4. Základní škola v Kolíně s rozšířenou výukou hudební, výtvarné a tělesné výchovy

Gramotnosti na naší škole

Školní rok:

Čtenářská, mediální a jazyková gramotnost

Čtenářská gramotnost

Čtenářská gramotnost - porozumění psanému textu, používání psaného textu a přemýšlení o něm za účelem dosažení cílů jedince, rozvoje jeho vědomostí a potenciálu a za účelem aktivní účasti ve společnosti. Definice čtenářské gramotnosti se v roce 2009 neustále vyvíjela.

Postupy získávání

Čtenářská gramotnost z hlediska postupů získává pomocí:

 • obecného porozumění - čtenář o textu uvažuje jako o celku, má za úkol vystihnout hlavní myšlenku textu, vysvětlit jeho účel
 • získávání informací - čtenář vyhledává v textu požadovanou informaci
 • vytvoření interpretace - čtenář zobecňuje své prvotní dojmy a zpracovává informace logickým způsobem
 • posouzení obsahu textu - čtenář porovnává informace nacházející se v textu s informacemi z jiných zdrojů a umí obhájit vlastní názor
 • posouzení formy textu - čtenář hodnotí kvalitu napsaného textu, posuzuje stavbu textu, žánr či jazyk autora

Mediální gramotnost

Každý příjemce mediálních zpráv by se měl naučit základům mediální gramotnosti. Schopnost správně vyhodnocovat mediální sdělení je totiž v dnešní době stejně důležitá jako dovednost pracovat s informačními technologiemi.

Mediální gramotnost je soubor poznatků a dovedností, které člověku umožňují účelně a poučeně nakládat s mediální produkcí, která je mu nabízena, dovoluje mu média využívat ku svému prospěchu a dává mu nástroje, aby dokázal odhalit ty oblasti mediální produkce, které se jím snaží skrytě manipulovat.

Jedná se tedy o schopnost racionálně vyhledávat, analyzovat, objektivně a s odstupem hodnotit a i pomocí komunikační techniky dál předávat sdělení a informace z médií (novin, rozhlasu, televize, internetu).

Chceme naše žáky naučit:

 • získat a uplatnit základní poznatky o fungování a roli médií ve společnosti
 • poučeně a aktivně se zapojit do mediální komunikace, nepřejímat mediální zprávy jako hotová fakta, porovnávat obsah zprávy se svými zkušenostmi a dalšími vědomostmi o tématu a zároveň posuzovat důvěryhodnost zdrojů
 • orientovat se v nabídce mediálních produktů, aktivně vyhodnocovat informace, které média přinášejí
 • získat kritický odstup od médií, být si vědom toho, že média nezobrazují realitu tak, jaká ve skutečnosti je, být schopen rozpoznat manipulativní triky
 • využívat potenciál médií jako zdroje informací, vzdělávání i naplnění volného času

Mediální gramotnost je jednou ze součástí gramotnosti čtenářské.

Jazyková gramotnost

Jazyková gramotnost je jednou z vyšších forem základní gramotnosti a jde o pojem pro schopnost číst a psát v cizím jazyce. Jazyková gramotnost je tedy schopnost se dorozumět v jiném jazyce, než je mateřský jazyk jedince. Někdy se pojem jazyková gramotnost používá pro schopnost hovořit světovým jazykem (tedy dorozumět se v zahraničí, ve více státech).

Školní rok 2018/2019

Evropský den jazyků 26.09.2018 (jazyková gramotnost)

Projektový den pro žáky 4.- 9. tříd probíhal tento školní rok 1. - 4. vyučovací hodinu. Naším cílem bylo vytvořit komiks. 4. - 6. třídy v jazyce českém, 7. a 8. třídy v jazyce anglickém a 9. třídy v němčině a v ruštině. Našimi hrdiny se staly všem známé postavy z večerníčků i celovečerních filmů. Pracovali jsme ve třídách a s pomocí třídních i netřídních učitelů, jazykářů a češtinářů vymýšleli napínavý děj našeho komiksu. Naše zápletky mohly zapříčinit setkání Rákosníčka s Maxipsem Fíkem nebo Charlieho Chaplina s Skywalkerem. Děti práce bavila a výsledkem jsou zdařilé komiksy. Výstava komiksů bude probíhat celý školní rok na nástěnkách kolem jazykových učeben.

