4. Základní škola v Kolíně s klasickými třídami
a třídami s rozšířenou výukou hudební, výtvarné a tělesné výchovy

přednáška pro DÍVKY 6.ročníků: "Mezi námi děvčaty" Čas proměn

Datum akce: 07.03.2024
Rozvoj gramotností: přírodovědné, bezpečnostní, sociální
Vložil: Ing. Barbora Tafelová, vloženo 13.02.2024 v 14:24:54
Poslední aktualizace: Ing. Barbora Tafelová dne 04.03.2024 v 11:23:20

 Mezi námi děvčaty  – Čas proměn:

pro dívky  6.ročníků
čas: 7:50 - 8:35
místo konání: hudební sál 4.ZŠ

Cíle programu „ Mezi námi děvčaty  – Čas proměn:

  • umožnit dětem lépe chápat fyzické a psychické změny, kterými budou procházet nebo již procházejí, a uvědomit si, že tyto změny jsou běžnou součástí jejich vývoje
  • umožnit žákům získat ucelené vědomosti o anatomii a fyziologii lidského těla, osvojit si správné pojmenování rozmnožovacího ústrojí a pochopit souvislosti reprodukčního zdraví s budoucími úlohami matky a otce
  • pomoci děvčatům pochopit menstruační cyklus, jako přirozenou součást života ženy – jako projev zdraví
  • nabídnou dívkám možnosti jak v tomto období plném změn posilovat zdravé sebevědomí
  • připravit děvčata na potřebnou změnu hygienických návyků, které souvisí s dospíváním a poskytnout jim informace o výrobcích dámské hygieny a jejich používán