4. Základní škola v Kolíně s klasickými třídami
a třídami s rozšířenou výukou hudební, výtvarné a tělesné výchovy

Gramotnosti na naší škole

Školní rok:

Čtenářská, mediální a jazyková gramotnost

Čtenářská gramotnost

Čtenářská gramotnost - porozumění psanému textu, používání psaného textu a přemýšlení o něm za účelem dosažení cílů jedince, rozvoje jeho vědomostí a potenciálu a za účelem aktivní účasti ve společnosti. Definice čtenářské gramotnosti se v roce 2009 neustále vyvíjela.

Postupy získávání

Čtenářská gramotnost z hlediska postupů získává pomocí:

 • obecného porozumění - čtenář o textu uvažuje jako o celku, má za úkol vystihnout hlavní myšlenku textu, vysvětlit jeho účel
 • získávání informací - čtenář vyhledává v textu požadovanou informaci
 • vytvoření interpretace - čtenář zobecňuje své prvotní dojmy a zpracovává informace logickým způsobem
 • posouzení obsahu textu - čtenář porovnává informace nacházející se v textu s informacemi z jiných zdrojů a umí obhájit vlastní názor
 • posouzení formy textu - čtenář hodnotí kvalitu napsaného textu, posuzuje stavbu textu, žánr či jazyk autora

Mediální gramotnost

Každý příjemce mediálních zpráv by se měl naučit základům mediální gramotnosti. Schopnost správně vyhodnocovat mediální sdělení je totiž v dnešní době stejně důležitá jako dovednost pracovat s informačními technologiemi.

Mediální gramotnost je soubor poznatků a dovedností, které člověku umožňují účelně a poučeně nakládat s mediální produkcí, která je mu nabízena, dovoluje mu média využívat ku svému prospěchu a dává mu nástroje, aby dokázal odhalit ty oblasti mediální produkce, které se jím snaží skrytě manipulovat.

Jedná se tedy o schopnost racionálně vyhledávat, analyzovat, objektivně a s odstupem hodnotit a i pomocí komunikační techniky dál předávat sdělení a informace z médií (novin, rozhlasu, televize, internetu).

Chceme naše žáky naučit:

 • získat a uplatnit základní poznatky o fungování a roli médií ve společnosti
 • poučeně a aktivně se zapojit do mediální komunikace, nepřejímat mediální zprávy jako hotová fakta, porovnávat obsah zprávy se svými zkušenostmi a dalšími vědomostmi o tématu a zároveň posuzovat důvěryhodnost zdrojů
 • orientovat se v nabídce mediálních produktů, aktivně vyhodnocovat informace, které média přinášejí
 • získat kritický odstup od médií, být si vědom toho, že média nezobrazují realitu tak, jaká ve skutečnosti je, být schopen rozpoznat manipulativní triky
 • využívat potenciál médií jako zdroje informací, vzdělávání i naplnění volného času

Mediální gramotnost je jednou ze součástí gramotnosti čtenářské.

Jazyková gramotnost

Jazyková gramotnost je jednou z vyšších forem základní gramotnosti a jde o pojem pro schopnost číst a psát v cizím jazyce. Jazyková gramotnost je tedy schopnost se dorozumět v jiném jazyce, než je mateřský jazyk jedince. Někdy se pojem jazyková gramotnost používá pro schopnost hovořit světovým jazykem (tedy dorozumět se v zahraničí, ve více státech).

Čtenářská, mediální a jazyková gramotnost - školní akce

Datum akceNázev akceAutor
Fotogalerie
Gramotnost
24.06.2022Branný kurz 2. stupněMgr. Iva Kronusová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
24.06.2022
-
24.06.2022
Koncert žáků 3.C a 5.A RVHV Mgr. Lenka Dvorníková
ČTEN+MED+JAZ, SOC
22.06.2022
-
22.06.2022
Koncert žáků 6.A a 7.C RVHV Mgr. Lenka Dvorníková
ČTEN+MED+JAZ, SOC
22.06.2022Návštěva kolínské synagogy - 9. BMgr. Iva Kronusová
ČTEN+MED+JAZ, SOC
22.06.2022Muzeum pražského vodárenstvíMgr. Zdenka Vančurová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, SOC
21.06.2022
-
22.06.2022
4. B Večerní čtenářská dílna + přespání ve školeMgr. Barbora Poláková
ČTEN+MED+JAZ, SOC
16.06.2022Kostel v našem městě - gotiky chloubaMgr. Erika Kedrštová
ČTEN+MED+JAZ, SOC
15.06.2022
-
15.06.2022
Zpívání hudebníků ze 2. C na radniciMgr. Alena Kratochvílová
ČTEN+MED+JAZ, BEZP
15.06.2022Pasování na čtenáře třídy 1.CMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
14.06.2022Přírodovědná exkurze - 3. CMgr. Gabriela Karpíšková
FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, DOP, BEZP, SOC
13.06.2022
-
13.06.2022
Koncert žáků 8.C a 9.C RVHVMgr. Lenka Dvorníková
ČTEN+MED+JAZ, SOC
09.06.2022
-
09.06.2022
Koncert žáků RVHV ze 2. C a 4. BMgr. Alena Kratochvílová
ČTEN+MED+JAZ
02.06.2022"Matýsek dětem" - program ke Dni dětíHana Šárovcová
ČTEN+MED+JAZ
01.06.2022Den dětí - 2. stupeňMgr. Iva Kronusová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, BEZP, SOC
01.06.2022Den dětí 1. stupeň + kino Tajemství staré bambitky2Mgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
31.05.2022Školní výlet 3. CMgr. Gabriela Karpíšková
FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, DOP, BEZP, SOC
30.05.2022Výtvarná soutěž - Návrh knižního přebalu - vyhlášení výsledkůMgr. Petra Štěpánová
ČTEN+MED+JAZ
29.05.2022
-
29.05.2022
Klub mladého diváka opět zahajuje činnostMgr. Iva Kronusová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ
23.05.2022
-
27.05.2022
Škola v přírodě 3 A + 3.BMgr. Marcela Jírovcová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, DOP, BEZP, SOC
20.05.2022
-
20.05.2022
Městská knihovna - 4.AMgr. Lenka Dvorníková
ČTEN+MED+JAZ, SOC
19.05.20229.A Testování ČŠI z českého jazykaMgr. Dana Kašparová
ČTEN+MED+JAZ
19.05.2022
-
20.05.2022
9. B - školní výlet ZbraslaviceMgr. Iva Kronusová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
19.05.2022Školní výlet 1.C do Kutné Hory.Mgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
17.05.2022Jarmark - Vítání létaMgr. Dana Kašparová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, SOC
17.05.2022Jarmark - Vítáme létoMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, BEZP, SOC
13.05.2022Testování ČŠI - český jazykMgr. Iva Kronusová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, SOC
11.05.2022Beseda v knihovně 1.CMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
03.05.2022Branný kurz 1. stupeňMgr. Hana Schifflerová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
27.04.2022Dětská scéna - krajské koloMgr. Gabriela Karpíšková
ČTEN+MED+JAZ, SOC
26.04.2022Dětská scéna - krajské koloMgr. Gabriela Karpíšková
ČTEN+MED+JAZ, SOC
25.04.2022
-
29.04.2022
Škola v příroděMgr. Gabriela Karpíšková
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
20.04.2022Návštěva knihovny třídy 1.CMgr. Hana Schifflerová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
11.04.2022Kino 1. stupeň Zpívej 2Mgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, BEZP, SOC
05.04.2022Dětská scénaMgr. Gabriela Karpíšková
ČTEN+MED+JAZ, SOC
01.04.2022
-
01.04.2022
Koncert žáků RVHV 5.AMgr. Lenka Dvorníková
ČTEN+MED+JAZ, SOC
21.03.2022
-
21.03.2022
Koncert žáků RVHV 3.CMgr. Lenka Dvorníková
ČTEN+MED+JAZ, SOC
16.03.2022Přijímací zkoušky nanečisto - miniprojektMgr. Iva Kronusová
ČTEN+MED+JAZ, MAT
15.03.2022Olympiáda AJ - okresní koloBc. Andrea Pražáková
ČTEN+MED+JAZ, SOC
08.03.2022Recitační soutěžMgr. Gabriela Karpíšková
ČTEN+MED+JAZ, SOC
25.02.2022Přednáška s Policií - 1.CMgr. Hana Schifflerová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
23.02.2022Konverzační soutěž - anglický jazykBc. Andrea Pražáková
ČTEN+MED+JAZ, SOC
03.02.2022
-
03.02.2022
Etická dílna - 4.AMgr. Lenka Dvorníková
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, BEZP, SOC
03.02.2022Buďme kamarádi - 1.CMgr. Hana Schifflerová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, DOP, BEZP, SOC
02.02.2022Projektový den 1.C Nebohatší ekosystémy planety ZeměMgr. Hana Schifflerová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, BEZP, SOC
10.12.2021
-
10.12.2021
Koncert Pohádkové VánoceMgr. Alena Kratochvílová
ČTEN+MED+JAZ
01.12.2021Macharovo pero 2021 - vyhlášení výsledkůMgr. Iva Kronusová
ČTEN+MED+JAZ
05.11.2021Dětský čin roku - ukončení hlasování v celorepublikovém koleMgr. Iva Kronusová
ČTEN+MED+JAZ
28.10.2021Macharovo pero - uzávěrka školního kola literární soutěžeMgr. Iva Kronusová
ČTEN+MED+JAZ
22.10.2021
-
22.10.2021
projektová výuka 4.A Abeceda penězMgr. Lenka Dvorníková
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, DOP, SOC
19.10.2021
-
19.10.2021
projektová výuka 4.A Abeceda penězMgr. Lenka Dvorníková
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, SOC
07.10.2021
-
07.10.2021
Spaní ve škole 7.BBc. Andrea Pražáková
ČTEN+MED+JAZ, SOC
30.09.2021Dětský čin roku - uzávěrka školního kolaMgr. Iva Kronusová
ČTEN+MED+JAZ
24.09.2021Evropský den jazykůBc. Andrea Pražáková
ICT, ČTEN+MED+JAZ, SOC
03.09.2021GasparádaMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, BEZP

