4. Základní škola v Kolíně s klasickými třídami
a třídami s rozšířenou výukou hudební, výtvarné a tělesné výchovy

Svět hmyzu

Datum akce: 29.05.2024
Rozvoj gramotností: čtenářské a mediální, přírodovědné
Vložil: Mgr. Zdenka Vančurová, vloženo 20.05.2024 v 22:39:37
Poslední aktualizace: Mgr. Zdenka Vančurová dne 24.05.2024 v 15:20:32

Žáci páté třídy navštíví v rámci projektu “Poznáváme ekosystémy” Kolínské muzeum. Komentovaná prohlídka s přírodovědcem a autorem expozice Ing. Ivo Rusem. První část stálé přírodovědné expozice Svět hmyzu věnované entomologii ve stručnosti seznamuje s tím, co je to hmyz a kam se v živočišné říši zařazuje. Krátký úvod představuje anatomii hmyzu, v následující části je systematicky dle jednotlivých vitrín prezentováno 29 řádů hmyzu a jejich stručná charakteristika. Každý řád je doplněn příslušným 3D modelem zástupce a dle velikosti řádu exponáty ze sbírek muzea (cca 1000 ks). Jde především o druhy vyskytující se v ČR a na Kolínsku. Na ukázku variability je expozice doplněna i velkými a barevnými zástupci v rámci celého světa. Druhá část seznamuje se současnou legislativní ochranou hmyzu a třetí část je věnována ve stručnosti historickému a současnému výzkumu hmyzu na Kolínsku.