4. Základní škola v Kolíně s rozšířenou výukou hudební, výtvarné a tělesné výchovy

Gramotnosti na naší škole

Školní rok:

Čtenářská, mediální a jazyková gramotnost

Čtenářská gramotnost

Čtenářská gramotnost - porozumění psanému textu, používání psaného textu a přemýšlení o něm za účelem dosažení cílů jedince, rozvoje jeho vědomostí a potenciálu a za účelem aktivní účasti ve společnosti. Definice čtenářské gramotnosti se v roce 2009 neustále vyvíjela.

Postupy získávání

Čtenářská gramotnost z hlediska postupů získává pomocí:

 • obecného porozumění - čtenář o textu uvažuje jako o celku, má za úkol vystihnout hlavní myšlenku textu, vysvětlit jeho účel
 • získávání informací - čtenář vyhledává v textu požadovanou informaci
 • vytvoření interpretace - čtenář zobecňuje své prvotní dojmy a zpracovává informace logickým způsobem
 • posouzení obsahu textu - čtenář porovnává informace nacházející se v textu s informacemi z jiných zdrojů a umí obhájit vlastní názor
 • posouzení formy textu - čtenář hodnotí kvalitu napsaného textu, posuzuje stavbu textu, žánr či jazyk autora

Mediální gramotnost

Každý příjemce mediálních zpráv by se měl naučit základům mediální gramotnosti. Schopnost správně vyhodnocovat mediální sdělení je totiž v dnešní době stejně důležitá jako dovednost pracovat s informačními technologiemi.

Mediální gramotnost je soubor poznatků a dovedností, které člověku umožňují účelně a poučeně nakládat s mediální produkcí, která je mu nabízena, dovoluje mu média využívat ku svému prospěchu a dává mu nástroje, aby dokázal odhalit ty oblasti mediální produkce, které se jím snaží skrytě manipulovat.

Jedná se tedy o schopnost racionálně vyhledávat, analyzovat, objektivně a s odstupem hodnotit a i pomocí komunikační techniky dál předávat sdělení a informace z médií (novin, rozhlasu, televize, internetu).

Chceme naše žáky naučit:

 • získat a uplatnit základní poznatky o fungování a roli médií ve společnosti
 • poučeně a aktivně se zapojit do mediální komunikace, nepřejímat mediální zprávy jako hotová fakta, porovnávat obsah zprávy se svými zkušenostmi a dalšími vědomostmi o tématu a zároveň posuzovat důvěryhodnost zdrojů
 • orientovat se v nabídce mediálních produktů, aktivně vyhodnocovat informace, které média přinášejí
 • získat kritický odstup od médií, být si vědom toho, že média nezobrazují realitu tak, jaká ve skutečnosti je, být schopen rozpoznat manipulativní triky
 • využívat potenciál médií jako zdroje informací, vzdělávání i naplnění volného času

Mediální gramotnost je jednou ze součástí gramotnosti čtenářské.

Jazyková gramotnost

Jazyková gramotnost je jednou z vyšších forem základní gramotnosti a jde o pojem pro schopnost číst a psát v cizím jazyce. Jazyková gramotnost je tedy schopnost se dorozumět v jiném jazyce, než je mateřský jazyk jedince. Někdy se pojem jazyková gramotnost používá pro schopnost hovořit světovým jazykem (tedy dorozumět se v zahraničí, ve více státech).

Školní rok 2019/2020

Evropský den jazyků 27.09.2019 (jazyková gramotnost)

Žáci 1. stupně ( 4. a 5. třídy ) se seznámili s reáliemi Velké Británie, vytvořili myšlenkové mapy a obrázkové slovníky v AJ.

Žáci 2. stupně pracovali ve skupinách ( mix 6. - 9. tříd) - zhlédli cestopisy a společně vyřešili kvízy a křížovky. Dokončili také scénář (ukázky) filmu v AJ a závěrečnou scénu zdramatizovali a natočili. Stali se tedy nejen diváky, ale také si zkusili práci scénáristů, režisérů a kameramanů. Dalším úkolem skupiny bylo vytvořit obrázkové slovníky v NJ, RJ a slovenštině. Bonus - kdo našel o přestávkách ukrytá slovíčka na chodbách... Výstupy jsou vystaveny kolem jazykových učeben.