Dopravní gramotnost

Dopravní výchova patří mezi klíčové aktivity v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Od září 2013 vstupuje prostřednictvím školních vzdělávacích programů do výuky na všech základních školách ČR, a to na prvním i druhém stupni.

Dopravní výchova je zaměřena na předávání jak teoretických znalostí, tak i praktických dovedností dětí. Kvalitně pojatá dopravní výchova hraje významnou roli při budování hodnotového žebříčku dětí a mládeže a významně ovlivňuje jejich postoje, jako budoucích účastníků silničního provozu.

Dopravní výchova na naší škole je zařazována v souladu se školním vzdělávacím programem do vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět a Člověk a jeho zdraví, dále do různých předmětů, jako např. prvouka, výchova ke zdraví, rodinná výchova apod.

Naše žáky chceme naučit:

 • Bezpečnému chování v silničním provozu v roli chodce a cyklisty
 • Předcházení rizikovým situacím v dopravě a dopravních prostředcích
 • Přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a duševního zdraví
 • Obezřetné chování při setkání s neznámými jedinci
 • Bezpečné způsoby pohybu a chování v silničním provozu při cestě do školy a ze školy
 • Vhodná a nevhodná místa pro hru
 • Znalost dopravních značek
 • Znalost základních ochranných prvků v silniční dopravě v roli chodce a cyklisty a cíleně je používat
 • Znalost integrovaného záchranného systému

Dopravní gramotnost - školní akce

Datum akceNázev akceAutor
Fotogalerie
Gramotnost
24.06.2022Branný kurz 2. stupněMgr. Iva Kronusová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
22.06.2022vystoupeníMgr. Martina Arltová
DOP, BEZP, SOC
15.06.2022Školní výlet 6.CIng. Barbora Tafelová
DOP, BEZP, SOC
15.06.2022Pasování na čtenáře třídy 1.CMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
14.06.2022Přírodovědná exkurze - 3. CMgr. Gabriela Karpíšková
FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, DOP, BEZP, SOC
11.06.2022Republikové fináleMgr. Martina Arltová
FIN, DOP, BEZP, SOC
01.06.2022Den dětí 1. stupeň + kino Tajemství staré bambitky2Mgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
31.05.2022Školní výlet 3. CMgr. Gabriela Karpíšková
FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, DOP, BEZP, SOC
26.05.2022
-
26.05.2022
Výlet 7. CMgr. Alena Kratochvílová
FIN, DOP, BEZP
26.05.2022Školní výlet VII. ABlanka Kolářová
FIN, DOP, SOC
25.05.2022Výlet 7.BBc. Andrea Pražáková
ICT, DOP, BEZP, SOC
24.05.2022Výlet 8. CKateřina Chybová
FIN, DOP, BEZP
24.05.2022Výlet 8. CKateřina Chybová
FIN, DOP, BEZP
23.05.2022
-
27.05.2022
Škola v přírodě 3 A + 3.BMgr. Marcela Jírovcová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, DOP, BEZP, SOC
23.05.2022
-
23.05.2022
Výlet 4.A a 4.BMgr. Lenka Dvorníková
MAT, PŘ, DOP, BEZP, SOC
19.05.2022
-
20.05.2022
9. B - školní výlet ZbraslaviceMgr. Iva Kronusová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
19.05.2022Školní výlet 1.C do Kutné Hory.Mgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
18.05.2022Středočeský taneční pohár - krajské fináleMgr. Martina Arltová
DOP, BEZP, SOC
16.05.2022Výlet 8. B - PoděbradyBc. Lenka Bínová
FIN, PŘ, DOP, BEZP, SOC
16.05.2022
-
17.05.2022
Školní výlet 9. C - ZbraslaviceMgr. Petra Sikáčková
FIN, PŘ, DOP, BEZP, SOC
14.05.2022Ledečský taneční pohár a vystoupení KolínMgr. Martina Arltová
DOP, BEZP, SOC
11.05.2022Beseda v knihovně 1.CMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
07.05.2022Čelákovická duběnkaMgr. Martina Arltová
DOP, BEZP, SOC
03.05.2022Branný kurz 1. stupeňMgr. Hana Schifflerová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
25.04.2022
-
29.04.2022
Škola v příroděMgr. Gabriela Karpíšková
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
23.04.2022Čáslavský čtyřlístekMgr. Martina Arltová
FIN, DOP, BEZP, SOC
20.04.2022Beseda s městskou policiíMgr. Iva Kronusová
DOP, BEZP, SOC
20.04.2022Návštěva knihovny třídy 1.CMgr. Hana Schifflerová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
19.04.2022Beseda s městskou policiíMgr. Iva Kronusová
DOP, BEZP, SOC
08.04.2022Středočeský taneční pohárMgr. Martina Arltová
DOP, BEZP, SOC
25.02.2022Přednáška s Policií - 1.CMgr. Hana Schifflerová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
03.02.2022Buďme kamarádi - 1.CMgr. Hana Schifflerová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, DOP, BEZP, SOC
17.11.2021Halloween cup v LetovicíchMgr. Martina Arltová
DOP, BEZP
22.10.2021
-
22.10.2021
projektová výuka 4.A Abeceda penězMgr. Lenka Dvorníková
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, DOP, SOC
20.10.2021Cvičení v přírodě 2. CMgr. Ivana Novotná
PŘ, DOP, BEZP, SOC
15.09.2021Sportovní denMgr. Petra Sikáčková
DOP, BEZP, SOC
13.09.2021
-
13.09.2021
Dopravní hřiště - 4.AMgr. Lenka Dvorníková
DOP, BEZP, SOC

