4. Základní škola v Kolíně s klasickými třídami
a třídami s rozšířenou výukou hudební, výtvarné a tělesné výchovy

Zprávy ze školy

Kavárna pro rodiče

Vloženo: Mgr. Renata Zachařová 17.01.2023 v 14:08:18

Vážení rodiče, zveme Vás ještě před zápisem na neformální povídání s vedením školy, učitelkami prvních tříd, vychovatelkami školní družiny a dalšími zaměstnanci do tzv. KAVÁRNY pro rodiče. U kávy se dozvíte vše o životě školy, o výuce čtení genetickou metodou, o třídách výtvarných, hudebních i hokejových a mnoho dalšího. Kavárna proběhne dne 16.2.2023 v 15:30 v naší školní jídelně.                    Zaměstnanci 4.ZŠ Lipanská Kolín

ŠKOLIČKA NANEČISTO

Vloženo: Mgr. Renata Zachařová 07.12.2022 v 12:10:21
Poslední aktualizace: Mgr. Renata Zachařová 03.01.2023 v 10:46:25

Srdečně zveme děti předškolního věku na tvořivé dílničky do naší školy. Začínáme ve středu 18.1.2023 v 15:30. Další termíny: 25.1., 1.2., 8.2., 15.2., 1.3., 8.3., 15.3., 22.3., 29.3.2023. Může přijít každý, kdo chce poznat něco nového a stačí si vzít jenom pohodlné oblečení a bačkůrky. Těšíme se na Vaše předškoláky.

Vloženo: Mgr. Renata Zachařová 21.12.2022 v 13:28:52
Poslední aktualizace: Mgr. Renata Zachařová 03.01.2023 v 10:44:37

Den otevřených dveří

Vloženo: Mgr. Renata Zachařová 09.11.2022 v 15:03:01
Poslední aktualizace: Mgr. Renata Zachařová 10.11.2022 v 08:12:23

   6.12.2022      9:00-17:00
 • prohlídka školy
 • nahlížení do tříd
 • zajímavé dílny
 • konzultace s třídními učitelkami budoucích 1.ročníků a představení genetické metody čtení
Dílny pro návštěvníky:
Fyzikální pokusy 13:00-16:00
Přírodovědné bádání 13:00-16:00
Angličtina interaktivně 13:30-14:15
Školní dílna 12:45-14:30
Sportování pro děti 12:45-15:00
Origami 13:00-15:20
Výtvarná dílna 13:30-15:00
Keramika 15:10-15:40
Hudební 13:30-14:15
Genetické čtení 13:30-14:20
Chemická dílna 14:00-16:00
Práce s robotickou výukovou hračkou Bee Botem 14:15-15:15
Konzultace s třídními učitelkami budoucích 1.tříd 15:15-16:15
Vystoupení taneční skupiny Endorlino 14:00-15:00

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Ředitelské volno

Vloženo: Mgr. Renata Zachařová 01.11.2022 v 11:03:13

Na základě § 24, odst.2, zákona č.561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji dne 18.11.2022 ze závažných organizačních důvodů ředitelské volno.

Obědy ve školní jídelně budou odhlášeny. Školní družina nebude v provozu.

Děkuji za pochopení

Mgr. Bohumil Herčík

Podzimní prázdniny

Vloženo: Mgr. Renata Zachařová 26.10.2022 v 10:13:07

26.-27.10.2022 podzimní prázdniny

Informace o výsledcích zápisu ukrajinských dětí do 6. a 7. ročníku

Vloženo: vedení školy 31.08.2022 v 20:37:22

Informace o výsledcích zápisu ukrajinských dětí do 6. a 7. ročníku 2022/23

Slavnostní přivítání 1. ročníků

Vloženo: Mgr. Renata Zachařová 31.08.2022 v 08:13:33

Slavnostní přivítání žáků do 1. ročníku proběhne 1.9.2022 v 7:50 ve venkovním atriu naší školy.


Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023

Vloženo: Mgr. Bohumil Herčík 25.07.2022 v 10:18:37
Poslední aktualizace: Mgr. Bohumil Herčík 25.07.2022 v 10:19:23

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání / Рішення про прийом учнів до базової освіти з навчального року 2022/2023

ZÁPIS do 1. ročníku a dalších ročníků pro cizince (Ukrajina)

Vloženo: Mgr. Bohumil Herčík 05.05.2022 v 10:10:20
Poslední aktualizace: Mgr. Bohumil Herčík 06.05.2022 v 13:06:34

ZÁPIS do 1. ročníku a dalších ročníků pro cizince, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny.

ZÁPIS do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023 se bude konat v budově školy ve dnech:

 • ve čtvrtek 16.6.2022 od 14.00 - 16.00 hod.
 • v pátek 17.6.2022 od 14.00 - 16.00 hod.

Kritéria základní školy pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání a plnění povinnosti školní docházky

Plnění povinnosti školní docházky je stanoveno v § 37 a 38 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), včetně posledních změn a doplňků.

Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanoví ředitel základní školy podle § 165 školského zákona.

Do prvních tříd základní školy se přednostně přijímají děti podle kriterií:

 • třídy Hv, Vv, Tv
 • spádové oblasti
 1. Pořadí přijímaných žáků je v souladu s pořadím jednotlivých kritérií. V případě, že počet uchazečů splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude situace konzultována se zřizovatelem a po té je možné pořadí stanovit i losem. K losování by došlo mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují a za účasti ředitele ZŠ, zástupce SRPŠ a zástupce pedagogů.
 2. Porušení povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce v době stanovené zákonem lze postihnout jako přestupek podle zákona č. 561/2004 Sb. /školský zákon/ § 182a.
 • k zápisu je nutné přijít osobně s dokladem totožnosti dítěte a zákonného zástupce
 • s dokladem místa pobytu /nájemní smlouva, smlouva o ubytování, …./
 • pro zjednodušení přihlašování dítěte do ZŠ prosíme vyplňte formulář:
  • Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (formulář v ukrajinském jazyce)
  • Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
  • Žádost o odklad povinné školní docházky

Žádost o odklad povinné školní docházky musí být podána v době zápisu s přílohami:

K vyplněné žádosti o odklad povinné školní docházky v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle §37, tj. dne 2. 6. 2022 musí zákonný zástupce doložit:

 • doporučující posouzení dětského lékaře nebo praktického lékaře pro děti a dorost
 • doporučení obvodní pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra

Mgr.Herčík Bohumil
ředitel školy


Strana: 1