Čtenářská, mediální a jazyková gramotnost - školní akce

Datum akceNázev akceAutor
Fotogalerie
Gramotnost
28.04.2020
-
28.04.2020
Oblastní kolo pěvecké soutěže - ZRUŠENOMgr. Alena Sedláková
ČTEN+MED+JAZ
27.04.2020
-
01.05.2020
Jazykově poznávací zájezd do Londýna - ZRUŠENOBc. Andrea Pražáková
ČTEN+MED+JAZ, DOP, SOC
07.04.2020
-
07.04.2020
Školní kolo pěvecké soutěže - ZRUŠENOMgr. Alena Sedláková
ČTEN+MED+JAZ
06.04.2020školní výtvarná soutěž "O nejkrásnější velikonoční vajíčko"Mgr. BcA. Jana Hřibová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, SOC
03.04.2020Velikonoční tvoření - 2. stupeňMgr. Iva Kronusová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, SOC
25.03.2020Pythagoriáda 6. - 8. ročník Ing. Barbora Tafelová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT
24.03.2020Pythagoriáda 5.ročník Ing. Barbora Tafelová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT
27.02.2020Jak správně naložit s svými peněziMgr. Hana Schifflerová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, DOP, BEZP, SOC
26.02.2020Jak správně naložit se svými peněziMgr. Hana Schifflerová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, DOP, BEZP, SOC
26.02.2020Recitační soutěžMgr. Gabriela Karpíšková
ČTEN+MED+JAZ, SOC
25.02.2020
-
27.02.2020
Masopust v 1. C Mgr. Gabriela Karpíšková
ICT, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, BEZP, SOC
25.02.2020Buďme kamarádiMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, BEZP, SOC
25.02.2020Jak správně naložit se svými peněziMgr. Hana Schifflerová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, DOP, BEZP, SOC
21.02.2020KMD - Evžen OněginMgr. Iva Kronusová
ČTEN+MED+JAZ, DOP, SOC
14.02.2020Buďme kamarádiMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, DOP, BEZP, SOC
13.02.2020Jak správně využívat IT a médiaMgr. Hana Schifflerová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, BEZP, SOC
11.02.2020Olympiáda z anglického jazyka - 3. místo v okrese Bc. Andrea Pražáková
ČTEN+MED+JAZ
05.02.2020Jak překonat starosti ve školeMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, DOP, BEZP, SOC
04.02.2020Jak se chránit v nebezpečných situacíchMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, DOP, BEZP, SOC
29.01.2020Koncert hudebníků a pasování na čtenáře - 1. CMgr. Gabriela Karpíšková
ČTEN+MED+JAZ
28.01.2020
-
28.01.2020
Mrazík - koncert hudebníků 3.A a 4.AMgr. Lenka Dvorníková
ČTEN+MED+JAZ, SOC
24.01.2020Konverzační soutěž v AJBc. Andrea Pražáková
ČTEN+MED+JAZ
22.01.2020Pythagoriáda 2019/2020Mgr. Zdenka Vančurová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT
19.12.2019Astronomická olympiádaMgr. Lucie Makydová
ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ
18.12.2019
-
18.12.2019
Koncert v ZUŠMgr. Alena Sedláková
ČTEN+MED+JAZ, SOC
17.12.2019Vyhlášení VV soutěže "SAMETOVÁ"Mgr. BcA. Jana Hřibová
ČTEN+MED+JAZ, SOC
16.12.2019Městská policie - 1. CMgr. Gabriela Karpíšková
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
13.12.2019
-
13.12.2019
Pohádkové Vánoce s MhFKMgr. Alena Sedláková
ČTEN+MED+JAZ, SOC
12.12.2019
-
12.12.2019
Zpěv na vánočních trzíchMgr. Alena Sedláková
ČTEN+MED+JAZ, SOC
12.12.2019
-
12.12.2019
Zkouška na vánoční koncert s MhFKMgr. Alena Sedláková
ČTEN+MED+JAZ, SOC
12.12.2019Annaberský vánoční trhMgr. Zdenka Vančurová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, SOC
11.12.2019Vánoční besídka 1. C + tvoření s rodiči Mgr. Gabriela Karpíšková
ČTEN+MED+JAZ, SOC
10.12.2019
-
10.12.2019
Bez masky - preventivní pořad - koncert High VibesMgr. Lenka Dvorníková
ČTEN+MED+JAZ, BEZP, SOC
10.12.2019
-
10.12.2019
Vánoční koncert 2. B, 5. C, 6. CMgr. Alena Sedláková
ČTEN+MED+JAZ, SOC
06.12.2019Čertovská besídka 2.A pro rodiče a spaní ve škole.Mgr. Hana Schifflerová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
04.12.2019Hvězdička betlémskáMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, DOP, BEZP, SOC
04.12.2019Vyhlášení výsledků literární soutěže Macharovo peroMgr. Iva Kronusová
ČTEN+MED+JAZ
30.11.2019Vyhlášení výsledků VV soutěže "Cesta kolem světa, aneb, všechny cesty vedou do Kolína"Mgr. BcA. Jana Hřibová
ČTEN+MED+JAZ, SOC
28.11.2019
-
28.11.2019
Zkouška na vánoční koncert s MhFKMgr. Alena Sedláková
ČTEN+MED+JAZ, SOC
23.11.2019KMD - ČarodějkaMgr. Iva Kronusová
ČTEN+MED+JAZ
23.11.2019KMD- ČarodějkaMgr. Iva Kronusová
ČTEN+MED+JAZ
19.11.201930. výročí sametové revoluceMgr. Erika Kedrštová
ČTEN+MED+JAZ, SOC
18.11.2019
-
18.11.2019
Muzikantské pohádky pro MŠMgr. Lenka Dvorníková
ČTEN+MED+JAZ, SOC
18.11.2019Zítra celá země - workshop - 9. BMgr. Erika Kedrštová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, DOP, BEZP, SOC
16.11.2019
-
16.11.2019
Natáčení CDMgr. Lenka Dvorníková
ČTEN+MED+JAZ, SOC
15.11.2019
-
15.11.2019
Koncert žáků z hudebního soustředěníMgr. Lenka Dvorníková
ČTEN+MED+JAZ, SOC
15.11.2019Potaženo sametemMgr. Erika Kedrštová
ČTEN+MED+JAZ, SOC
15.11.2019Muzeum Kolín: Potaženo sametemKateřina Chybová
ČTEN+MED+JAZ, BEZP, SOC
14.11.2019Muzeum Kolín: Potaženo sametemKateřina Chybová
ČTEN+MED+JAZ, BEZP, SOC
13.11.2019Muzeum Kolín: Potaženo sametemKateřina Chybová
ČTEN+MED+JAZ, BEZP, SOC
12.11.2019Muzeum Kolín: Potaženo sametemKateřina Chybová
ČTEN+MED+JAZ, BEZP, SOC
08.11.2019Potaženo sametemMgr. Erika Kedrštová
ČTEN+MED+JAZ, SOC
08.11.2019Testování SCIO - 9.BMgr. Iva Kronusová
ICT, ČTEN+MED+JAZ
08.11.2019Branný kurz 1. stupeňMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
07.11.2019Workshop Zítra celá země - 9. AKateřina Chybová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, DOP, BEZP, SOC
26.10.2019
-
29.10.2019
Podzimní hudební soustředění Mgr. Lenka Dvorníková
ČTEN+MED+JAZ, PŘ
25.10.2019Vznik ČSR a první světová válka na KolínskuMgr. Erika Kedrštová
ČTEN+MED+JAZ
23.10.2019
-
23.10.2019
Vernisáž výstavy Václava Codla v knihovněMgr. Lenka Dvorníková
ČTEN+MED+JAZ, SOC
23.10.2019Vznik ČSR a první světová válka na KolínskuMgr. Erika Kedrštová
ČTEN+MED+JAZ
21.10.2019Příběh tučňákaMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, BEZP, SOC
16.10.2019Přírodovědný klokanIng. Barbora Tafelová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ
16.10.2019Přírodovědný klokanMgr. Zdenka Vančurová
ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ
14.10.2019KMD - Losers Cirque Company - HeroesMgr. Iva Kronusová
ČTEN+MED+JAZ
27.09.2019Evropský den jazyků ( ve filmu )Bc. Andrea Pražáková
ICT, ČTEN+MED+JAZ, SOC
25.09.2019Kdo byl svatý Václav?Mgr. Erika Kedrštová
ČTEN+MED+JAZ
24.09.2019Muzeum Kolín: Kdo to byl sv. Václav?Kateřina Chybová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, BEZP
23.09.2019
-
27.09.2019
Barevný týden u prvňáčkůMgr. Gabriela Karpíšková
ČTEN+MED+JAZ, PŘ
14.09.2019
-
14.09.2019
Natáčení CD Dejte mi pastelku RVHVMgr. Lenka Dvorníková
ČTEN+MED+JAZ
09.09.2019ART & COMICSMgr. BcA. Jana Hřibová
ČTEN+MED+JAZ
06.09.2019Brouhádka Mgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, BEZP