Finanční gramotnost

Finanční gramotnost je schopnost číst, analyzovat a spravovat osobní finanční podmínky, které mají dopad na materiální zajištění jedince. Obsahuje schopnost orientovat se ve finančních rozhodnutích, probírat témata peněz a finančních záležitostí bez (či navzdory) pocitu nepohodlí, plánovat budoucnost a kompetentně reagovat na životní události, které mají dopad na každodenní finanční rozhodnutí, včetně událostí vyplývající z běžného stavu ekonomiky.

Oblasti finanční gramotnosti

Peníze umožnili člověku velice složitou dělbu práce. V lidské společnosti 21. století je takřka každé rozhodnutí člověka ovlivněno nebo spojeno s jeho finanční situací a financemi. Pokud se člověk má dobře orientovat v tomto světě, musí obsáhnout široký záběr znalostí a dovedností přímo i nepřímo navázaných na finance.

Finanční gramotnost obsahuje následující oblasti

 • vědomí toho, co to jsou peníze a jaká je jejich reálná hodnota
 • co to je cashflow a jeho význam pro osobní finance
 • jak získávat peníze:
  1. rozdíl mezi zaměstnáním a podnikáním
  2. co to je dluh a úroky - rozlišovat mezi špatným dluhem a dobrým dluhem
 • jak si zachovat peníze:
  1. co to je inflace a jak se proti ní chránit
  2. co to jsou daně a jak na nich ušetřit
 • jak utrácet peníze:
  1. jestli mi utracené peníze vydělají další peníze nebo ne
  2. základní orientace v osobních investicích
 • sestavení a dodržení osobního finančního plánu do budoucna

Školní rok 2021/2022

Abeceda peněz od České spořitelny

Zapojení do projektu: Abeceda peněz od České spořitelny

Filip od ČSOB – Svět peněz srozumitelně

Zapojení do projektu: Filip od ČSOB – Svět peněz srozumitelně

Finanční gramotnost - školní akce

Datum akceNázev akceAutor
Fotogalerie
Gramotnost
15.06.2022Dnes se vaří podle 9. CMgr. Petra Sikáčková
FIN, SOC
14.06.2022Dnes se vaří podle 9.BMgr. Iva Kronusová
FIN, SOC
14.06.2022Přírodovědná exkurze - 3. CMgr. Gabriela Karpíšková
FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, DOP, BEZP, SOC
11.06.2022Republikové fináleMgr. Martina Arltová
FIN, DOP, BEZP, SOC
02.06.2022Výlet 8.AMgr. Zdenka Vančurová
FIN, MAT, BEZP, SOC
01.06.2022Den dětí - 2. stupeňMgr. Iva Kronusová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, BEZP, SOC
31.05.2022Školní výlet 3. CMgr. Gabriela Karpíšková
FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, DOP, BEZP, SOC
29.05.2022
-
29.05.2022
Klub mladého diváka opět zahajuje činnostMgr. Iva Kronusová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ
26.05.2022
-
26.05.2022
Výlet 7. CMgr. Alena Kratochvílová
FIN, DOP, BEZP
26.05.2022Školní výlet VII. ABlanka Kolářová
FIN, DOP, SOC
24.05.2022Výlet 8. CKateřina Chybová
FIN, DOP, BEZP
24.05.2022Výlet 8. CKateřina Chybová
FIN, DOP, BEZP
23.05.2022
-
27.05.2022
Škola v přírodě 3 A + 3.BMgr. Marcela Jírovcová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, DOP, BEZP, SOC
19.05.2022
-
20.05.2022
9. B - školní výlet ZbraslaviceMgr. Iva Kronusová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
18.05.20229.A Testování ČŠI z matematikyMgr. Lucie Makydová
FIN
17.05.2022Testování čši - matematika IX.BMgr. Martina Arltová
FIN, MAT
17.05.2022Jarmark - Vítání létaMgr. Dana Kašparová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, SOC
16.05.2022Výlet 8. B - PoděbradyBc. Lenka Bínová
FIN, PŘ, DOP, BEZP, SOC
16.05.2022
-
17.05.2022
Školní výlet 9. C - ZbraslaviceMgr. Petra Sikáčková
FIN, PŘ, DOP, BEZP, SOC
09.05.20229.C, ČŠI testování MatematikaIng. Barbora Tafelová
ICT, FIN, MAT
03.05.2022Finanční gramotnost - "Osobnost a dluhy" 9.A - 2 blokIng. Barbora Tafelová
FIN, MAT
02.05.2022Finanční gramotnost - "Osobnost a dluhy" 9.C - 2 blokIng. Barbora Tafelová
FIN, MAT
23.04.2022Čáslavský čtyřlístekMgr. Martina Arltová
FIN, DOP, BEZP, SOC
12.04.2022MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 6. - 8. rMgr. Martina Arltová
FIN, MAT, BEZP, SOC
18.03.2022Matematický klokanIng. Barbora Tafelová
FIN, MAT
15.03.2022Finanční gramotnost - "Osobnost a dluhy" 9.BIng. Barbora Tafelová
FIN, MAT, SOC
03.02.2022
-
03.02.2022
Etická dílna - 4.AMgr. Lenka Dvorníková
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, BEZP, SOC
31.01.2022Finanční gramotnost - "Osobnost a dluhy" 9.CIng. Barbora Tafelová
FIN, MAT, SOC
08.12.2021Okresní kolo Pythagoriády 2021 pro 8. a 9.ročník.Ing. Barbora Tafelová
ICT, FIN, MAT
07.12.2021Okresní kolo Pythagoriády 2021 pro 6. a 7.ročník.Ing. Barbora Tafelová
ICT, FIN, MAT
08.11.2021Finanční gramotnost - "Osobnost a dluhy" 9.AIng. Barbora Tafelová
FIN, MAT, SOC
02.11.2021PythagoriadaMgr. Martina Arltová
FIN, MAT
02.11.2021Pythagoriáda 6.-9.rIng. Barbora Tafelová
FIN, MAT
22.10.2021
-
22.10.2021
projektová výuka 4.A Abeceda penězMgr. Lenka Dvorníková
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, DOP, SOC
19.10.2021
-
19.10.2021
projektová výuka 4.A Abeceda penězMgr. Lenka Dvorníková
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, SOC

