4. Základní škola v Kolíně s klasickými třídami
a třídami s rozšířenou výukou hudební, výtvarné a tělesné výchovy

Zprávy ze školy

SCIO TESTOVÁNÍ

Vloženo: Martin Píša 23.09.2021 v 13:35:56
Poslední aktualizace: Martin Píša 23.09.2021 v 13:36:23

Příští týden začne Scio testování žáků 6. tříd.

 Jedná se o celorepublikové srovnávací testování 6. tříd z českého a anglického jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů (OSP). Díky testu OSP zjistíme, jestli výsledky našich žáků odpovídají jejich studijnímu potenciálu.

Vzhledem k distanční výuce ve velké části předchozího školního roku absolvujeme v rámci Národního testování 6. tříd test, který ověřuje znalosti žáků na konci 5. třídy. Zjistíme, co se žáci v rámci on-line výuky naučili a s čím do 6. třídy nastupují.

Testování probíhá on-line v aplikaci ScioDat. Testovat budeme na počítačích.  Škola získá podrobné výstupy o žácích, třídách i škole. Žáci získávají podrobnou zprávu včetně náhledu svého vyřešeného testu.

Český jazyk – žáci budou řešit 40 úloh během 45 minut

Matematika – žáci budou řešit 30 úloh během 45 minut

Anglický jazyk – žáci budou řešit 40 úloh - čas není omezen – test je adaptivní – pokládá otázky podle toho, jak odpovídáte na otázky předchozí – v tomto testu se k již zodpovězeným otázkám nelze vracet

Obecné studijní předpoklady - žáci budou řešit 45 úloh během 45 minut

 

Pokyny k řešení:

Každá úloha má jen jedno správné řešení.

Úlohy můžete řešit v libovolném pořadí – začněte od nejlehčích.

Pokud vám úloha nepůjde vyřešit během 2-3minut, netrapte se s ní a přeskočte na další – žádný bod nezískáte, ale nic neztratíte.

V úlohách, kde je výběr z možností, se za chybně zodpovězenou úlohu odečítá část bodu podle počtu nabízených možností, nevyplatí se tedy tipovat.

Pokud si při řešení potřebujete dělat poznámky, použijte čistý papír, žádné jiné pomůcky nejsou povoleny.

 

 


DISTANČNÍ VÝUKA

Vloženo: Martin Píša 15.09.2021 v 19:03:45

Vážení rodiče, třída 6.B je od 14.9. do 27.9. v nařízené karanténě. Po tuto dobu bude ve třídě probíhat distanční on-line/off-line  výuka podle upraveného rozvrhu hodin. Všechny ostatní informace sledujte na informačním systému školy Edupage.

Děkujeme za pochopení


Pokyny pro 1. ročníky

Vloženo: Mgr. Bohumil Herčík 26.08.2021 v 13:14:13
Poslední aktualizace: Mgr. Bohumil Herčík 26.08.2021 v 13:17:24

Rodiče a žáci 1. ročníků se na slavnostní zahájení školního roku 1.9.2021 po třídách shromáždí (učitelé budou mít tabulky I.A, I.B, I.C ) ve venkovním atriu/pokud by pršelo, tak v atriu vnitřním/, kde proběhne krátké přivítání a poté se všichni přesunou do příslušných tříd. Je však nutné, aby jednotlivého prvňáčka doprovázely maximálně dvě osoby a aby tyto měly v budově školy zakrytý obličej rouškou.


V Kolíně dne 25.8.2021         Mgr.Herčík B., ředitel školy

Pokyn ředitele Základní školy Kolín III., Lipanská 420 k provozu školy od 1.9.2021

Vloženo: Martin Píša 23.08.2021 v 15:15:34
Poslední aktualizace: Martin Píša 23.08.2021 v 15:16:01

OBECNÉ POKYNY

 

V režimu škol oproti červnu žádné zpřísnění.

Testování dětí jen v prvních 14 dnech

(1.ročníky – 2.9., 6.9., 9.9. a 2.-9. ročníky 1.9., 6.9., 9.9.),  pak případně jen v problémových lokalitách. Netestované děti musí mít roušku i ve třídách, ostatní jen ve společných prostorách.

