze - Národní muzeum v PrazeMgr. Lucie Makydová
PŘ, SOC
02.02.2023Dopravní výchova 4. AMgr. Hana Schifflerová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
01.02.2023Školička pro předškolákyMgr. Oldřiška Kindlová
BEZP, SOC
01.02.2023Dopravní výchova 5. A,BMgr. Hana Schifflerová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
01.02.2023The Bear Theatre - divadelní představení v angličtiněBc. Andrea Pražáková
ČTEN+MED+JAZ, SOC
31.01.2023Dopravní výchova 4.C,BMgr. Hana Schifflerová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
30.01.2023Konverzační soutěž - anglický jazykBc. Andrea Pražáková
ČTEN+MED+JAZ, SOC
30.01.2023přednáška pro 2.ročníky: Na světě nejsi sámIng. Barbora Tafelová
BEZP, SOC
30.01.2023přednáška pro DÍVKY 6., 7.ročníků: Dospívám aneb život plný změnIng. Barbora Tafelová
PŘ, BEZP, SOC
30.01.2023přednáška pro CHLAPCE 6., 7.ročníků: Na startu mužnostiIng. Barbora Tafelová
PŘ, BEZP, SOC
30.01.2023přednáška pro 8.ročníky: Holky z Venuše, kluci z MarsuIng. Barbora Tafelová
PŘ, BEZP, SOC
30.01.2023přednáška pro 9.ročníky: Láska bez rizika HIV/AIDSIng. Barbora Tafelová
PŘ, BEZP, SOC
29.01.2023O stodůleckou růžiMgr. Martina Arltová
BEZP, SOC
26.01.2023Národní parky ČR - Šumava a České ŠvýcarskoMgr. Hana Schifflerová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, BEZP, SOC
25.01.2023Školička pro předškolákyMgr. Gabriela Karpíšková
ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, SOC
25.01.2023přednáška pro 3.ročníky: Jsi onlineIng. Barbora Tafelová
ICT, BEZP, SOC
25.01.2023přednáška pro 5.ročníky: Adam a Eva aneb nejsme stejníIng. Barbora Tafelová
PŘ, BEZP, SOC
25.01.2023přednáška pro 4.ročníky: Z housenky motýlemIng. Barbora Tafelová
PŘ, BEZP, SOC
24.01.2023AfrikaMgr. Hana Schifflerová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, BEZP, SOC
21.01.2023
-
27.01.2023
Lyžařský výcvikový kurz 7. ročníkůMgr. Petra Sikáčková
DOP, BEZP, SOC
18.01.2023První školička nanečistoMgr. Ivana Novotná
ICT, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, SOC
14.01.2023VystoupeníMgr. Martina Arltová
BEZP, SOC
22.12.2022Návštěva kina - 2. stupeň - Adam Ondra: Posunout hraniceMgr. Iva Kronusová
ČTEN+MED+JAZ, SOC
21.12.2022Spaní ve škole 8.BBc. Andrea Pražáková
FIN, ČTEN+MED+JAZ, BEZP, SOC
21.12.2022Spaní ve škole VIII. AMgr. Miroslava Kolářová
SOC
21.12.20229. C Spaní ve školeMgr. Kateřina Chybová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, BEZP, SOC
20.12.2022Vánoční battles děti a minidětiMgr. Martina Arltová
BEZP, SOC
19.12.2022
-
19.12.2022
Zpívání našich žáků na kolínském náměstí na vánočních trzích.Mgr. Lenka Dvorníková
ČTEN+MED+JAZ, SOC
19.12.2022Vánoční RINGO turnajMgr. Petra Sikáčková
BEZP, SOC
17.12.2022Výlet ŠD do Svíčkárny v ŠestajovicíchHana Šárovcová
SOC
16.12.2022Princ Mamánek Mgr. Hana Schifflerová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, DOP, BEZP, SOC
16.12.2022
-
16.12.2022
Vánoční koncert žáků 2. stupně RVHVMgr. Lenka Dvorníková
ČTEN+MED+JAZ, SOC
14.12.2022
-
14.12.2022
Koncert žáků 2. stupně RVHV v ZUŠMgr. Lenka Dvorníková
ČTEN+MED+JAZ, SOC
14.12.2022Vyhlášení vítězů literární soutěže Macharovo peroMgr. Iva Kronusová
ČTEN+MED+JAZ, SOC
13.12.2022Soutěž Mladý chemikMgr. Zuzana Váňová
FIN, PŘ, DOP, BEZP, SOC
13.12.2022
-
13.12.2022
