4. Základní škola v Kolíně s klasickými třídami
a třídami s rozšířenou výukou hudební, výtvarné a tělesné výchovy

Školní kluby

Činností školského zařízení pro zájmové vzdělávání mají tzv. nízkoprahový charakter, tj. jsou otevřená všem potenciálním zájemcům, kteří mají zájem o zájmové vzdělávání. Školní klub představuje mimoškolní zájmovou činnost žáků prvního a druhého stupně ZŠ. Přijímáni jsou všichni žáci, kteří mají o tuto činnost zájem. Kluby s konkrétním zaměřením vedou pedagogové, případně jiní externí zaměstnanci. Hodina ve školním klubu trvá 45 minut.

Bližší informace se všichni zájemci dovědí z řádu školního klubu, který obdrží po vyplnění zápisního lístku do ŠK.

V letošním školním roce 2018/2019 mají žáci možnost vybírat z těchto kroužků:

 1. Florbal (pí. Pilná)
 2. Florbal (pí. Machová)
 3. Gymnastika (pí. Herčíková)
 4. Roztleskávačky (pí. Štusová)
 5. Hra na flétnu (pí. Vlková)
 6. Tvořeníčko (pí. Pittelová)
 7. Tvořeníčko s Marťou (pí. Štusová)
 8. Jóga pro děti (pí. Jirsová)
 9. Keramika (pí. Jirsová)
 10. Kouzlíme v kuchyni (pí. Štusová)
 11. Informatika (pí. Veselá)
 12. Zumba (pí. Herčíková)
 13. Klub mladého čtenáře (pí. Pilná)
 14. Origami (pí. Pilná)
 15. Šijeme na stroji (pí. Vlková)
 16. Stolní tenis (pí. Machová)
 17. Hrátky s kytarou – začátečníci (pí. Herčíková)
 18. Hrátky s kytarou – pokročilí (pí. Herčíková)
 19. Endorlino, Hip - Hop (pí. Arltová)
 20. Fitness pro dívky (pí. Marková T.)
 21. Deskové hry (pí. Pilná)
 22. Deskové hry (pí. Chybová)

Řád školního klubu

Vnitřní řád školního klubu naleznete v dokumentech školy Základní škola => Dokumenty školy

Provoz ŠD

Pravidelný provoz školní družiny bude zahájen 02. 09. 2022, 06:00 - 16:30.
Bližší informace obdržíte 01. 09. 2022, kdy rovněž proběhne zápis žáků prvních tříd.