ICT gramotnost

ICT gramotností, gramotností v oblasti informačních a komunikačních technologií, rozumíme soubor kompetencí, které jedinec potřebuje, aby byl schopen se rozhodnout jak, kdy a proč použít dostupné ICT a poté je účelně použít při řešení různých situací při učení i v životě v měnícím se světě.

ICT gramotnost zahrnuje:

 • praktické dovednosti a vědomosti, které jedinci umožňují s porozuměním a účinně používat jednotlivé ICT,
 • schopnost s využitím ICT shromáždit, analyzovat, kriticky vyhodnotit a použít informace,
 • schopnost využít ICT v různých kontextech a k různým účelům na základě porozumění pojmům, konceptům, systémům a operacím z oblasti ICT,
 • vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty, které vedou k zodpovědnému a bezpečnému využití ICT,
 • schopnost přijímat nové podněty v oblasti ICT a kriticky je posuzovat, porozumění rychlému vývoji technologií, jejich významu pro osobní rozvoj a jejich vlivu na společnost,
 • primární prevenci rizikového chování.

Bezpečnost na internetu a důležité kontakty

Weby určené pedagogům, žákům i rodičům a v podstatě každému, kdo se chce dozvědět více o bezpečnosti na internetu:

Linka bezpečí 116 111
Rodičovská linka 840 111 234
Dětské krizové centrum 241 484 149
777 715 215
Poradna e-bezpečí www.napisnam.cz

Informační systémy školy

 • www.4zskolin.cz -- internetová prezentace školy, snadno dostupné informace, rozvrh hodin a hodnocení žáků v systému lipanska.edupage.org,
 • Školní knihovna - informace o školní knihovně - půjčovní doba, aktuální seznam půjčených a nepůjčených knih, statistiky

ICT gramotnost - školní akce

Datum akceNázev akceAutor
Fotogalerie
Gramotnost
24.06.2022Branný kurz 2. stupněMgr. Iva Kronusová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
31.05.2022Workshop fotografieMgr. Petra Štěpánová
ICT
29.05.2022
-
29.05.2022
Klub mladého diváka opět zahajuje činnostMgr. Iva Kronusová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ
25.05.2022Výlet 7.BBc. Andrea Pražáková
ICT, DOP, BEZP, SOC
19.05.2022
-
20.05.2022
9. B - školní výlet ZbraslaviceMgr. Iva Kronusová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
13.05.2022Testování ČŠI - český jazykMgr. Iva Kronusová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, SOC
09.05.20229.C, ČŠI testování MatematikaIng. Barbora Tafelová
ICT, FIN, MAT
03.05.2022Branný kurz 1. stupeňMgr. Hana Schifflerová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
26.04.2022Finanční gramotnost - "Osobnost a dluhy" 9.B - 2 blokIng. Barbora Tafelová
ICT, MAT
25.04.2022Den ZeměMgr. Zdenka Vančurová
ICT, PŘ
20.04.2022Návštěva knihovny třídy 1.CMgr. Hana Schifflerová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
25.02.2022Přednáška s Policií - 1.CMgr. Hana Schifflerová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
03.02.2022
-
03.02.2022
Etická dílna - 4.AMgr. Lenka Dvorníková
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, BEZP, SOC
03.02.2022Buďme kamarádi - 1.CMgr. Hana Schifflerová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, DOP, BEZP, SOC
02.02.2022Projektový den 1.C Nebohatší ekosystémy planety ZeměMgr. Hana Schifflerová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, BEZP, SOC
08.12.2021Okresní kolo Pythagoriády 2021 pro 8. a 9.ročník.Ing. Barbora Tafelová
ICT, FIN, MAT
07.12.2021Okresní kolo Pythagoriády 2021 pro 6. a 7.ročník.Ing. Barbora Tafelová
ICT, FIN, MAT
22.10.2021
-
22.10.2021
projektová výuka 4.A Abeceda penězMgr. Lenka Dvorníková
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, DOP, SOC
19.10.2021
-
19.10.2021
projektová výuka 4.A Abeceda penězMgr. Lenka Dvorníková
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, SOC
24.09.2021Evropský den jazykůBc. Andrea Pražáková
ICT, ČTEN+MED+JAZ, SOC

Matematická gramotnost

Matematická gramotnost je schopnost jedince poznat a pochopit roli, kterou hraje matematika ve světě, dělat dobře podložené úsudky a proniknout do matematiky tak, aby splňovala jeho životní potřeby.

Úroveň matematické gramotnosti se projeví, když matematické znalosti a dovednosti jsou používány k řešení problémů těch každodenních a jednoduchých až po neobvyklé a složité.

Rozlišujeme tři složky matematické gramotnosti:

 1. SITUACE A KONTEXTY - problémy, které mají žáci řešit a aplikovat tak získané vědomosti a dovednosti.
 2. KOMPETENCE, které se uplatňují při řešení problémů:
  1. Matematické uvažování - schopnost dát otázku, znát odpověď
  2. Matematická argumentace - schopnost rozlišovat předpoklady a závěry
  3. Matematická komunikace - schopnost rozumět písemným i ústním matematickým sdělením a vyjadřovat se jednoznačně a srozumitelně
  4. Modelování - zahrnuje schopnost porozumět matematickým modelům reálných situací
  5. Vymezování problémů a jejich řešení - schopnost rozpoznat a formulovat matematické problémy a řešit je
  6. Užívání matematického jazyka - schopnost pracovat s výrazy obsahujícími symboly a používání proměnné a provádění výpočtů
  7. Užívání pomůcek a nástrojů - znalost pomůcek a nástrojů, které mohou pomoci při matematické činnosti
 3. MATEMATICKÝ OBSAH tvořený strukturami a pojmy nutnými k formulaci matematické podstaty problémů:
  1. Kvantita - význam čísel, velikost čísel, počítání zpaměti a odhady
  2. Prostor a tvar - orientace v prostoru, rovinné a prostorivé útvary, konstrukce a zobrazování útvarů
  3. Změna a vztahy - závislost, proměnná, typy funkcí, rovnice, nerovnice, dělitelnost, grafy, tabulky, vyjádření vztahů
  4. Neurčitost - sběr dat, prezentace, znázorňování dat, pravděpodobnost a vyvozování závěrů

Matematické vzdělávání má žákům poskytovat vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě. Je založeno na aktivních činnostech, které přímo souvisejí s využitím matematiky v reálných situacích.