Zaměstnanci, pokud nejsou v ochranné lhůtě po prodělání nebo nejsou očkováni, musí zaměstnavateli doložit test ve stejných termínech, jako jsou testovány děti, případně si na místě mohou udělat samotest, ale na vlastní náklady - škola není povinna test zajistit.

Zaměstnanci také nosí respirátory ve společných prostorách. Při výuce ve třídě musí mít pedagog respirátor pouze pokud nemá žádné potvrzení.

 

KONKRÉTNÍ POKYNY

 

1/Žáci vchází do školy organizovaně určenými vchody jako v loňském školním roce. V šatnách si dezinfikují ruce a odchází do tříd. Při vchodu do školy mají nasazené roušky, které mohou sundat pouze ve třídě. Při pohybu po škole si je opět musí nasadit. Žáci, kteří odmítnou testování, nebo nejsou očkováni, nebo v posledních 180 dnech neprodělali covid-19, musí mít roušku po celý den i ve třídách. Od 15 let musí mít respirátor.  Nesmí však ve škole zpívat a cvičit jinde než venku. Pokud by roušky odmítli, musí odejít na distanční vzdělávání. Zatím do 10.9.2021.

2/Žáci s příznaky respiračního onemocnění musí zůstat doma. Pokud se do školy dostaví, budou izolováni a odesláni domů.

3/Postup při antigenním testování bude probíhat stejně jako v loňském školním roce. Při pozitivním testu bude škola postupovat také stejně. A to včetně likvidace odpadu ve spolupráci s provozními zaměstnanci.

4/Ve školní družině a školní jídelně se oproti loňskému roku také nic nemění. Nadále, kromě dezinfekčních opatření, se bude dodržovat homogenita skupin v co největší míře. Žáci, kteří odmítnou testování, ale budou akceptovat roušky a respirátory, musí ve školní jídelně sedět odděleně.

5/Provozní zaměstnanci budou nadále pečlivě dezinfikovat prostory školy. V šatnách, ve třídách, u tělocvičen, ve školní jídelně a ve školních družinách budou neustále doplňovat dezinfekční prostředky a jednorázové ručníky.

6/Pokud se žák, či zaměstnanec bude vracet ze zahraničí, nahlásí to vedení školy a bude postupovat dle opatření ministerstva zdravotnictví.

V Kolíně dne 20.8.2021                                                                            Mgr,Herčík Bohumil


Seznam sešitů pro žáky 2. st. - 2021/2022

Vloženo: Martin Píša 29.06.2021 v 11:28:46

Matematika: 460 – 1x, 540 – 2 x (7. -9. ročník mohou pokračovat v loňských sešitech), podložky, pravítka, kružítko, mikrotužka, úhloměr, guma, tuhé lepidlo, nůžky

Český jazyk:   6. ročník: 544  - 1x, 524 – 4x

                       7. – 9. ročník: 544 – 1x, 524 – 3x  

Anglický jazyk: 444 – 1x

Přírodopis: 6. ročník: 540 – 1x, 440 – 1x, podložky;

                    7. – 9. ročník: 540 – 1x, podložka

Fyzika:  6. ročník: 540 – 1x, podložka

              7. – 9. ročník: 540 – 1x, podložka

Výchova k občanství: 544 – 1x

Zeměpis: 544 – 1x, 524 – 1x (pouze 6. ročníky)

Dějepis: 544 – 1x, 524 – 1x

Výchova ke zdraví: 524 – 1x

Hudební výchova: 544 – 1x, notový sešit

Chemie (8. + 9. ročníky): 560 – 1x, 440-1x, podložky

ICT: žáci pokračují v sešitu z 5. ročníku, nebo zakládají  544 – 1x

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY:

Ruský jazyk: 524 – 1x, 544 -1x

Německý jazyk: 524 – 1x

Seminář z dějepisu: 524 – 1x

Netradiční výtvarné techniky: VV kufřík

Etická výchova: 524 -1x

Seminář z českého jazyka: 544 - 1x

Seminář z matematiky: 440 -1x

Seminář přírodovědný: 540 – 1xNa všechny sešity obaly.Výtvarná výchova – povinné pomůcky pro žáky s RVVV

pracovní oděv, krycí igelit na lavici min. A1 (594 x 841 mm), voskovky, pastelky, lepidlo (vysunovací tuha), houbička, 3x hadřík, ořezávátko, guma: pryžová 1x, umělecká 1x, tužka min. 2x měkká, 1x střední (4B, 2B, HB), nůžky, štětce: 2x kulatý (různá velikost), 2x plochý (různá velikost), kelímek na vodu, paleta na barvy, izolepa, plastelína, sešit 444 (na 4 roky)