Vánoční koncert 3. a 5. třídy RVHVMgr. Lenka Dvorníková
ČTEN+MED+JAZ, SOC
12.12.2022
-
12.12.2022
Vánoční koncert 2. a 4. třídy RVHVMgr. Lenka Dvorníková
ČTEN+MED+JAZ, SOC
12.12.2022Klub mladého diváka - Africká královna - Divadlo PalaceMgr. Iva Kronusová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, DOP, BEZP, SOC
09.12.2022
-
09.12.2022
Pohádkové Vánoce s MhFKMgr. Lenka Dvorníková
ČTEN+MED+JAZ, SOC
08.12.2022Adventní zájezdMgr. Zdenka Vančurová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, SOC
08.12.2022
-
08.12.2022
Exkurze Praha 8.B - Národní muzeumBc. Andrea Pražáková
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
06.12.2022Zdobení vánočního stromku ve Futuru KolínHana Šárovcová
SOC
06.12.2022Den otevřených dveříMgr. Iva Kronusová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, SOC
05.12.2022MikulášMgr. Zdenka Vančurová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, BEZP, SOC
02.12.2022Autorské čteníMgr. Erika Kedrštová
ČTEN+MED+JAZ, BEZP, SOC
02.12.2022Čertovská jízda-Řepařská drážkaHana Šárovcová
DOP, SOC
21.11.2022Vaření s Nestlé - 7.AMgr. Ivana Řeháková
BEZP, SOC
11.11.2022Geocaching - 6. ročníkMgr. Ivana Řeháková
PŘ, SOC
25.10.2022Macharovo pero - uzávěrka školního kola literární soutěžeMgr. Iva Kronusová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, SOC
24.10.2022
-
03.11.2022
Celorepublikové finále - Dětský čin roku - hlasováníMgr. Iva Kronusová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, SOC
19.10.2022Úřad práceMgr. Martina Arltová
DOP, BEZP, SOC
13.10.2022Krajské kolo v přespolním běhuMgr. Petra Sikáčková
BEZP, SOC
12.10.2022Exkurze 6.A a 7.B - Kutná Hora - Knihtiskárna, chrám svaté Barbory, středověký důl OselMgr. Iva Kronusová
ČTEN+MED+JAZ, DOP, BEZP, SOC
11.10.20229. A Dějepisná exkurze Institut Paměti národa PardubiceMgr. Kateřina Chybová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, DOP, BEZP, SOC
06.10.20229. B Dějepisná exkurze Institut Paměti národa PardubiceMgr. Kateřina Chybová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, DOP, BEZP, SOC
06.10.2022Okresní kolo v přespolním běhuMgr. Petra Sikáčková
DOP, BEZP, SOC
03.10.2022Exkurze do ZOO JihlavaMgr. Hana Schifflerová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, DOP, BEZP, SOC
03.10.2022
-
03.10.2022
Zpívání v knihovněMgr. Alena Kratochvílová
ČTEN+MED+JAZ, SOC
03.10.2022REVOLUTION TRAIN - protidrogová prevenceMgr. Zuzana Mejdrová
SOC
30.09.2022Dětský čin roku - uzávěrka školního kolaMgr. Iva Kronusová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, SOC
29.09.20229. C Dějepisná exkurze Institut Paměti národa v PardubicíchMgr. Kateřina Chybová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, DOP, BEZP, SOC
29.09.2022Přivítání 1.ročníků do ŠDHana Šárovcová
SOC
27.09.2022Evropský den jazykůBc. Andrea Pražáková
ICT, ČTEN+MED+JAZ, SOC
26.09.2022Český HonzaMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, BEZP, SOC
20.09.2022Atletický pohár ZŠMgr. Petra Sikáčková
DOP, BEZP, SOC
16.09.2022Ukliďme ČeskoMgr. Zdenka Vančurová
PŘ, SOC
15.09.2022Kdo byl svatý Václav?Mgr. Erika Kedrštová
ČTEN+MED+JAZ, SOC
08.09.2022Sportovní denMgr. Petra Sikáčková
DOP, BEZP, SOC
02.09.2022GasparádaMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, BEZP, SOC