Dopravní gramotnost

Dopravní výchova patří mezi klíčové aktivity v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Od září 2013 vstupuje prostřednictvím školních vzdělávacích programů do výuky na všech základních školách ČR, a to na prvním i druhém stupni.

Dopravní výchova je zaměřena na předávání jak teoretických znalostí, tak i praktických dovedností dětí. Kvalitně pojatá dopravní výchova hraje významnou roli při budování hodnotového žebříčku dětí a mládeže a významně ovlivňuje jejich postoje, jako budoucích účastníků silničního provozu.

Dopravní výchova na naší škole je zařazována v souladu se školním vzdělávacím programem do vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět a Člověk a jeho zdraví, dále do různých předmětů, jako např. prvouka, výchova ke zdraví, rodinná výchova apod.

Naše žáky chceme naučit:

 • Bezpečnému chování v silničním provozu v roli chodce a cyklisty
 • Předcházení rizikovým situacím v dopravě a dopravních prostředcích
 • Přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a duševního zdraví
 • Obezřetné chování při setkání s neznámými jedinci
 • Bezpečné způsoby pohybu a chování v silničním provozu při cestě do školy a ze školy
 • Vhodná a nevhodná místa pro hru
 • Znalost dopravních značek
 • Znalost základních ochranných prvků v silniční dopravě v roli chodce a cyklisty a cíleně je používat
 • Znalost integrovaného záchranného systému

Dopravní gramotnost - školní akce

Datum akceNázev akceAutor
Fotogalerie
Gramotnost
27.04.2020
-
01.05.2020
Jazykově poznávací zájezd do Londýna - ZRUŠENOBc. Andrea Pražáková
ČTEN+MED+JAZ, DOP, SOC
27.02.2020Jak správně naložit s svými peněziMgr. Hana Schifflerová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, DOP, BEZP, SOC
26.02.2020Jak správně naložit se svými peněziMgr. Hana Schifflerová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, DOP, BEZP, SOC
25.02.2020Jak správně naložit se svými peněziMgr. Hana Schifflerová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, DOP, BEZP, SOC
21.02.2020KMD - Evžen OněginMgr. Iva Kronusová
ČTEN+MED+JAZ, DOP, SOC
14.02.2020Buďme kamarádiMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, DOP, BEZP, SOC
05.02.2020Jak překonat starosti ve školeMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, DOP, BEZP, SOC
04.02.2020Jak se chránit v nebezpečných situacíchMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, DOP, BEZP, SOC
25.01.2020
-
30.01.2020
Lyžařský výcvikový kurz ZŠ Lipanská KolínBc. Jindřich Smejkal
PŘ, DOP, BEZP
16.12.2019Městská policie - 1. CMgr. Gabriela Karpíšková
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
06.12.2019Čertovská besídka 2.A pro rodiče a spaní ve škole.Mgr. Hana Schifflerová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
04.12.2019Hvězdička betlémskáMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, DOP, BEZP, SOC
18.11.2019Zítra celá země - workshop - 9. BMgr. Erika Kedrštová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, DOP, BEZP, SOC
08.11.2019Branný kurz 1. stupeňMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
07.11.2019Workshop Zítra celá země - 9. AKateřina Chybová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, DOP, BEZP, SOC
14.10.2019
-
15.10.2019
Přehlídka školMgr. Martina Arltová
DOP, BEZP
10.09.20199.C v preventivním vlakuIng. Barbora Tafelová
PŘ, DOP, BEZP