Rozvoj matematické gramotnosti není záležitostí jednoho vzdělávacího oboru. Složky matematické gramotnosti se musí rozvíjet komplexně napříč vzdělávacími obory. Po získání zkušeností z různých druhů testování musíme zapracovat na matematické komunikaci (schopnosti rozumět písemným i ústním matematickým sdělením a vyjadřování se jednoznačně a srozumitelně k matematickým otázkám a problémům a to ústně i písemně).

Vyjadřování a odborná argumentace jsou pro rozvoj matematické gramotnosti velice důležité. Jedná se o analýzy dat, diskuze řešení úloh, vyvozování závěrů.

12 KLÍČOVÝCH PRINCIPŮ HEJNÉHO METODY

1. BUDOVÁNÍ SCHÉMAT

Dítě ví i to, co jsme je neučili.
Víte, kolik je ve vašem bytě oken? Zpaměti asi ne… ale když zapřemýšlíte, po chvíli odpovíte. Protože máte schéma vašeho bytu v hlavě. Děti je mají také. Hejného metoda je posiluje, napojuje na sebe a vyvozuje z nich konkrétní úsudky. i proto si také děti brzy uvědomí, že polovina je také číslo 0,5.

2. PRÁCE V PROSTŘEDÍCH

Učíme se opakovat návštěvou.
Když děti znají prostředí, ve kterém se dobře cítí, nerozptylují je neznámé věci. Plně se soustředí jen na daný úkol. Každé ze zhruba 25 použitých prostředí funguje trochu jinak. Systém prostředí je motivačně nastaven tak, aby zachytil všechny styly učení a fungování lidské mysli.

3. PROLÍNÁNÍ TÉMAT

Matematické zákonitosti neizolujeme.
Informace nepředáváme dítěti samostatně, ale vždy jsou uloženy ve známém schématu, které si dítě kdykoli vybaví. Neodtrháváme od sebe matematické jevy a pojmy, ale zapojujeme při nich různé strategie řešení. Dítě si pak samo vybere.

4. ROZVOJ OSOBNOSTI

Podporujeme samostatné uvažování dětí.
Děti by se neměly v životě nechat manipulovat. Proto učitel ve výuce nepředává hotové poznatky, ale učí děti především argumentovat, diskutovat a vyhodnocovat. Děti pak respektují druhého, umí se rozhodnout a statečně nesou i důsledky svého konání. Vedle matematiky tak objevují i základy sociálního chování a mravně rostou.

5. SKUTEČNÁ MOTIVACE

Když „nevím a nechci vědět“
Všechny úlohy jsou v Hejného metodě postaveny tak, aby jejich řešení děti automaticky bavilo. Správná motivace je ta, která je vnitřní, ne zvenčí. Děti přichází na řešení díky své snaze. Děti zažívají radost z úspěchu.

6. REÁLNÉ ZKUŠENOSTI

Stavíme na vlastních zážitcích dítěte
Využíváme vlastní zkušenost dítěte, kterou si vybudovalo do prvního dne života. Stavíme na přirozené konkrétní zkušenosti, ze které pak dítě dokáže udělat obecný úsudek. Např. děti šijí šaty pro krychli a tím rychle zjistí kolik má stěn a jaké mají tvary a tak dokáže vypočítat povrch.

7. RADOST Z MATEMATIKY

Výrazně pomáhá při další výuce.
Ta nejúčinnější motivace přichází z dětského pocitu úspěchu, z jeho upřímné radosti, jak dobře vyřešilo přiměřeně náročný úkol. Je to radost z vlastních pokroků i uznání spolužáků i učitele.

8. VLASTNÍ POZNATEK

Má větší váhu než převzatý.
Pokud dítě získá novou vědomost samostatným zkoumáním, zachová si ji určitě déle, než pokud ji dostane již hotovou a zpracovanou.

9. ROLE UČITELE

Průvodce a moderátor diskusí
Pud chceme, aby si žák došel k poznatku bádáním, musíme ho nechat a pouze vést a později řídit diskusi o řešeném nebo vyřešeném. Nepřednášet.

10. PRÁCE S CHYBOU

Předcházet zbytečnému strachu.
Chyb lze využít jako prostředek k učení. Je dobré děti učit, aby si chyby našly samy a vysvětlovaly, proč chybu udělaly. Podporujeme tím vzájemnou důvěru mezi dítětem a učitelem.

11. PŘIMĚŘENÉ VÝZVY

Použití úloh všech obtížností.
Je dobré rozdělit úkoly podle obtížnosti a těm nejlepším předkládat stále nové výzvy. Naopak ty slabší motivovat úkoly, které zvládnou, aby neměli hrůzu z hodin matematiky.

12. PODPORA SPOLUPRÁCE

Poznatky se rodí z diskuse.
Děti nečekají, až se výsledek objeví na tabuli. Pracují samostatně i ve skupinách a dokáží vysvětlit, jak k výsledku došly, umí to vysvětlit i druhým. Tím žáci o výsledku přemýšlí.

Nově formulovaná definice matematické gramotnosti

Matematická gramotnost spočívá v:

 1. potřebě žáka opakovaně zažívat radost z úspěšně vyřešené úlohy, pochopení nového pojmu, vztahu, argumentu nebo situace a v důvěře ve vlastní schopnosti
 2. porozumění různých typů matematického textu (symbolický, slovní, obrázek, graf, tabulka) a aktivním používání či dotváření různých matematických jazyků
 3. schopnosti získávat a třídit zkušenosti pomocí vlastní manipulativní, experimentální a badatelské činnosti
 4. zobecňování získaných zkušeností a objevování zákonitostí
 5. tvoření modelů a protipříkladů a dovednosti vhodně argumentovat
 6. schopnosti účinně pracovat s chybou jako podnětem k hlubšímu pochopení zkoumané problematiky
 7. schopnosti individuálně i v diskusi (především se spolužáky) analyzovat procesy, pojmy, vztahy a situace v oblasti matematiky

Ukázkové příklady

Školní rok 2021/2022

NAŠE REAKCE NA DOSAŽENÉ VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH ŽÁKŮ PO DISTANČNÍ VÝUCE

Ve školním roce 2021/2022 se chceme a musíme zaměřit na to, co způsobil minulý školní rok v důsledku pandemie a uzavření škol.

Přizpůsobíme vzdělávání matematiky ve všech ročnících tomu, aby se vzdělávací deficity snížily a odstranily.

Úvodní opakování přizpůsobíme, abychom dostatečně doplnili vzniklé mezery. Proto také opakování učiva věnujeme delší čas než minulé roky.

Po důkladném zopakování žáky otestujeme a vyhodnotíme, jestli byl tento proces úspěšný.

Porovnáme jednotlivé třídy v ročníku a projednáme, které učivo je třeba ještě dále procvičovat a u kterých žáků jsou mezery největší.

