4. Základní škola v Kolíně s klasickými třídami
a třídami s rozšířenou výukou hudební, výtvarné a tělesné výchovy

Prosba ke sponzorům

Cesta naší školy se ubírá směrem mít mezi základními školami výjimečné postavení. Myslíme, že v řadě věcí se nám to daří, ale modernizace zařízení, pomůcek, techniky apod. je záležitostí, kterou zase tolik neovlivníme a od státu jsou vyhlídky všelijaké. Úroveň vzdělání nepočká, až se stát ekonomicky vzpamatuje. Kvalitní vzdělávání je třeba teď hned. Dovolujeme si tedy na našich stránkách zveřejnit prosbu, kterou žádáme o spolupráci a pomoc potenciální sponzory. Přivítáme jakékoliv částky, popřípadě zboží, jak z řad rodičů našich žáků, tak i z řad dalších firem i fyzických osob. Případná protislužba v podobě reklamy na našich internetových stránkách, na akcích školy, školních bulletinech, ve výročních zprávách apod. je samozřejmostí. Děkujeme.

Naši sponzoři a dotace

 • Nadace České pošty

Dlouhodobá spolupráce

Poděkování patří:

 • Petr Šmíd - Region Real Max, s. r. o. - www.regionreal.cz
 • Petr Martínek - tisk školního časopisu č. 2 ve školním roce 2011/2012
 • ing. Aleš Novotný - Vyučující a žáci děkují za pomoc při odstraňování následků vodovodní havárie.

Poděkování za peněžní dary:

 • Ing. Adam Pánek (ředitel společnosti Statek Kutlíře a. s.) - děkujeme za příspěvky na zapojení sociálně znevýhodněných žáků do kolektivu.
 • Česká pošta, s.p.
 • Draslovka Kolín - třída 8.B děkuje za poskytnutí příspěvku na dopravu, využili jsme na školní výlet 7. - 9. 6. 2009.
 • Výbor SRPŠ - Členové Klubu mladého diváka děkují za poskytnutí dotace deset tisíc korun na dopravu. Příspěvek jsme využili 18.10.2007.
 • MUDR. Josef Kroupa (3 / 2009)
 • Lučební závody Kolín (2 / 2009)
 • p. Rudolf Starý (2 / 2008)
 • EKO LOGISTICS s.r.o.
 • p. Petr Řehák (r. 2007)

Poděkování za věcné dary:

 • TPCA - sponzorský dar na pořízení hudebních pomůcek - Darovací smlouva
 • pan Rudolf Starý - Vyučující a žáci druhého stupně děkují za poskytnuté dýně, které byly využity při projektovém dnu "HALLOWEEN" 31.10.2007.
 • firma Hamé Babice - Vyučující děkují za poskytnutí přesnídávek na Den MŠ v ZŠ.
 • ALFA-FOOD s.r.o.
 • Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje (1 / 2009)