4. Základní škola v Kolíně s klasickými třídami
a třídami s rozšířenou výukou hudební, výtvarné a tělesné výchovy

Měsíc filmu na školách - 17. listopad 1989

Datum akce: 16.11.2023
Rozvoj gramotností: čtenářské a mediální, sociální
Vložil: Mgr. Erika Kedrštová, vloženo 09.11.2023 v 20:37:34
Poslední aktualizace: Mgr. Erika Kedrštová dne 22.11.2023 v 07:55:32

Měsíc filmu na školách se koná od roku 2005 každý listopad na stovkách základních a středních škol po celé České republice. Zapojené školy pořádají projekce filmů s tématem československých dějin a zvou hosty (pamětníky) na pofilmové debaty. 

Letos se zapojí i naše škola. Letošní téma je inspirováno zcela novým filmem s názvem 1989: Chceme dýchat, který se zaměřuje na tzv. závadovou mládež. Po projekci dokumentu budou následovat aktivity vztahující se k dokumentu a beseda s panem Bohuslavem Neumannem, který v listopadu roku 1989 patřil k zakladatelům Občanského fóra v Kolíně a stal se jeho mluvčím. 

Vzdělávací blok na téma:17. listopad 1989 se uskuteční 1.-3. vyučovací hodinu v hudebním sále a je určený pro žáky 9. ročníků.