Protože jsme dostali možnost doplnění učiva při pravidelném doučování, využijeme ji.

Další možnosti nám dává Seminář z matematiky, kde pracujeme s menšími skupinami a můžeme se soustředit na nejproblematičtější učivo a doprocvičit.

Třetí možnost nám dává diferenciace v hodinách. Každý žák musí zažívat ve škole úspěch.

Budeme intenzivně využívat formativního hodnocení, sebehodnocení i vrstevnického hodnocení.

Matematická gramotnost - školní akce

Datum akceNázev akceAutor
Fotogalerie
Gramotnost
14.06.2022Přírodovědná exkurze - 3. CMgr. Gabriela Karpíšková
FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, DOP, BEZP, SOC
02.06.2022Výlet 8.AMgr. Zdenka Vančurová
FIN, MAT, BEZP, SOC
01.06.2022Den dětí - 2. stupeňMgr. Iva Kronusová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, BEZP, SOC
31.05.2022Školní výlet 3. CMgr. Gabriela Karpíšková
FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, DOP, BEZP, SOC
23.05.2022
-
27.05.2022
Škola v přírodě 3 A + 3.BMgr. Marcela Jírovcová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, DOP, BEZP, SOC
23.05.2022
-
23.05.2022
Výlet 4.A a 4.BMgr. Lenka Dvorníková
MAT, PŘ, DOP, BEZP, SOC
17.05.2022Testování čši - matematika IX.BMgr. Martina Arltová
FIN, MAT
17.05.2022Jarmark - Vítání létaMgr. Dana Kašparová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, SOC
09.05.20229.C, ČŠI testování MatematikaIng. Barbora Tafelová
ICT, FIN, MAT
03.05.2022Finanční gramotnost - "Osobnost a dluhy" 9.A - 2 blokIng. Barbora Tafelová
FIN, MAT
02.05.2022Finanční gramotnost - "Osobnost a dluhy" 9.C - 2 blokIng. Barbora Tafelová
FIN, MAT
26.04.2022Finanční gramotnost - "Osobnost a dluhy" 9.B - 2 blokIng. Barbora Tafelová
ICT, MAT
12.04.2022MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 6. - 8. rMgr. Martina Arltová
FIN, MAT, BEZP, SOC
18.03.2022Matematický klokanIng. Barbora Tafelová
FIN, MAT
16.03.2022Přijímací zkoušky nanečisto - miniprojektMgr. Iva Kronusová
ČTEN+MED+JAZ, MAT
15.03.2022Finanční gramotnost - "Osobnost a dluhy" 9.BIng. Barbora Tafelová
FIN, MAT, SOC
03.02.2022
-
03.02.2022
Etická dílna - 4.AMgr. Lenka Dvorníková
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, BEZP, SOC
31.01.2022Finanční gramotnost - "Osobnost a dluhy" 9.CIng. Barbora Tafelová
FIN, MAT, SOC
08.12.2021Okresní kolo Pythagoriády 2021 pro 8. a 9.ročník.Ing. Barbora Tafelová
ICT, FIN, MAT
07.12.2021Okresní kolo Pythagoriády 2021 pro 6. a 7.ročník.Ing. Barbora Tafelová
ICT, FIN, MAT
08.11.2021Finanční gramotnost - "Osobnost a dluhy" 9.AIng. Barbora Tafelová
FIN, MAT, SOC
02.11.2021PythagoriadaMgr. Martina Arltová
MAT
02.11.2021PythagoriadaMgr. Martina Arltová
FIN, MAT
02.11.2021Pythagoriáda 6.-9.rIng. Barbora Tafelová
FIN, MAT
22.10.2021
-
22.10.2021
projektová výuka 4.A Abeceda penězMgr. Lenka Dvorníková
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, DOP, SOC
19.10.2021
-
19.10.2021
projektová výuka 4.A Abeceda penězMgr. Lenka Dvorníková
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, SOC
13.10.2021Přírodovědný Klokan 8.-9.rIng. Barbora Tafelová
MAT, PŘ
27.09.2021Exkurze - Národní zemědělské muzeumMgr. Zdenka Vančurová
MAT, PŘ, SOC
21.09.2021Ukliďme ČeskoMgr. Zdenka Vančurová
MAT, PŘ, SOC

Přírodovědná gramotnost

 1. Pojmový systém sloužící k popisu či vysvětlování přírodních faktů,
  tedy vlastností přírodních objektů či procesů probíhajících v těchto objektech nebo mezi nimi.
 2. Metody a postupy, prostřednictvím kterých se:
  • vyhledávají a řeší přírodovědné problémy,
  • získávají a testují přírodovědné poznatky (data, hypotézy, teorie, modely apod.).
 3. Metodologie a etika, které studují, např.:
  • vlastnosti přírodovědných pojmů a tvrzení (logické, matematické, jejich vztah k realitě),
  • indikátory objektivity a pravdivosti přírodovědných hypotéz, teorií či modelů,
  • způsoby dokazování v přírodních vědách,
  • způsoby omezování podvodného jednání v přírodovědném bádání,
  • kritéria pro odlišení vědy od pseudovědy.
 4. Interakce s ostatními segmenty lidského poznání či společnosti, kdy se zkoumají, například:
  • vzájemné vztahy mezi přírodními vědami, matematikou a technologiemi,
  • možnosti využití přírodních věd pro rozhodování řídicí sféry při řešení různých sociálních (ekonomických, politických, kulturních či vojenských) problémů,
  • možnosti využití přírodních věd pro personální rozhodování jednotlivce při řešení problémů v jeho každodenním životě,
  • různá morální dilemata, týkající se aplikace přírodovědných poznatků v praxi (v lékařství, biotechnologiích, ve vzdělávání, ochraně životního prostředí apod.).