Finanční gramotnost

Finanční gramotnost je schopnost číst, analyzovat a spravovat osobní finanční podmínky, které mají dopad na materiální zajištění jedince. Obsahuje schopnost orientovat se ve finančních rozhodnutích, probírat témata peněz a finančních záležitostí bez (či navzdory) pocitu nepohodlí, plánovat budoucnost a kompetentně reagovat na životní události, které mají dopad na každodenní finanční rozhodnutí, včetně událostí vyplývající z běžného stavu ekonomiky.

Oblasti finanční gramotnosti

Peníze umožnili člověku velice složitou dělbu práce. V lidské společnosti 21. století je takřka každé rozhodnutí člověka ovlivněno nebo spojeno s jeho finanční situací a financemi. Pokud se člověk má dobře orientovat v tomto světě, musí obsáhnout široký záběr znalostí a dovedností přímo i nepřímo navázaných na finance.

Finanční gramotnost obsahuje následující oblasti

 • vědomí toho, co to jsou peníze a jaká je jejich reálná hodnota
 • co to je cashflow a jeho význam pro osobní finance
 • jak získávat peníze:
  1. rozdíl mezi zaměstnáním a podnikáním
  2. co to je dluh a úroky - rozlišovat mezi špatným dluhem a dobrým dluhem
 • jak si zachovat peníze:
  1. co to je inflace a jak se proti ní chránit
  2. co to jsou daně a jak na nich ušetřit
 • jak utrácet peníze:
  1. jestli mi utracené peníze vydělají další peníze nebo ne
  2. základní orientace v osobních investicích
 • sestavení a dodržení osobního finančního plánu do budoucna

Finanční gramotnost - školní akce

Datum akceNázev akceAutor
Fotogalerie
Gramotnost
03.04.2020Velikonoční tvoření - 2. stupeňMgr. Iva Kronusová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, SOC
25.03.2020Pythagoriáda 6. - 8. ročník Ing. Barbora Tafelová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT
24.03.2020Pythagoriáda 5.ročník Ing. Barbora Tafelová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT
27.02.2020Jak správně naložit s svými peněziMgr. Hana Schifflerová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, DOP, BEZP, SOC
26.02.2020Jak správně naložit se svými peněziMgr. Hana Schifflerová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, DOP, BEZP, SOC
25.02.2020Jak správně naložit se svými peněziMgr. Hana Schifflerová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, DOP, BEZP, SOC
29.01.2020Matematická olympiáda Ing. Barbora Tafelová
FIN, MAT
22.01.2020Pythagoriáda 2019/2020Mgr. Zdenka Vančurová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT
12.12.2019Annaberský vánoční trhMgr. Zdenka Vančurová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, SOC
06.12.2019Čertovská besídka 2.A pro rodiče a spaní ve škole.Mgr. Hana Schifflerová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
03.12.2019Vánoční jarmarkMgr. Iva Kronusová
FIN
18.11.2019Zítra celá země - workshop - 9. BMgr. Erika Kedrštová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, DOP, BEZP, SOC
07.11.2019Workshop Zítra celá země - 9. AKateřina Chybová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, DOP, BEZP, SOC
24.09.2019Muzeum Kolín: Kdo to byl sv. Václav?Kateřina Chybová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, BEZP

ICT gramotnost

ICT gramotností, gramotností v oblasti informačních a komunikačních technologií, rozumíme soubor kompetencí, které jedinec potřebuje, aby byl schopen se rozhodnout jak, kdy a proč použít dostupné ICT a poté je účelně použít při řešení různých situací při učení i v životě v měnícím se světě.

ICT gramotnost zahrnuje:

 • praktické dovednosti a vědomosti, které jedinci umožňují s porozuměním a účinně používat jednotlivé ICT,
 • schopnost s využitím ICT shromáždit, analyzovat, kriticky vyhodnotit a použít informace,
 • schopnost využít ICT v různých kontextech a k různým účelům na základě porozumění pojmům, konceptům, systémům a operacím z oblasti ICT,
 • vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty, které vedou k zodpovědnému a bezpečnému využití ICT,
 • schopnost přijímat nové podněty v oblasti ICT a kriticky je posuzovat, porozumění rychlému vývoji technologií, jejich významu pro osobní rozvoj a jejich vlivu na společnost,
 • primární prevenci rizikového chování.

