4. Základní škola v Kolíně s klasickými třídami
a třídami s rozšířenou výukou hudební, výtvarné a tělesné výchovy

Naše specializace

Naše škola podporuje rozvoj nadání žáků také pomocí specializací v podobě rozšířených výuk tělesné výchovy (lední hokej), hudební výchovy a výtvarné výchovy.

Rozšířená výuka tělesné výchovy - lední hokej (RvTv)

Třídy s rozšířenou výukou Tv se na naší škole specializují na lední hokej. Práce spočívá v tom, že chlapci mají upravený učební plán s větším množstvím hodin tělesné výchovy, které jsou v zimě věnovány tréninkům hokeje a v létě k rehabilitaci a plavání. V mužstvech po celé republice již hraje několik talentů, které vyšly z naší líhně. Děti jsou na zimní stadion doprovázeny vychovatelkami a rodičům odpadá řada každodenních starostí. V rámci výuky mladí hokejisté rozvíjejí svoji fyzickou přípravu k výkonnostnímu i vrcholovému sportu, kterým hokej v našem a hlavně ve větších přilehlých městech je. Žáci se také naučí základům dalších sportů a disciplín. Škola úzce spolupracuje s oddílem ledního hokeje SC Kolín.

SC Kolín - mládež

Rozšířená výuka hudební výchovy (RvHv)

V rámci rozšířené výuky hudební výchovy na škole pracují pěvecké sbory a žákovský orchestr, které máte možnost vidět na různých kulturních akcích kolínského regionu. Hudebníci, ať jsou to muzikanti nebo baletky, si rozvíjí svůj talent a své znalosti ze ZUŠ i na škole základní. Obě školy spolu spolupracují a naši žáci mají v ZUŠ menší školné a nemusí chodit na tzv. nauku. Máme i případy, kdy naše děti přešly úspěšně na konzervatoř do Prahy. Absolventi ovládají komplexně hudební teorii a dějiny hudby a jejich hra na zvolený hudební nástroj dosahuje odpovídající úrovně.

Základní umělecká škola Kolín

DESATERO pro žáky rozšířené HV na ZŠ Kolín III, Lipanská 420

 1. Žák nosí do hodin RvHV předepsané pomůcky.
 2. Žák dostává náhradní úkoly v případě, že jeho docházka do hodin RvHV v každém čtvrtletí nedosahuje 80%.
 3. Žák navštěvuje od 1. ročníku výuku hry na hudební nástroj v ZUŠ, mimo baletek.
 4. Žák se doma soustavně připravuje na hodiny RvHV a sborového zpěvu cvičením hry na hudební nástroj, zpěvem a opakováním hudební teorie.
 5. Žák si vytváří portfolio svého hudebního vývoje.
 6. Žák svou práci prezentuje a obhajuje před spolužáky.
 7. Žák se podílí na přípravě a průběhu školních i mimoškolních akcí, má možnost zúčastnit se hudebního soustředění.
 8. Žák se účastní alespoň jedné hudební soutěže na každém stupni ZŠ.
 9. Každý žák, včetně baletek, hraje od 2. pololetí 1. ročníku v hodinách RvHV na sopránovou zobcovou flétnu.
 10. Žák, který se chystá na střední školu uměleckého směru, má možnost v 8. a 9. ročníku individuální přípravy na talentové zkoušky z HV.
O Červené Karkulce 3C 2015/16
O Šípkové Růžence 4C 2015/16
O dvanácti měsíčkách 5C 2015/16

Rozšířená výuka výtvarné výchovy (RvVv)

I žáci s rozšířenou výukou výtvarné výchovy mají upravené osnovy a více hodin je věnováno hodinám výtvarné výchovy. Výtvarníci mají ve svých hodinách možnost seznámení s mnoha dalšími technikami než žáci normálních tříd, a tak se velmi hojně dostávají třeba ke keramice, drátkům atd. Někteří pak úspěšně odchází na různé školy uměleckého typu. Žáci kromě výtvarných technik, se kterými se seznámí, také vystavují své práce na školních výstavách s vernisážemi, dále na výstavách a soutěžích v rámci města Kolína i celé republiky.

DESATERO pro žáky rozšířené VV na ZŠ Kolín III, Lipanská 420

 1. Žák musí mít ve škole uhrazené pomůcky na Vv a nosit předepsané pomůcky na RvVv.
 2. Docházku do hodin RvVv musí mít minimálně 80%, jinak dostává náhradní výtvarné práce.
 3. Během školního roku se musí zúčastnit alespoň 2 soutěží.
 4. Během školního roku musí navštívit se školou i samostatně alespoň 3 výstavy libovolného umělce, které musí v porfóliu okomentovat.
 5. Žák si musí vytvářet své vývojové porfólio a musí plnit zadané domácí úkoly /přípravy/.
 6. Od 3.ročníku musí vytvořit zadanou ročníkovou práci, aby mohl pokračovat v RvVv i další školní rok.
 7. Své práce prezentuje a obhajuje před ostatními žáky.
 8. Vede sešit s teorií Vv a prokazuje teoretické znalosti.
 9. Žák, který se chystá na talentové zkoušky na střední školu uměleckého směru si musí v 8. a 9.r. zvolit volitelný předmět „Příprava na zkoušky do uměleckých škol“.
 10. Žák se podílí na přípravě a průběhu školních výstav .

Všeobecné zaměření

Žáci, kteří do školy nastoupili do všeobecné větve bez zaměření, mají možnost si kromě běžných vyučovacích předmětů od 3. ročníku v rámci volitelného předmětu zvolit předmět z každoroční nabídky, kterým je možné hlouběji rozvíjet vlastní zájmy a záliby. Nabízíme předměty typu: hrátky s angličtinou, přírodovědný seminář, řemeslné činnosti, keramika, sportovní hry, domácnost, počítače apod. Vybere si každý.