4. Základní škola v Kolíně s klasickými třídami
a třídami s rozšířenou výukou hudební, výtvarné a tělesné výchovy

Zprávy ze školy

ZÁPIS do 1. ročníku a dalších ročníků pro cizince (Ukrajina)

Vloženo: Mgr. Bohumil Herčík 05.05.2022 v 10:10:20
Poslední aktualizace: Mgr. Bohumil Herčík 06.05.2022 v 13:06:34

ZÁPIS do 1. ročníku a dalších ročníků pro cizince, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny.

ZÁPIS do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023 se bude konat v budově školy ve dnech:

 • ve čtvrtek 16.6.2022 od 14.00 - 16.00 hod.
 • v pátek 17.6.2022 od 14.00 - 16.00 hod.

Kritéria základní školy pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání a plnění povinnosti školní docházky

Plnění povinnosti školní docházky je stanoveno v § 37 a 38 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), včetně posledních změn a doplňků.

Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanoví ředitel základní školy podle § 165 školského zákona.

Do prvních tříd základní školy se přednostně přijímají děti podle kriterií:

 • třídy Hv, Vv, Tv
 • spádové oblasti
 1. Pořadí přijímaných žáků je v souladu s pořadím jednotlivých kritérií. V případě, že počet uchazečů splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude situace konzultována se zřizovatelem a po té je možné pořadí stanovit i losem. K losování by došlo mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují a za účasti ředitele ZŠ, zástupce SRPŠ a zástupce pedagogů.
 2. Porušení povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce v době stanovené zákonem lze postihnout jako přestupek podle zákona č. 561/2004 Sb. /školský zákon/ § 182a.
 • k zápisu je nutné přijít osobně s dokladem totožnosti dítěte a zákonného zástupce
 • s dokladem místa pobytu /nájemní smlouva, smlouva o ubytování, …./
 • pro zjednodušení přihlašování dítěte do ZŠ prosíme vyplňte formulář:
  • Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (formulář v ukrajinském jazyce)
  • Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
  • Žádost o odklad povinné školní docházky

Žádost o odklad povinné školní docházky musí být podána v době zápisu s přílohami:

K vyplněné žádosti o odklad povinné školní docházky v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle §37, tj. dne 2. 6. 2022 musí zákonný zástupce doložit:

 • doporučující posouzení dětského lékaře nebo praktického lékaře pro děti a dorost
 • doporučení obvodní pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra

Mgr.Herčík Bohumil
ředitel školy

Výsledky zápisu do 1. tříd - duben 2022

Vloženo: Mgr. Bohumil Herčík 05.05.2022 v 10:16:48

 Výsledky zápisu do 1. tříd - duben 2022 ke stažení zde

Pozvánka na jarmark

Vloženo: vedení školy 27.04.2022 v 15:09:04

Jarmark 2022

ZÁPIS

Vloženo: Mgr. Renata Zachařová 11.04.2022 v 11:11:13

Zápis ke školní docházce na naší škole pro děti z Ukrajiny se bude konat 16. - 17.6. 2022 od 14:00 do 16:00 hodin.

Vedení školy

Změna mimořádného opatření MZD

Vloženo: Mgr. Renata Zachařová 11.03.2022 v 12:41:21

Vážení rodiče,

s účinností od 14.3.2022 se ruší nosit ochranný prostředek ve školách a školských zařízeních, a to jak pro děti, žáky a studenty, tak pro zaměstnance či třetí osoby
ve školském zařízení.
Vedení školy

POMOC UKRAJINĚ

Vloženo: Mgr. Renata Zachařová 03.03.2022 v 10:41:13
Poslední aktualizace: Mgr. Renata Zachařová 03.03.2022 v 11:56:53

Vážení rodiče,

vyjadřujeme podporu obyvatelům Ukrajiny.

Město Kolín připravilo 3 základní směry pomoci, ke kterým se můžete připojit společně s námi:

Finanční pomoc - prostředky budou použity výhradně pro zajištění materiálních potřeb občanům z Ukrajiny ubytovaných ve městě Kolíně 

Transparentní účet města Kolína: 6957372/0800

Materiální pomoc:
 Farní charita
 Oblastní spolek Českého červeného kříže Kolín
 Skautský institut Kolín

Nabízím pomoc s ubytováním v Kolíně

Všechny informace můžete sledovat na stránkách:  mukolin.cz, kde najdete aktuality a novinky o současném vývoji celé situace a pomoci. Další důležité informace najdete  na : nasiukrajinci.cz  a v atriu školy jsme pro Vás připravili nástěnku s názvem Pomoc Ukrajině, kde Vám budeme dávat aktuální letáky a informace.

Vedení školy

Informace pro rodiče

Vloženo: Mgr. Renata Zachařová 21.02.2022 v 10:51:51
Poslední aktualizace: Mgr. Renata Zachařová 21.02.2022 v 12:58:11

Vážení rodiče,

na základě mimořádného opatření MZ  se nebudou ve školách a školských zařízeních testovat  žáci ani zaměstnanci. Povinnost školy informovat KHS o pozitivním testu žáka/zaměstnance se ruší a zákonní zástupci nejsou povinni nahlašovat škole pozitivní PCR test. Nadále platí, že žák mající příznaky akutního infekčního onemocnění nepatří do školy či školského zařízení. S platností od 22.2.2022 budou žáci  opět samostatně používat hlavní vchod školy, který bude otevřen od 7:30. Po vstupu do areálu školy z Lipanské ulice je povinnost nasazení roušky nebo respirátoru. Obědy ve školní jídelně budou vydávány již standardním způsobem.                          

Děkujeme za spolupráci.

Vedení školy

Epidemiologické situace - ředitelské volno

Vloženo: vedení školy 21.01.2022 v 08:28:55

Vážení rodiče,
z důvodu současné epidemiologické situace a velkého počtu nakažených žáků i pedagogů na naší škole dojde k následujícím opatřením:

 • Zítra 20.1. bude vyučování ve všech třídách do 11:30, školní družina bude zabezpečena standardně.
 • V pátek 21.1. a v pondělí 24.1. bude ředitelské volno.

V době ředitelského volna nebude vařit školní jídelna. Školní družina bude zajištěna od 7:00 do 14:00 pro rodiče žáků, kteří si nemohou pro děti z mimořádných důvodů zajistit hlídaní. Prosíme rodiče, kteří potřebují dát svoje děti do školní družiny, aby to nahlásili svým vychovatelkám během dneška a zítřka. Děti, které tuto možnost využijí, musí mít větší svačinu.

Děkujeme za pochopení.
Vedení školy

Mimořádná opatření

Vloženo: Mgr. Martina Arltová 02.01.2022 v 19:40:43
Poslední aktualizace: Mgr. Martina Arltová 03.01.2022 v 09:10:19

Vláda ve středu 29.12. potvrdila platnost mimořádného opatření k testování ve školách z 23.12. K žádným změnám oproti minulému týdnu tedy nedochází. Platí tedy:

 • od pondělí 3.1.2022 se testují v ZŠ a SŠ všichni žáci i zaměstnanci, i ti očkování a po nemoci
 • kdo se testovat nebude, musí nosit celý den roušku/respirátor
 • od 3. do 16.1. se testuje pondělí, čtvrtek, od 17.1. jen v pondělí

Kompletní informace o testování zde


Testování leden 2022

PF 2022

Vloženo: vedení školy 29.12.2021 v 09:08:17
Poslední aktualizace: vedení školy 29.12.2021 v 09:08:39

PF 2022


Strana: 1