Bezpečnost na internetu a důležité kontakty

Weby určené pedagogům, žákům i rodičům a v podstatě každému, kdo se chce dozvědět více o bezpečnosti na internetu:

Linka bezpečí 116 111
Rodičovská linka 840 111 234
Dětské krizové centrum 241 484 149
777 715 215
Poradna e-bezpečí www.napisnam.cz

Informační systémy školy

 • www.4zskolin.cz -- internetová prezentace školy, snadno dostupné informace, rozvrh hodin a hodnocení žáků v systému lipanska.edupage.org,
 • Školní knihovna - informace o školní knihovně - půjčovní doba, aktuální seznam půjčených a nepůjčených knih, statistiky

ICT gramotnost - školní akce

Datum akceNázev akceAutor
Fotogalerie
Gramotnost
06.04.2020školní výtvarná soutěž "O nejkrásnější velikonoční vajíčko"Mgr. BcA. Jana Hřibová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, SOC
27.02.2020Preventivní program - Skrytá nebezpečí internetuMgr. Zuzana Mejdrová
ICT, SOC
26.02.2020Preventivní program - Skrytá nebezpečí internetuMgr. Zuzana Mejdrová
ICT, SOC
25.02.2020
-
27.02.2020
Masopust v 1. C Mgr. Gabriela Karpíšková
ICT, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, BEZP, SOC
13.02.2020Jak správně využívat IT a médiaMgr. Hana Schifflerová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, BEZP, SOC
08.11.2019Testování SCIO - 9.BMgr. Iva Kronusová
ICT, ČTEN+MED+JAZ
27.09.2019Evropský den jazyků ( ve filmu )Bc. Andrea Pražáková
ICT, ČTEN+MED+JAZ, SOC

Matematická gramotnost

Matematická gramotnost je schopnost jedince poznat a pochopit roli, kterou hraje matematika ve světě, dělat dobře podložené úsudky a proniknout do matematiky tak, aby splňovala jeho životní potřeby.

Úroveň matematické gramotnosti se projeví, když matematické znalosti a dovednosti jsou používány k řešení problémů těch každodenních a jednoduchých až po neobvyklé a složité.

Rozlišujeme tři složky matematické gramotnosti:

 1. SITUACE A KONTEXTY - problémy, které mají žáci řešit a aplikovat tak získané vědomosti a dovednosti.
 2. KOMPETENCE, které se uplatňují při řešení problémů:
  1. Matematické uvažování - schopnost dát otázku, znát odpověď
  2. Matematická argumentace - schopnost rozlišovat předpoklady a závěry
  3. Matematická komunikace - schopnost rozumět písemným i ústním matematickým sdělením a vyjadřovat se jednoznačně a srozumitelně
  4. Modelování - zahrnuje schopnost porozumět matematickým modelům reálných situací
  5. Vymezování problémů a jejich řešení - schopnost rozpoznat a formulovat matematické problémy a řešit je
  6. Užívání matematického jazyka - schopnost pracovat s výrazy obsahujícími symboly a používání proměnné a provádění výpočtů
  7. Užívání pomůcek a nástrojů - znalost pomůcek a nástrojů, které mohou pomoci při matematické činnosti
 3. MATEMATICKÝ OBSAH tvořený strukturami a pojmy nutnými k formulaci matematické podstaty problémů:
  1. Kvantita - význam čísel, velikost čísel, počítání zpaměti a odhady
  2. Prostor a tvar - orientace v prostoru, rovinné a prostorivé útvary, konstrukce a zobrazování útvarů
  3. Změna a vztahy - závislost, proměnná, typy funkcí, rovnice, nerovnice, dělitelnost, grafy, tabulky, vyjádření vztahů
  4. Neurčitost - sběr dat, prezentace, znázorňování dat, pravděpodobnost a vyvozování závěrů

Matematické vzdělávání má žákům poskytovat vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě. Je založeno na aktivních činnostech, které přímo souvisejí s využitím matematiky v reálných situacích.

Rozvoj matematické gramotnosti není záležitostí jednoho vzdělávacího oboru. Složky matematické gramotnosti se musí rozvíjet komplexně napříč vzdělávacími obory. Po získání zkušeností z různých druhů testování musíme zapracovat na matematické komunikaci (schopnosti rozumět písemným i ústním matematickým sdělením a vyjadřování se jednoznačně a srozumitelně k matematickým otázkám a problémům a to ústně i písemně).

Vyjadřování a odborná argumentace jsou pro rozvoj matematické gramotnosti velice důležité. Jedná se o analýzy dat, diskuze řešení úloh, vyvozování závěrů.

12 KLÍČOVÝCH PRINCIPŮ HEJNÉHO METODY

1. BUDOVÁNÍ SCHÉMAT

Dítě ví i to, co jsme je neučili.
Víte, kolik je ve vašem bytě oken? Zpaměti asi ne… ale když zapřemýšlíte, po chvíli odpovíte. Protože máte schéma vašeho bytu v hlavě. Děti je mají také. Hejného metoda je posiluje, napojuje na sebe a vyvozuje z nich konkrétní úsudky. i proto si také děti brzy uvědomí, že polovina je také číslo 0,5.

2. PRÁCE V PROSTŘEDÍCH

Učíme se opakovat návštěvou.
Když děti znají prostředí, ve kterém se dobře cítí, nerozptylují je neznámé věci. Plně se soustředí jen na daný úkol. Každé ze zhruba 25 použitých prostředí funguje trochu jinak. Systém prostředí je motivačně nastaven tak, aby zachytil všechny styly učení a fungování lidské mysli.

3. PROLÍNÁNÍ TÉMAT

Matematické zákonitosti neizolujeme.
Informace nepředáváme dítěti samostatně, ale vždy jsou uloženy ve známém schématu, které si dítě kdykoli vybaví. Neodtrháváme od sebe matematické jevy a pojmy, ale zapojujeme při nich různé strategie řešení. Dítě si pak samo vybere.

