4. Základní škola v Kolíně s klasickými třídami
a třídami s rozšířenou výukou hudební, výtvarné a tělesné výchovy

Konverzační soutěž - anglický jazyk

Datum akce: 05.02.2024
Rozvoj gramotností: čtenářské a mediální, sociální
Vložil: Bc. Andrea Pražáková, vloženo 01.02.2024 v 17:42:44
Poslední aktualizace: Bc. Andrea Pražáková dne 11.02.2024 v 14:55:40

Výsledky:
Do školního kola se přihlásilo 21 žáků z 6. až 9. tříd. Všichni žáci splnili zadání – tedy představit se,
říci několik informací o sobě, o své rodině a svých zájmech. Pak pohovořili na dané téma a popisovali
obrázky. Všichni si zaslouží pochvalu.
Za každý ročník jsme ale vybrali dva nejlepší:
Za 6. ročník ocenění získali – Nicol Zatloukalová z 6.A a Alex Budík z 6.A
Za 7. ročník to jsou – Roman Hajkr z 7.A a Filip Peroutka z 7.B
Za 8. ročník měli nejvíce bodů - Karolína Kolářová z 8.B a Vincent Vlachý z 8.C
Za 9. ročník ocenění získali – Jonáš Chalupa z 9.B a Filip Švanda z 8.C

Do okresního kola postupuje jeden žák za 6. a 7. ročník a jeden za 8. a 9. ročník


Konverzační soutěž pro žáky 2. stupně, školní kolo

Představit se, pohovořit krátce o sobě
Mluvit o  tématu, které si vylosuji. Popsat obrázek.
Témata, konverzační okruhy:
1 living, housing
2 hobbies, free time
3 sports, free time
4 meals, restaurant, shopping
5 family, friends
6 school, activities