4. Základní škola v Kolíně s klasickými třídami
a třídami s rozšířenou výukou hudební, výtvarné a tělesné výchovy

Testování SCIO - 9. C - ČJ

Datum akce: 05.10.2023
Rozvoj gramotností: ICT, čtenářské a mediální, sociální
Vložil: Mgr. Iva Kronusová, vloženo 12.09.2023 v 22:49:18
Poslední aktualizace: -

9. C - 1. vyučovací hodina - učebna počítačů