4. ROZVOJ OSOBNOSTI

Podporujeme samostatné uvažování dětí.
Děti by se neměly v životě nechat manipulovat. Proto učitel ve výuce nepředává hotové poznatky, ale učí děti především argumentovat, diskutovat a vyhodnocovat. Děti pak respektují druhého, umí se rozhodnout a statečně nesou i důsledky svého konání. Vedle matematiky tak objevují i základy sociálního chování a mravně rostou.

5. SKUTEČNÁ MOTIVACE

Když „nevím a nechci vědět“
Všechny úlohy jsou v Hejného metodě postaveny tak, aby jejich řešení děti automaticky bavilo. Správná motivace je ta, která je vnitřní, ne zvenčí. Děti přichází na řešení díky své snaze. Děti zažívají radost z úspěchu.

6. REÁLNÉ ZKUŠENOSTI

Stavíme na vlastních zážitcích dítěte
Využíváme vlastní zkušenost dítěte, kterou si vybudovalo do prvního dne života. Stavíme na přirozené konkrétní zkušenosti, ze které pak dítě dokáže udělat obecný úsudek. Např. děti šijí šaty pro krychli a tím rychle zjistí kolik má stěn a jaké mají tvary a tak dokáže vypočítat povrch.

7. RADOST Z MATEMATIKY

Výrazně pomáhá při další výuce.
Ta nejúčinnější motivace přichází z dětského pocitu úspěchu, z jeho upřímné radosti, jak dobře vyřešilo přiměřeně náročný úkol. Je to radost z vlastních pokroků i uznání spolužáků i učitele.

8. VLASTNÍ POZNATEK

Má větší váhu než převzatý.
Pokud dítě získá novou vědomost samostatným zkoumáním, zachová si ji určitě déle, než pokud ji dostane již hotovou a zpracovanou.

9. ROLE UČITELE

Průvodce a moderátor diskusí
Pud chceme, aby si žák došel k poznatku bádáním, musíme ho nechat a pouze vést a později řídit diskusi o řešeném nebo vyřešeném. Nepřednášet.

10. PRÁCE S CHYBOU

Předcházet zbytečnému strachu.
Chyb lze využít jako prostředek k učení. Je dobré děti učit, aby si chyby našly samy a vysvětlovaly, proč chybu udělaly. Podporujeme tím vzájemnou důvěru mezi dítětem a učitelem.

11. PŘIMĚŘENÉ VÝZVY

Použití úloh všech obtížností.
Je dobré rozdělit úkoly podle obtížnosti a těm nejlepším předkládat stále nové výzvy. Naopak ty slabší motivovat úkoly, které zvládnou, aby neměli hrůzu z hodin matematiky.

12. PODPORA SPOLUPRÁCE

Poznatky se rodí z diskuse.
Děti nečekají, až se výsledek objeví na tabuli. Pracují samostatně i ve skupinách a dokáží vysvětlit, jak k výsledku došly, umí to vysvětlit i druhým. Tím žáci o výsledku přemýšlí.

Nově formulovaná definice matematické gramotnosti

Matematická gramotnost spočívá v:

 1. potřebě žáka opakovaně zažívat radost z úspěšně vyřešené úlohy, pochopení nového pojmu, vztahu, argumentu nebo situace a v důvěře ve vlastní schopnosti
 2. porozumění různých typů matematického textu (symbolický, slovní, obrázek, graf, tabulka) a aktivním používání či dotváření různých matematických jazyků
 3. schopnosti získávat a třídit zkušenosti pomocí vlastní manipulativní, experimentální a badatelské činnosti
 4. zobecňování získaných zkušeností a objevování zákonitostí
 5. tvoření modelů a protipříkladů a dovednosti vhodně argumentovat
 6. schopnosti účinně pracovat s chybou jako podnětem k hlubšímu pochopení zkoumané problematiky
 7. schopnosti individuálně i v diskusi (především se spolužáky) analyzovat procesy, pojmy, vztahy a situace v oblasti matematiky

Ukázkové příklady

Matematická gramotnost - školní akce

Datum akceNázev akceAutor
Fotogalerie
Gramotnost
25.03.2020Pythagoriáda 6. - 8. ročník Ing. Barbora Tafelová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT
24.03.2020Pythagoriáda 5.ročník Ing. Barbora Tafelová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT
27.02.2020Jak správně naložit s svými peněziMgr. Hana Schifflerová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, DOP, BEZP, SOC
25.02.2020
-
27.02.2020
Masopust v 1. C Mgr. Gabriela Karpíšková
ICT, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, BEZP, SOC
18.02.2020PiškvorkiádaMgr. Martina Arltová
MAT
29.01.2020Matematická olympiáda Ing. Barbora Tafelová
FIN, MAT
22.01.2020Pythagoriáda 2019/2020Mgr. Zdenka Vančurová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT
19.12.2019Astronomická olympiádaMgr. Lucie Makydová
ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ
21.10.2019Přirodovědný klokan- vyhodnoceníMgr. Zdenka Vančurová
MAT, PŘ
16.10.2019Přírodovědný klokanMgr. Zdenka Vančurová
ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ
02.09.2019
-
02.09.2019
MATEMATICKÁ GRAMOTNOST NA NAŠÍ ŠKOLEMgr. Martina Arltová
MAT