Výtvarná výchova – povinné pomůcky (nevýtvarné třídy)

pracovní oděv, krycí igelit na lavici min. A1 (594 x 841 mm), voskovky, pastelky, lepidlo (vysunovací tuha), houbička, 3x hadřík, ořezávátko, guma: pryžová 1x, tužka min. 2x měkká, 1x střední (4B, 2B, HB), nůžky, štětce: 2x kulatý (různá velikost), 2x plochý (různá velikost), kelímek na vodu, paleta na barvy, izolepa, plastelína


Rekonstrukce podchodu

Vloženo: Martin Píša 16.06.2021 v 14:00:45

Od 16.6. začala oprava podchodu v Jaselské ulici. Policie prosí, aby žáci k přecházení vozovky využívali přechody u bývalé jednoty nebo Bezovky a nepřebíhali přes silnici.

REKONSTRUKCE ULICE „LIPANSKÁ“ JIŽ V ČERVNU

Vloženo: Martin Píša 18.05.2021 v 23:58:04

Vážení rodiče,

ke všem problémům, které nás v poslední době provází, vás musíme informovat ještě o jedné záležitosti.  Město rozhodlo o kompletní rekonstrukci Lipanské ulice, která bude v prvním týdnu měsíce června kompletně uzavřena.  Provoz školy a bezpečnost žáků nám stavební dozor garantoval. Nicméně bude nutné děti ráno, pokud je vezete autem, vysadit např. v ulici Táboritská. V bližším místě školy to bude velký problém. Musíme to do konce školního roku vydržet. Akce by měla být ukončena koncem srpna. Po prázdninách bude snad již vše v normálu.


Nástup do školy od 17.5.2021

Vloženo: Martin Píša 13.05.2021 v 17:32:14

Z nařízení vlády ČR se od 17.5.2021 vrací do škol prezenční výuka pro všechny žáky a ruší se tím výuka rotační.

-Žáci se do školy dostaví v čase a ke vchodu, který jim určí třídní učitel.

-Všichni žáci budou 1x týdně testováni nám již známým antigenním testem.

-Výuka bude probíhat dle současného upraveného rozvrhu, aby byla na naší škole nadále dodržena homogenita skupin. Ve stejném duchu bude probíhat i život ve školní družině a školní jídelně.

-Dodržování epidemiologických opatření, včetně nošení roušek, bude pokračovat v nezměněné podobě .


Nástup do školy od 3.5.2021

Vloženo: Mgr. Bohumil Herčík 30.04.2021 v 09:58:37
Poslední aktualizace: Martin Píša 30.04.2021 v 10:04:05

Z nařízení vlády ČR se od 3.5.2021 vrací žáci 2. stupně na prezenční výuku a to rotačním způsobem

1/ přes všechna úskalí se na žáky moc těšíme a budeme se snažit jim vytvořit ty nejlepší pedagogické i sociální podmínky pro jejich nelehký návrat do školy

2/ žákům se rotačně střídá prezenční a distanční výuka po týdnu, prezenčně 3. 5. 2021 začínají třídy 6.B, 6.C, 7.B, 8.B, 9.A,9.B,   ostatní třídy 2. stupně se s těmito vymění 10.5.2021 

3/ do školy jde jen žák bez covidových příznaků

4/ žáci mají ve škole zakrytá ústa a nos chirurgickou rouškou nebo respirátorem /žádné šité roušky nebo šátky/

5/ žáci 2. stupně vstupují do budovy dle instrukcí třídních učitelů a dezinfikují si ruce

6/ do testovací třídy jdou nepřezutí a nepřevlečení

7/ v testovací třídě se žáci testují za přítomnosti pedagogických pracovníků

8/ po otestování s negativním výsledkem se žák převlékne a přezuje v šatně a jde zpět do třídy

9/ žák s pozitivním výsledkem je izolován a čeká na vyzvednutí zákonným zástupcem, který je telefonicky k tomuto kroku vyzván a obdrží další pokyny

10/ prezenční výuky se mohou účastnit jen otestovaní žáci 

11/ v případě, že zákonný zástupce požaduje testování vlastními testy, písemně doloží třídnímu učiteli Ministerstvem zdravotnictví schválenou certifikaci testů

