4. Základní škola v Kolíně s rozšířenou výukou hudební, výtvarné a tělesné výchovy


Naše škola podporuje

Fond Sidus

Žáci naší školy přispěli částkou 3 170 Kč na sbírku určenou na vybavení dětských zdravotnických zařízení - Pediatrické kliniky UK 2.LF v Praze Motole, Dětské kliniky FN v Olomouci a na pomoc individuálním pacientům.