Přírodovědná gramotnost

 1. Pojmový systém sloužící k popisu či vysvětlování přírodních faktů,
  tedy vlastností přírodních objektů či procesů probíhajících v těchto objektech nebo mezi nimi.
 2. Metody a postupy, prostřednictvím kterých se:
  • vyhledávají a řeší přírodovědné problémy,
  • získávají a testují přírodovědné poznatky (data, hypotézy, teorie, modely apod.).
 3. Metodologie a etika, které studují, např.:
  • vlastnosti přírodovědných pojmů a tvrzení (logické, matematické, jejich vztah k realitě),
  • indikátory objektivity a pravdivosti přírodovědných hypotéz, teorií či modelů,
  • způsoby dokazování v přírodních vědách,
  • způsoby omezování podvodného jednání v přírodovědném bádání,
  • kritéria pro odlišení vědy od pseudovědy.
 4. Interakce s ostatními segmenty lidského poznání či společnosti, kdy se zkoumají, například:
  • vzájemné vztahy mezi přírodními vědami, matematikou a technologiemi,
  • možnosti využití přírodních věd pro rozhodování řídicí sféry při řešení různých sociálních (ekonomických, politických, kulturních či vojenských) problémů,
  • možnosti využití přírodních věd pro personální rozhodování jednotlivce při řešení problémů v jeho každodenním životě,
  • různá morální dilemata, týkající se aplikace přírodovědných poznatků v praxi (v lékařství, biotechnologiích, ve vzdělávání, ochraně životního prostředí apod.).

Přírodovědná gramotnost - školní akce

Datum akceNázev akceAutor
Fotogalerie
Gramotnost
21.04.2020
-
25.04.2020
Výstava o životním prostředíMgr. Zdenka Vančurová
28.02.2020Projekt RecyklaceMgr. Zdenka Vančurová
25.02.2020
-
27.02.2020
Masopust v 1. C Mgr. Gabriela Karpíšková
ICT, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, BEZP, SOC
18.02.2020Na světě nejsi sám Ing. Barbora Tafelová
PŘ, SOC
18.02.2020Z housenky motýlemIng. Barbora Tafelová
PŘ, SOC
18.02.2020Mezi námi děvčaty Ing. Barbora Tafelová
PŘ, SOC
18.02.2020Na startu mužnosti Ing. Barbora Tafelová
PŘ, SOC
25.01.2020
-
30.01.2020
Lyžařský výcvikový kurz ZŠ Lipanská KolínBc. Jindřich Smejkal
PŘ, DOP, BEZP
21.01.2020Nejbohatší ekosystémy planety ZeměMgr. Zdenka Vančurová
19.12.2019Astronomická olympiádaMgr. Lucie Makydová
ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ
16.12.2019Městská policie - 1. CMgr. Gabriela Karpíšková
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
06.12.2019Čertovská besídka 2.A pro rodiče a spaní ve škole.Mgr. Hana Schifflerová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
21.11.2019Tonda obal na cestáchMgr. Zdenka Vančurová
08.11.2019Branný kurz 1. stupeňMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
02.11.2019Dlabání dýní ve školní družiněLenka Veselá
26.10.2019
-
29.10.2019
Podzimní hudební soustředění Mgr. Lenka Dvorníková
ČTEN+MED+JAZ, PŘ
21.10.2019Příběh tučňákaMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, BEZP, SOC
21.10.2019Přirodovědný klokan- vyhodnoceníMgr. Zdenka Vančurová
MAT, PŘ
16.10.2019Přírodovědný klokanMgr. Zdenka Vančurová
ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ
16.10.2019Přírodovědný klokanIng. Barbora Tafelová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ
23.09.2019
-
27.09.2019
Barevný týden u prvňáčkůMgr. Gabriela Karpíšková
ČTEN+MED+JAZ, PŘ
10.09.20199.C v preventivním vlakuIng. Barbora Tafelová
PŘ, DOP, BEZP
06.09.2019Brouhádka Mgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, BEZP
03.09.2019RecyklohraníMgr. Zdenka Vančurová

