4. Základní škola v Kolíně s rozšířenou výukou hudební, výtvarné a tělesné výchovy

Zprávy ze školy

Školička nanečisto

Vloženo: vedení školy 11.02.2020 v 06:57:53
Poslední aktualizace: vedení školy 11.02.2020 v 06:58:12

Školička nanečisto

Ples Nosatých SC Kolín

Vloženo: Martin Píša 05.02.2020 v 08:28:18
Poslední aktualizace: Martin Píša 11.02.2020 v 06:55:16

Ples nosatých

Veselice a stužkování

Vloženo: Martin Píša 07.01.2020 v 12:23:51
Poslední aktualizace: Martin Píša 13.01.2020 v 07:49:48

Stužkování a veselice 2020

Čertovská úniková hra

Vloženo: Martin Píša 19.11.2019 v 11:30:56
Poslední aktualizace: Martin Píša 17.12.2019 v 10:23:44

 Dne 5.12. žáci 9.ročníků připravili pro svá mladší zlatíčka a hříšníky Čertovskou únikovou hru. Někteří zlobivci vstupovali do Pekla s řinoucími se slzami po tváři, ale po splnění zábavných aktivit a sladké odměně vycházeli z Pekla se smíchem.

Čertovská úniková hra Čertovská úniková hra Čertovská úniková hra

Třídní schůzky

Vloženo: Martin Píša 20.11.2019 v 09:44:28
Poslední aktualizace: Martin Píša 21.11.2019 v 13:53:41

Třídní schůzky SRPŠ se konají v úterý 26. 11. 2019. Pro 1.stupeň tradičně od 16.00 hod a pro 2.stupeň od 16.45 hod. Všichni jsou srdečně zváni.


Před třídními schůzkami proběhne v atriu vernisáž výstavy žákovských prací z projektového dne 30 let od sametové revoluce. Zahájí ji pan ředitel spolu s panem učitelem Matějíčkem v 15:45 a vystoupí naši hudebníci pod vedením Lenky Dvorníkové. Během rautu po třídních schůzkách si pak rodiče budou moci prohlédnout všechny práce.

Vánoční jarmark

Vloženo: vedení školy 21.11.2019 v 13:50:57

Jarmark 2019

SCIO Testování 9. ročníků

Vloženo: Mgr. Martina Arltová 07.11.2019 v 11:34:15
Poslední aktualizace: Martin Píša 07.11.2019 v 11:34:39

V termínu od 07.11. do 13. 11. 2019 proběhne SCIO "Národní testování" pro 9. ročníky.


ČJ - 45 min (40 úloh)

Ma - 60 min (30 úloh)

OSP (Obecné studijní předpoklady) - 60 min (60 úloh)


Před zahájením testování dostanou žáci hash a přístupové heslo.

Odpovědi budou zaznamenávat na počítači přímo do on-line testu v aplikaci ScioDat.


Průběh testování: 

• Elektronické instrukce – instrukce pro žáky.

• Úlohy mohou být řešeny v libovolném pořadí.

• Každá úloha má právě jednu správnou odpověď.

• Za každou správně vyřešenou úlohu se přičítá bod.

• Za každou chybně zodpovězenou úlohu se odečítá část bodu (1 / počet distraktorů).

• K testům není povoleno používat žádné pomůcky kromě tužky a papíru na poznámky.


Tipy k postupu při řešení testu: 

• Žáci úlohy nemusí řešit v pořadí, v jakém následují v testu za sebou. Pokud úlohu nejsou schopni vyřešit během 2–3 minut, ať přejdou k další. Zbude-li jim čas, mohou se k nevyřešeným úlohám vrátit. 

• Tipování se vyplatí pouze v případě, že je žák schopen v úloze některou z variant řešení vyloučit jako nesprávnou. V opačném případě si tipováním žák v průměru nepolepší, ani nepohorší. 

• Na začátek je lepší si vybrat úlohy, které jsou snadné a které žáci dobře ovládají. Řešení těžších úloh je výhodnější nechat na konec (netýká se poslechu). 

Nejen učitelé, ale také žáci mají k dispozici demo www.scio.cz/demotest, na kterém si mohou vyzkoušet průchod testem.


Výsledky:

Náhled vyplněného testu lze zobrazit hned po skončení testování. Do svého profilu žáci vstupují z adresy testovani.scio.cz a potřebují k tomu hash a přístupové heslo. Celkové výsledky budou zaslány škole po vyhodnocení testování všech škol.


Všem žákům přejeme hodně úspěchů.


Pozor čtěte : Stávka 6.11.2019

Vloženo: Martin Píša 04.11.2019 v 11:53:38
Poslední aktualizace: Martin Píša 04.11.2019 v 11:53:54

Dobrý den,

pedagogové naší školy se připojili k jednodenní stávce učitelů. Konečná podoba stávky bude ústředním odborům oznámena pravděpodobně dnes odpoledne.

Odborová organizace

Z tohoto důvodu bude dne 6.11.2019 uzavřena celá škola, školní družina i školní jídelna. Od 7.11.2019 bude provoz školy v běžném režimu.

Mgr. Bohumil Herčík
Ředitel školy


Ředitelské volno

Vloženo: vedení školy 27.09.2019 v 13:58:43

Ve dnech 31.10.2019 a 1.11.2019 je na naší škole vyhlášeno ředitelské volno z důvodů rekonstrukce odborných pracoven fyziky. Pro zájemce z řad družinových dětí , eventuálně dětí ze 4. a 5. tříd, které nechodí do družiny, bude družina k dispozici. Průzkum provede vedoucí školní družiny a třídní učitelé.

Městská knihovna Kolín: Art & Comics

Vloženo: vedení školy 02.09.2019 v 01:59:09
Poslední aktualizace: vedení školy 02.09.2019 v 16:00:18

Městská knihovna Kolín


Strana: 1