4. Základní škola v Kolíně s klasickými třídami
a třídami s rozšířenou výukou hudební, výtvarné a tělesné výchovy

Výlet 4.B a 4.C do Pardubického kraje

Datum akce: 25.10.2023 - 25.10.2023
Rozvoj gramotností: finanční, čtenářské a mediální, matematické, přírodovědné, dopravní, bezpečnostní, sociální
Vložil: Mgr. Lenka Dvorníková, vloženo 17.10.2023 v 19:51:27
Poslední aktualizace: Mgr. Lenka Dvorníková dne 25.10.2023 v 18:13:10

Třídy 4.B a 4.C si užily prima výlet do Pardubického kraje. Děti navštívily hrad Kunětickou horu, důkladně ho prozkoumaly od sklepení po věž a zároveň se dozvěděly, jaký podstatný rozdíl je mezi drakem a saní. Po prohlídce hradu čekalo na všechny Království perníku se svými zákony, měnou 1:5 a skvělým průvodcem, který vysvětlil pravou podstatu pohádky "O perníkové chaloupce". Ježibaba předvedla, jak se plní ozdobný perník do dřevěných forem, vypustila na chvilku ze skříně ven své létací koště. Děti měly možnost poznat NEBE a PEKLO, občerstvit se v ÚTULNĚ a koupit perníkové suvenýry. Během prohlídky vyplňovali všichni pracovní listy. Celý výlet skvěle připravila Katka Hovorková a o děti s námi pečovala také Lucka Hosová. Naše děti byly pochválené za slušné chování (jak asi musí teda vyvádět jiné školy?!? :-D)
Všem patří velký dík. Počasí bylo skvělé, nikomu se nic nestalo.