4. Základní škola v Kolíně s rozšířenou výukou hudební, výtvarné a tělesné výchovy


Dokumenty školy

Školní vzdělávací program

Název: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Harmonie
Verze: 14
Platnost od: 1.9.2020
Počet stran: 373
Formát: .pdf
Velikost: 3,27MB
Školní vzdělávací program - Harmonie

Název: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Ve družině nejen hravě
Verze: 1
Platnost od: 1.9.2014
Počet stran: 11
Formát: .pdf
Velikost: 595 kB
Školní vzdělávací program - Ve družině nejen hravě

Název: Školní vzdělávací program školního klubu
Verze: 1
Platnost od: 1.9.2014
Počet stran: 9
Formát: .pdf
Velikost: 722 kB
Školní vzdělávací program školního klubu

Školní řád

Název: Školní řád
Účinnost od: 02.09.2020
Počet stran: 29
Formát: .pdf
Velikost: 541.8 kB
Školní řád

Název: Pokyn k provozu a organizaci školy
Příloha školního řádu č. 1
Počet stran: 1
Formát: .pdf
Velikost: 108.6 kB
Školní řád - Pokyn k provozu a organizaci školy

Název: Pokyny k výuce v případě mimořádných opatření
Příloha školního řádu č. 2
Počet stran: 1
Formát: .pdf
Velikost: 164.4 kB
Školní řád - Pokyny k výuce v případě mimořádných opatření

Pravidla provozu školní počítačové sítě a učeben

Název: Pravidla provozu školní počítačové sítě a učeben
Platnost od: 1.9.2019
Počet stran: 4
Formát: .pdf
Velikost: 219.3 kB
Pravidla provozu školní počítačové sítě a učeben

Střednědobý výhled rozpočtu školy 2021 - 2022

Název: Střednědobý výhled rozpočtu školy
Platnost od: 1.10.2019
Počet stran: 1
Formát: .pdf
Velikost: 272.5 kB
Střednědobý výhled rozpočtu školy 2021-2022

Rozpočet školy na rok 2020

Název: Rozpočet školy na rok 2020
Počet stran: 1
Formát: .pdf
Velikost: 272,5 kB
Rozpočet školy 2020


Řád školní družiny

Název: Vnitřní řád školní družiny
Platnost od: 01.09.2020
Počet stran: 2
Formát: .pdf
Velikost: 127.9 kB
Řád školní družiny

Název: Dodatek č. 1 k Vnitřnímu řádu Školní družiny k 01. 02. 2019
Platnost od: 01.02.2019
Počet stran: 1
Formát: .pdf
Velikost: 125.8 kB
Dodatek č. 1


Řád školního klubu

Název: Vnitřní řád školního klubu
Platnost od: 10.09.2019
Počet stran: 2
Formát: .pdf
Velikost: 140.8 kB
Řád školního klubu


Název: Přehled činností v odděleních – časový harmonogram
Platnost: Školní rok 2019/2020
Počet stran: 1
Formát: .pdf
Velikost: 137.2 kB
Přehled činností v odděleních – časový harmonogram


Pro zobrazení dokumentů je nutný program pro prohlížení dokumentů PDF - např. Adobe Reader X.


Dokumenty školní jídelny

Přihláška ke stravování

Název: Přihláška ke stravování
Počet stran: 1
Formát: .pdf
Velikost: 309.5kB
Přihláška ke stravování

Souhlas k inkasu

Název: Souhlas k inkasu - ČESKÁ SPOŘITELNA
Počet stran: 1
Formát: .pdf
Velikost: 311.0kB
Souhlas k inkasu - Česká spořitelna

Název: Souhlas k inkasu - OSTATNÍ BANKY (mimo České spořitelny)
Počet stran: 1
Formát: .pdf
Velikost: 311.1kB
Souhlas k inkasu - ostatní banky