Přírodovědná gramotnost - školní akce

Datum akceNázev akceAutor
Fotogalerie
Gramotnost
27.06.2022Mobilní planetáriumMgr. Lucie Makydová
PŘ, SOC
24.06.2022Branný kurz 2. stupněMgr. Iva Kronusová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
23.06.20229.A pokusy s elektromagnetismem na SOŠ a SOU stavební KolínMgr. Lucie Makydová
PŘ, SOC
22.06.2022Muzeum pražského vodárenstvíMgr. Zdenka Vančurová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, SOC
20.06.20229.C pokusy s elektromagnetismem na SOŠ a SOU stavební KolínMgr. Lucie Makydová
PŘ, SOC
15.06.2022Pasování na čtenáře třídy 1.CMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
14.06.2022Přírodovědná exkurze - 3. CMgr. Gabriela Karpíšková
FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, DOP, BEZP, SOC
01.06.2022Den dětí - 2. stupeňMgr. Iva Kronusová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, BEZP, SOC
01.06.2022Den dětí 1. stupeň + kino Tajemství staré bambitky2Mgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
31.05.2022Školní výlet 3. CMgr. Gabriela Karpíšková
FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, DOP, BEZP, SOC
27.05.2022Celostátní kolo astronomické olympiádyMgr. Lucie Makydová
23.05.2022
-
27.05.2022
Škola v přírodě 3 A + 3.BMgr. Marcela Jírovcová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, DOP, BEZP, SOC
23.05.2022
-
23.05.2022
Výlet 4.A a 4.BMgr. Lenka Dvorníková
MAT, PŘ, DOP, BEZP, SOC
19.05.2022
-
20.05.2022
9. B - školní výlet ZbraslaviceMgr. Iva Kronusová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
19.05.2022Školní výlet 1.C do Kutné Hory.Mgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
17.05.2022Jarmark - Vítáme létoMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, BEZP, SOC
16.05.2022Výlet 8. B - PoděbradyBc. Lenka Bínová
FIN, PŘ, DOP, BEZP, SOC
16.05.2022
-
17.05.2022
Školní výlet 9. C - ZbraslaviceMgr. Petra Sikáčková
FIN, PŘ, DOP, BEZP, SOC
12.05.2022Krajské kolo biologické olympiády - MělníkMgr. Petra Sikáčková
11.05.2022Beseda v knihovně 1.CMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
03.05.2022Branný kurz 1. stupeňMgr. Hana Schifflerová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
25.04.2022Seiferos- DravciMgr. Zdenka Vančurová
25.04.2022Den ZeměMgr. Zdenka Vančurová
ICT, PŘ
25.04.2022
-
29.04.2022
Škola v příroděMgr. Gabriela Karpíšková
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
20.04.2022Výstava o životním prostředí KolínaMgr. Zdenka Vančurová
PŘ, SOC
20.04.2022Návštěva knihovny třídy 1.CMgr. Hana Schifflerová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
11.04.2022Okresní kolo Biologické olympiádyMgr. Petra Sikáčková
11.04.2022Kino 1. stupeň Zpívej 2Mgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, BEZP, SOC
25.02.2022Přednáška s Policií - 1.CMgr. Hana Schifflerová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
02.02.2022Projektový den 1.C Nebohatší ekosystémy planety ZeměMgr. Hana Schifflerová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, BEZP, SOC
22.10.2021
-
22.10.2021
projektová výuka 4.A Abeceda penězMgr. Lenka Dvorníková
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, DOP, SOC
21.10.2021Exkurze: Škola na farměMgr. Zdenka Vančurová
PŘ, SOC
20.10.2021Mezinárodní den stromůMgr. Zdenka Vančurová
20.10.2021Cvičení v přírodě 2. CMgr. Ivana Novotná
PŘ, DOP, BEZP, SOC
19.10.2021
-
19.10.2021
projektová výuka 4.A Abeceda penězMgr. Lenka Dvorníková
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, SOC
14.10.2021Mezinárodní den elektroodpaduMgr. Zdenka Vančurová
13.10.2021Přírodovědný Klokan 8.-9.rIng. Barbora Tafelová
MAT, PŘ
07.10.2021Po stopách KeltůMgr. Erika Kedrštová
PŘ, BEZP, SOC
06.10.2021OdpadiádaMgr. Zdenka Vančurová
27.09.2021Exkurze - Národní zemědělské muzeumMgr. Zdenka Vančurová
MAT, PŘ, SOC
21.09.2021Ukliďme ČeskoMgr. Zdenka Vančurová
MAT, PŘ, SOC