12/ u žáků, kteří se nechtějí testovat, informují písemně o tomto zákonní zástupci třídního učitele /zpráva „Omlouvám svoji dceru, syna … z prezenční výuky z důvodu odmítnutí testování na Covid – 19 nebo nošení roušek“/, tímto bude žák omluven z prezenční výuky a bude dostávat úkoly, jako kdyby byl nemocen

13/pokud je žák v ochranné lhůtě 90 ti dnů od pozitivního testu, předloží třídnímu učiteli vytištěnou SMS zprávu o pozitivitě a nebude testován

14/ obědy budou mít žáci na týden prezenční výuky přihlášeny /kdo nebude chodit, odhlásí si sám/

Návrat žáků do škol

Vloženo: Mgr. Bohumil Herčík 07.04.2021 v 20:31:00
Poslední aktualizace: Mgr. Bohumil Herčík 22.04.2021 v 07:17:25

Vážení rodiče, vážení zaměstnanci školy.

Z rozhodnutí vlády ČR se od pondělí 12.4.2021 začne s postupným otevírání škol. Na školách našeho typu se jedná o třídy 1. stupně a to ještě formou rotační. V týdnu od 12.4.2021 tedy na naší škole nastoupí na prezenční výuku třídy I.A, I.B, I.C, II.A, II.B a II.C. Ve třídách třetích, čtvrtých a pátých bude nadále probíhat distanční výuka. V týdnu od 19.4.2021 nastoupí na výuku prezenční do školy třídy III.A, III.B, IV.A, IV.B, V.A a V.B. První a druhé třídy zase přejdou na dálkové distanční vzdělávání a takto se to bude po týdnech střídat.

Třídy, které půjdou na prezenční výuku do školy, budou třídní učitelé informovat o vchodu do školy, o organizaci pobytu ve škole, o testování, o rozvrhu hodin i o provozu školní družiny.

Vždy v pondělí a ve čtvrtek budou žáci i pedagogové testováni na Covid-19 antigenními testy. V případě negativních výsledků celé skupiny se dál nic dít nebude, pouze se budou muset dodržovat nám již z minula známá bezpečnostní opatření života naší školy. Pokud bude odhalen pozitivní vzorek, bude žák izolován a s potvrzením odeslán domů, kde bude muset kontaktovat svého pediatra a absolvovat test PCR. Při odhalení pozitivního žáka v pondělí se budou další kroky týkat pouze jeho. Avšak při odhalení pozitivity ve čtvrtek budou muset do karantény všechny děti této skupiny až do výsledku testu PCR. Při potvrzení pozitivity i u PCR testu /po pondělním odběru ve škole/nastoupí žák do karantény a ostatní ve škole pracují dál. Při potvrzení pozitivity u PCR testu /po čtvrtečním odběru ve škole/ zůstávají v karanténě všichni žáci dané skupiny. U žáků prvních až třetích tříd může být u testování ve škole přítomen jeden zákonný zástupce. Pokud žák do školy v tyto dny nepřijde, bude otestován v den příchodu a pak již ve stanovené dny. Testovat se bude v prvních dvou týdnech testy Lepu – známé z rakouských škol /další závoz upřesněn zatím nebyl/. Žáci, kteří prodělali COVID – 19 a od prvního PCR pozitivního testu neuplynulo více jak 90 dnů, nemusí být testováni /NUTNO předložit potvrzení od lékaře nebo lékařskou zprávu nebo zprávu z laboratoře v listinné či elektronické podobě/.

Provoz školní družiny bude organizován podobně jako v minulém období, pouze v pondělí a ve čtvrtek budou žáci při příchodu testováni. Pokud bude jejich test negativní, pak se již ve třídě testovat nebudou. Pokud bude test pozitivní, budou následovat kroky tak, jak je psáno výše. Další informace, včetně zahájení provozu školní družiny v 6.30, obdržíte ve zprávě na Edupage.

Provoz školní jídelny poběží ve známém režimu s dodržováním přísných bezpečnostních opatření.

Předem děkuji za spolupráci a respektování pokynů, které nám byly zaslány.

Mgr. Herčík Bohumil

Instruktážní video k samotestování:

LEPU testySingclean testy
Strana: 1