4. Základní škola v Kolíně s klasickými třídami
a třídami s rozšířenou výukou hudební, výtvarné a tělesné výchovy

Poznáváme ekosystémy ve Vlašimi

Datum akce: 08.04.2024 - 12.04.2024
Rozvoj gramotností: čtenářské a mediální, matematické, přírodovědné, bezpečnostní, sociální
Vložil: Mgr. Zdenka Vančurová, vloženo 02.04.2024 v 20:42:13
Poslední aktualizace: Mgr. Zdenka Vančurová dne 15.04.2024 v 10:27:50

Žáci 5.A a 5.C poznávali ekosystémy v Podblanickém ekocentru ve Vlašimi. Páťáci absolvovali pobytový badatelský program ČSOP Vlašim "Osadníci- pole, louka, les". Během pětidenního pobytu se žáci prakticky seznámili s jednotlivými ekosystémy, s jejich obyvateli a rostlinným pokryvem. Poznali specifika těchto prostředí a jejich význam. Zároveň si uvědomili zásahy člověka a jejich dopady. Program byl úžasný tím, že byl kladen důraz na pobyt dětí v přírodě, vlastní objevování a prožitky, rozvoj spolupráce a upevnění kolektivu. Všichni jsme se domu vrátili nadšení, plní krásných zážitků.