4. Základní škola v Kolíně s klasickými třídami
a třídami s rozšířenou výukou hudební, výtvarné a tělesné výchovy

Školní kluby

Činností školského zařízení pro zájmové vzdělávání mají tzv. nízkoprahový charakter, tj. jsou otevřená všem potenciálním zájemcům, kteří mají zájem o zájmové vzdělávání. Školní klub představuje mimoškolní zájmovou činnost žáků prvního a druhého stupně ZŠ. Přijímáni jsou všichni žáci, kteří mají o tuto činnost zájem. Kluby s konkrétním zaměřením vedou pedagogové, případně jiní externí zaměstnanci. Hodina ve školním klubu trvá 60 minut.

Bližší informace se všichni zájemci dovědí z řádu školního klubu, který obdrží po vyplnění zápisního lístku do ŠK.

Přehled činností v odděleních školního klubu ve školním roce 2022/2023

Řád školního klubu

Vnitřní řád školního klubu naleznete v dokumentech školy Základní škola => Dokumenty školy

Provoz ŠD

Pravidelný provoz školní družiny bude zahájen 02. 09. 2022, 06:00 - 16:30.
Bližší informace obdržíte 01. 09. 2022, kdy rovněž proběhne zápis žáků prvních tříd.