Sociální gramotnost

Sociální gramotnost - školní akce

Datum akceNázev akceAutor
Fotogalerie
Gramotnost
27.04.2020
-
01.05.2020
Jazykově poznávací zájezd do Londýna - ZRUŠENOBc. Andrea Pražáková
ČTEN+MED+JAZ, DOP, SOC
06.04.2020školní výtvarná soutěž "O nejkrásnější velikonoční vajíčko"Mgr. BcA. Jana Hřibová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, SOC
03.04.2020Velikonoční tvoření - 2. stupeňMgr. Iva Kronusová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, SOC
27.02.2020Preventivní program - Skrytá nebezpečí internetuMgr. Zuzana Mejdrová
ICT, SOC
27.02.2020Preventivní program - NetolismusMgr. Zuzana Mejdrová
SOC
27.02.2020Jak správně naložit s svými peněziMgr. Hana Schifflerová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, DOP, BEZP, SOC
26.02.2020Preventivní program - Skrytá nebezpečí internetuMgr. Zuzana Mejdrová
ICT, SOC
26.02.2020Recitační soutěžMgr. Gabriela Karpíšková
ČTEN+MED+JAZ, SOC
26.02.2020Jak správně naložit se svými peněziMgr. Hana Schifflerová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, DOP, BEZP, SOC
25.02.2020
-
27.02.2020
Masopust v 1. C Mgr. Gabriela Karpíšková
ICT, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, BEZP, SOC
25.02.2020Buďme kamarádiMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, BEZP, SOC
25.02.2020Jak správně naložit se svými peněziMgr. Hana Schifflerová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, DOP, BEZP, SOC
21.02.2020KMD - Evžen OněginMgr. Iva Kronusová
ČTEN+MED+JAZ, DOP, SOC
18.02.2020Na světě nejsi sám Ing. Barbora Tafelová
PŘ, SOC
18.02.2020Z housenky motýlemIng. Barbora Tafelová
PŘ, SOC
18.02.2020Mezi námi děvčaty Ing. Barbora Tafelová
PŘ, SOC
18.02.2020Na startu mužnosti Ing. Barbora Tafelová
PŘ, SOC
14.02.2020Buďme kamarádiMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, DOP, BEZP, SOC
13.02.2020Jak správně využívat IT a médiaMgr. Hana Schifflerová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, BEZP, SOC
05.02.2020Jak překonat starosti ve školeMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, DOP, BEZP, SOC
04.02.2020Jak se chránit v nebezpečných situacíchMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, DOP, BEZP, SOC
01.02.2020Stužkování 9.ročníků Ing. Barbora Tafelová
SOC
28.01.2020
-
28.01.2020
Mrazík - koncert hudebníků 3.A a 4.AMgr. Lenka Dvorníková
ČTEN+MED+JAZ, SOC
18.12.2019
-
18.12.2019
Koncert v ZUŠMgr. Alena Sedláková
ČTEN+MED+JAZ, SOC
17.12.2019Vyhlášení VV soutěže "SAMETOVÁ"Mgr. BcA. Jana Hřibová
ČTEN+MED+JAZ, SOC
16.12.2019Městská policie - 1. CMgr. Gabriela Karpíšková
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
13.12.2019
-
13.12.2019
Pohádkové Vánoce s MhFKMgr. Alena Sedláková
ČTEN+MED+JAZ, SOC
12.12.2019
-
12.12.2019
Zpěv na vánočních trzíchMgr. Alena Sedláková
ČTEN+MED+JAZ, SOC
12.12.2019
-
12.12.2019
Zkouška na vánoční koncert s MhFKMgr. Alena Sedláková
ČTEN+MED+JAZ, SOC
12.12.2019Annaberský vánoční trhMgr. Zdenka Vančurová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, SOC
11.12.2019Vánoční besídka 1. C + tvoření s rodiči Mgr. Gabriela Karpíšková
ČTEN+MED+JAZ, SOC
10.12.2019
-
10.12.2019
Bez masky - preventivní pořad - koncert High VibesMgr. Lenka Dvorníková
ČTEN+MED+JAZ, BEZP, SOC
10.12.2019
-
10.12.2019
Vánoční koncert 2. B, 5. C, 6. CMgr. Alena Sedláková
ČTEN+MED+JAZ, SOC
06.12.2019Čertovská besídka 2.A pro rodiče a spaní ve škole.Mgr. Hana Schifflerová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
05.12.2019Čertovská úniková hraIng. Barbora Tafelová
BEZP, SOC
04.12.2019Hvězdička betlémskáMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, DOP, BEZP, SOC
30.11.2019Vyhlášení výsledků VV soutěže "Cesta kolem světa, aneb, všechny cesty vedou do Kolína"Mgr. BcA. Jana Hřibová
ČTEN+MED+JAZ, SOC
28.11.2019
-
28.11.2019
Zkouška na vánoční koncert s MhFKMgr. Alena Sedláková
ČTEN+MED+JAZ, SOC
19.11.201930. výročí sametové revoluceMgr. Erika Kedrštová
ČTEN+MED+JAZ, SOC
18.11.2019
-
18.11.2019
Muzikantské pohádky pro MŠMgr. Lenka Dvorníková
ČTEN+MED+JAZ, SOC
18.11.2019Zítra celá země - workshop - 9. BMgr. Erika Kedrštová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, DOP, BEZP, SOC
16.11.2019
-
16.11.2019
Natáčení CDMgr. Lenka Dvorníková
ČTEN+MED+JAZ, SOC
15.11.2019
-
15.11.2019
Koncert žáků z hudebního soustředěníMgr. Lenka Dvorníková
ČTEN+MED+JAZ, SOC
15.11.2019Potaženo sametemMgr. Erika Kedrštová
ČTEN+MED+JAZ, SOC
15.11.2019Muzeum Kolín: Potaženo sametemKateřina Chybová
ČTEN+MED+JAZ, BEZP, SOC
14.11.2019Muzeum Kolín: Potaženo sametemKateřina Chybová
ČTEN+MED+JAZ, BEZP, SOC
13.11.2019Muzeum Kolín: Potaženo sametemKateřina Chybová
ČTEN+MED+JAZ, BEZP, SOC
12.11.2019Muzeum Kolín: Potaženo sametemKateřina Chybová
ČTEN+MED+JAZ, BEZP, SOC
08.11.2019Branný kurz 1. stupeňMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP, SOC
08.11.2019Potaženo sametemMgr. Erika Kedrštová
ČTEN+MED+JAZ, SOC
07.11.2019Jak si nenechat ublížitBc. Andrea Pražáková
SOC
07.11.2019Workshop Zítra celá země - 9. AKateřina Chybová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, DOP, BEZP, SOC
23.10.2019
-
23.10.2019
Vernisáž výstavy Václava Codla v knihovněMgr. Lenka Dvorníková
ČTEN+MED+JAZ, SOC
21.10.2019Příběh tučňákaMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, BEZP, SOC
27.09.2019Evropský den jazyků ( ve filmu )Bc. Andrea Pražáková
ICT, ČTEN+MED+JAZ, SOC