4. Základní škola v Kolíně s klasickými třídami
a třídami s rozšířenou výukou hudební, výtvarné a tělesné výchovy

Evropský den jazyků

Datum akce: 27.09.2023 - 27.09.2023
Rozvoj gramotností: ICT, čtenářské a mediální, sociální
Vložil: Bc. Andrea Pražáková, vloženo 06.09.2023 v 16:23:44
Poslední aktualizace: Bc. Andrea Pražáková dne 08.10.2023 v 21:20:24

Projektový den

Žáci 4. a 5. tříd vytvořili úžasné myšlenkové mapy na téma České republiky, Velké Británie a Německa a všichni si zaslouží odměnu!!!

Žáci 6. až 9. tříd měli za úkol vymyslet konverzaci v angličtině na  What´s App mezi slavnými osobnostmi. Několik tříd mělo opravdu dobré nápady a zpracovalo zajímavé rozhovory plné obrázků a fotografií. Tři třídy si zaslouží ocenění a odměny, ale všem ostatním také udělujeme pochvalu a děkujeme za pěkná a nápaditá zpracování, která budou vystavena kolem učeben cizích jazyků.

Odměnu získávají tyto třídy: 6.A, 7.B, 9.A

V tento den jsme také na 2. stupni zhlédli představení v anglickém jazyce. Úkolem tříd bylo  zpracovat komiks na téma příběhu divadla. Anglické komiksy budeme ale ještě moci průběžně dopracovat v hodinách anglického jazyka. Nejzdařilejší komiksy  získají odměny, ve hře jsou žolíky do angličtiny!!!

Interaktivní aktivity - poznávání kultury evropských zemí zvládla většina tříd na jedničku!

Představení nám opět přijelo  zahrát The Bear Educational Theatre.

mladší žáci - Aliens Save the Planet  https://www.thebeartheatre.com/aliens-save-the-planet
starší žáci -   Where is Andrew McStag?  https://www.thebeartheatre.com/where-is-andrew-mcstag