Sociální gramotnost

Sociální gramotnost - školní akce

Datum akceNázev akceAutor
Fotogalerie
Gramotnost
27.06.2022Mobilní planetáriumMgr. Lucie Makydová
PŘ, SOC
27.06.2022Kino - Poslední závod 6. a 7. ročníkyMgr. Ivana Řeháková
SOC
24.06.2022Branný kurz 2. stupněMgr. Iva Kronusová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
24.06.2022
-
24.06.2022
Koncert žáků 3.C a 5.A RVHV Mgr. Lenka Dvorníková
ČTEN+MED+JAZ, SOC
23.06.20229.A pokusy s elektromagnetismem na SOŠ a SOU stavební KolínMgr. Lucie Makydová
PŘ, SOC
22.06.2022
-
22.06.2022
Koncert žáků 6.A a 7.C RVHV Mgr. Lenka Dvorníková
ČTEN+MED+JAZ, SOC
22.06.2022Návštěva kolínské synagogy - 9. BMgr. Iva Kronusová
ČTEN+MED+JAZ, SOC
22.06.2022Muzeum pražského vodárenstvíMgr. Zdenka Vančurová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, SOC
22.06.2022vystoupeníMgr. Martina Arltová
DOP, BEZP, SOC
21.06.2022
-
22.06.2022
4. B Večerní čtenářská dílna + přespání ve školeMgr. Barbora Poláková
ČTEN+MED+JAZ, SOC
20.06.20229.C pokusy s elektromagnetismem na SOŠ a SOU stavební KolínMgr. Lucie Makydová
PŘ, SOC
20.06.2022Přednáška "10 věcí, které by tvoji přátelé měli vědět o drogách" pro 5.-8.ročníkyMgr. Zuzana Mejdrová
SOC
16.06.2022Zdravé vztahy v kolektivu pro VI.A, VI.B a VI.CMgr. Zuzana Mejdrová
SOC
16.06.2022Dnes se vaří podle 9.AMgr. Lucie Makydová
SOC
16.06.2022Kostel v našem městě - gotiky chloubaMgr. Erika Kedrštová
ČTEN+MED+JAZ, SOC
15.06.2022Školní výlet 6.CIng. Barbora Tafelová
DOP, BEZP, SOC
15.06.2022Kult těla - preventivní program pro VIII.A, VIII.B a VIII.CMgr. Zuzana Mejdrová
SOC
15.06.2022Dnes se vaří podle 9. CMgr. Petra Sikáčková
FIN, SOC
15.06.2022Školní výlet 6.BMgr. Lenka Švajcrová
SOC
15.06.2022Pasování na čtenáře třídy 1.CMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
14.06.2022Dnes se vaří podle 9.BMgr. Iva Kronusová
FIN, SOC
14.06.2022Přírodovědná exkurze - 3. CMgr. Gabriela Karpíšková
FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, DOP, BEZP, SOC
14.06.2022Skrytá nebezpečí internetu - preventivní program pro VII.A, VII.B a VII.CMgr. Zuzana Mejdrová
SOC
13.06.2022
-
14.06.2022
Výlet 9.AMgr. Lucie Makydová
SOC
13.06.2022
-
13.06.2022
Koncert žáků 8.C a 9.C RVHVMgr. Lenka Dvorníková
ČTEN+MED+JAZ, SOC
11.06.2022Republikové fináleMgr. Martina Arltová
FIN, DOP, BEZP, SOC
06.06.2022
-
10.06.2022
Kolínské sportovní dnyMgr. Petra Sikáčková
BEZP, SOC
02.06.2022Výlet 8.AMgr. Zdenka Vančurová
FIN, MAT, BEZP, SOC
01.06.2022Den dětí - 2. stupeňMgr. Iva Kronusová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, BEZP, SOC
01.06.2022Den dětí 1. stupeň + kino Tajemství staré bambitky2Mgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
31.05.2022Školní výlet 3. CMgr. Gabriela Karpíšková
FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, DOP, BEZP, SOC
31.05.2022Výlet 6.A - Park MirakulumMgr. Ivana Řeháková
SOC
26.05.2022Školní výlet VII. ABlanka Kolářová
FIN, DOP, SOC
25.05.2022Výlet 7.BBc. Andrea Pražáková
ICT, DOP, BEZP, SOC
23.05.2022
-
27.05.2022
Škola v přírodě 3 A + 3.BMgr. Marcela Jírovcová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, DOP, BEZP, SOC
23.05.2022
-
23.05.2022
Výlet 4.A a 4.BMgr. Lenka Dvorníková
MAT, PŘ, DOP, BEZP, SOC
20.05.2022
-
20.05.2022
Městská knihovna - 4.AMgr. Lenka Dvorníková
ČTEN+MED+JAZ, SOC
19.05.2022
-
20.05.2022
9. B - školní výlet ZbraslaviceMgr. Iva Kronusová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
19.05.2022Školní výlet 1.C do Kutné Hory.Mgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
18.05.2022Středočeský taneční pohár - krajské fináleMgr. Martina Arltová
DOP, BEZP, SOC
17.05.2022Jarmark - Vítání létaMgr. Dana Kašparová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, SOC
17.05.2022Jarmark - Vítáme létoMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, BEZP, SOC
16.05.2022Výlet 8. B - PoděbradyBc. Lenka Bínová
FIN, PŘ, DOP, BEZP, SOC
16.05.2022
-
17.05.2022
Školní výlet 9. C - ZbraslaviceMgr. Petra Sikáčková
FIN, PŘ, DOP, BEZP, SOC
14.05.2022Ledečský taneční pohár a vystoupení KolínMgr. Martina Arltová
DOP, BEZP, SOC
13.05.2022Testování ČŠI - český jazykMgr. Iva Kronusová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, SOC
11.05.2022Beseda v knihovně 1.CMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
07.05.2022Čelákovická duběnkaMgr. Martina Arltová
DOP, BEZP, SOC
03.05.2022Branný kurz 1. stupeňMgr. Hana Schifflerová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
27.04.2022Dětská scéna - krajské koloMgr. Gabriela Karpíšková
ČTEN+MED+JAZ, SOC
26.04.2022Dětská scéna - krajské koloMgr. Gabriela Karpíšková
ČTEN+MED+JAZ, SOC
25.04.2022
-
29.04.2022
Škola v příroděMgr. Gabriela Karpíšková
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
23.04.2022Čáslavský čtyřlístekMgr. Martina Arltová
FIN, DOP, BEZP, SOC
22.04.2022IX.A - To je zákon, kámo! Mgr. Zuzana Mejdrová
SOC
21.04.2022To je zákon, kámo! - pro IX.C a IX.B Mgr. Zuzana Mejdrová
SOC
20.04.2022Beseda s městskou policiíMgr. Iva Kronusová
DOP, BEZP, SOC
20.04.2022Výstava o životním prostředí KolínaMgr. Zdenka Vančurová
PŘ, SOC
20.04.2022Návštěva knihovny třídy 1.CMgr. Hana Schifflerová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
19.04.2022Beseda s městskou policiíMgr. Iva Kronusová
DOP, BEZP, SOC
12.04.2022MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 6. - 8. rMgr. Martina Arltová
FIN, MAT, BEZP, SOC
11.04.2022Kino 1. stupeň Zpívej 2Mgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, BEZP, SOC
08.04.2022Středočeský taneční pohárMgr. Martina Arltová
DOP, BEZP, SOC
07.04.2022Florbal 4.,5. ročníků, okresní koloMgr. Petra Sikáčková
SOC
05.04.2022Atletický čtyřbojMgr. Petra Sikáčková
BEZP, SOC
05.04.2022Dětská scénaMgr. Gabriela Karpíšková
ČTEN+MED+JAZ, SOC
01.04.2022
-
01.04.2022
Koncert žáků RVHV 5.AMgr. Lenka Dvorníková
ČTEN+MED+JAZ, SOC
21.03.2022
-
21.03.2022
Koncert žáků RVHV 3.CMgr. Lenka Dvorníková
ČTEN+MED+JAZ, SOC
15.03.2022Olympiáda AJ - okresní koloBc. Andrea Pražáková
ČTEN+MED+JAZ, SOC
15.03.2022Finanční gramotnost - "Osobnost a dluhy" 9.BIng. Barbora Tafelová
FIN, MAT, SOC
08.03.2022Recitační soutěžMgr. Gabriela Karpíšková
ČTEN+MED+JAZ, SOC
25.02.2022Přednáška s Policií - 1.CMgr. Hana Schifflerová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
23.02.2022Konverzační soutěž - anglický jazykBc. Andrea Pražáková
ČTEN+MED+JAZ, SOC
03.02.2022
-
03.02.2022
Etická dílna - 4.AMgr. Lenka Dvorníková
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, BEZP, SOC
03.02.2022Buďme kamarádi - 1.CMgr. Hana Schifflerová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, DOP, BEZP, SOC
02.02.2022Projektový den 1.C Nebohatší ekosystémy planety ZeměMgr. Hana Schifflerová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, BEZP, SOC
31.01.2022Finanční gramotnost - "Osobnost a dluhy" 9.CIng. Barbora Tafelová
FIN, MAT, SOC
17.12.2021Street master classMgr. Martina Arltová
BEZP, SOC
08.11.2021Finanční gramotnost - "Osobnost a dluhy" 9.AIng. Barbora Tafelová
FIN, MAT, SOC
22.10.2021
-
22.10.2021
projektová výuka 4.A Abeceda penězMgr. Lenka Dvorníková
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, DOP, SOC
21.10.2021Exkurze: Škola na farměMgr. Zdenka Vančurová
PŘ, SOC
20.10.2021Cvičení v přírodě 2. CMgr. Ivana Novotná
PŘ, DOP, BEZP, SOC
19.10.2021
-
19.10.2021
projektová výuka 4.A Abeceda penězMgr. Lenka Dvorníková
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, SOC
07.10.2021Po stopách KeltůMgr. Erika Kedrštová
PŘ, BEZP, SOC
07.10.2021
-
07.10.2021
Spaní ve škole 7.BBc. Andrea Pražáková
ČTEN+MED+JAZ, SOC
27.09.2021Exkurze - Národní zemědělské muzeumMgr. Zdenka Vančurová
MAT, PŘ, SOC
24.09.2021Evropský den jazykůBc. Andrea Pražáková
ICT, ČTEN+MED+JAZ, SOC
21.09.2021Ukliďme ČeskoMgr. Zdenka Vančurová
MAT, PŘ, SOC
15.09.2021Sportovní denMgr. Petra Sikáčková
DOP, BEZP, SOC
14.09.2021REVOLUTION TRAIN - IX.A, IX.B, IX.CMgr. Zuzana Mejdrová
SOC
13.09.2021
-
13.09.2021
Dopravní hřiště - 4.AMgr. Lenka Dvorníková
DOP, BEZP, SOC