Čtenářská, mediální a jazyková gramotnost - školní akce

Datum akceNázev akceAutor
Fotogalerie
Gramotnost
24.06.2019Asterix a tajemství kouzelného lektvaruMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, BEZP
14.06.2019Beseda s městskou policií - 5. BMgr. Gabriela Karpíšková
ČTEN+MED+JAZ, DOP, BEZP
13.06.2019Pohár ředitele školy - vědomostní soutěž - 2. stupeňMgr. Iva Kronusová
ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ
12.06.20195. C Beseda s městskou policiíKateřina Chybová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, DOP, BEZP
11.06.2019ModelumpusMgr. BcA. Jana Hřibová
ČTEN+MED+JAZ
10.06.2019Exkurze ZOO Jihlava - 1.A, 5.CMgr. Hana Schifflerová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, DOP, BEZP
31.05.2019Dětský den Mgr. Hana Schifflerová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, BEZP
31.05.2019Den dětí - 2. stupeňMgr. Iva Kronusová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, BEZP
31.05.2019Vyhlášení výsledků soutěže Požární ochrana očima dětíMgr. Iva Kronusová
ČTEN+MED+JAZ
29.05.2019KMD - Jak je důležité býti (s) FilipemMgr. Iva Kronusová
ČTEN+MED+JAZ
24.05.2019Školní výlet 8.CIng. Barbora Tafelová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, DOP, BEZP
23.05.2019Školní výlet 9.C - Hudební divadlo Karlín - Jak se dělá muzikálBc. Lenka Bínová
ČTEN+MED+JAZ
16.05.2019Dobroděj na kole - besedaMgr. Ivana Novotná
ČTEN+MED+JAZ
14.05.201914. školní akademieMgr. Iva Kronusová
ČTEN+MED+JAZ
12.05.2019
-
17.05.2019
Škola v přírodě 5. BMgr. Gabriela Karpíšková
FIN, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP
12.05.2019
-
17.05.2019
Škola v přírodě - 5. A + 5. CKateřina Chybová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP
06.05.2019KMD - nábor členů pro školní rok 2019/2020Mgr. Iva Kronusová
FIN, ČTEN+MED+JAZ
02.05.2019Projektový den- Den Země Mgr. Zdenka Vančurová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ
11.04.2019Dětská scéna 2019Mgr. Gabriela Karpíšková
ČTEN+MED+JAZ
08.04.2019VIII. C - Walkerova dílna tvůrčího psaní: literární workshopKateřina Chybová
ČTEN+MED+JAZ
08.04.2019Kubula a Kuba KubikulaMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, BEZP
25.03.2019Dášeňka čili život štěněteMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, BEZP
22.03.2019CJA - rodilý mluvčíBc. Andrea Pražáková
ČTEN+MED+JAZ
21.03.2019KMD - Kvítek mandragoryMgr. Iva Kronusová
FIN, ČTEN+MED+JAZ
15.03.2019Přijímací zkoušky nanečisto - 9.AMgr. Iva Kronusová
ČTEN+MED+JAZ
14.03.2019Dětská scéna 2019Mgr. Gabriela Karpíšková
ČTEN+MED+JAZ
13.03.2019Filmové představení pro 8.+ 9. ročníky - Bohemian RhapsodyMgr. Iva Kronusová
FIN, ČTEN+MED+JAZ
11.03.2019
-
31.03.2019
Celá škola čte Malého prince - projekt v rámci Měsíce knihyMgr. Iva Kronusová
ČTEN+MED+JAZ
11.03.2019Přijímací zkoušky nanečisto - 9.A, 9.B, 9.CMgr. Iva Kronusová
ČTEN+MED+JAZ
28.02.2019
-
28.02.2019
Koncert pro rodiče s předškoláky Mgr. Lenka Dvorníková
ČTEN+MED+JAZ
25.02.2019Čtyřlístek a talisman mociMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, BEZP
20.02.2019Recitační soutěžMgr. Gabriela Karpíšková
ČTEN+MED+JAZ
12.02.2019Bílý tesákMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ
12.02.2019Olympiáda z anglického jazykaBc. Andrea Pražáková
ČTEN+MED+JAZ
26.01.2019KMD - ČapekMgr. Iva Kronusová
ČTEN+MED+JAZ
25.01.2019Noc s Julesem VernemMgr. Iva Kronusová
ČTEN+MED+JAZ
25.01.2019Konverzační soutěž - AJBc. Andrea Pražáková
ČTEN+MED+JAZ
19.12.2018Den s němčinou - AutobahnspielBc. Lenka Bínová
ČTEN+MED+JAZ
18.12.2018Pasování žáků 1.A na čtenářeMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ
13.12.2018Když draka bolí hlavaMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ
05.12.2018Vyhlášení výsledků literární soutěže Macharovo peroMgr. Iva Kronusová
ČTEN+MED+JAZ
04.12.2018Vánoční jarmarkMgr. Hana Schifflerová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ
01.12.2018Vyhlášení výsledků VV soutěže "Kolín pod mořskou hladinou"Mgr. BcA. Jana Hřibová
ČTEN+MED+JAZ
27.11.2018Pipi Dlouhá punčochaMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ
23.11.2018VII. C - návštěva knihovnyKateřina Chybová
ČTEN+MED+JAZ
16.11.2018Testování SCIO 9. roč. MMgr. Iva Kronusová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT
15.11.2018Odměna vítězům projektu 100 let ČSR - procházka Kolínem, návštěva radniceKateřina Chybová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP
15.11.2018Bobřík informatiky 8., 9. roč.Mgr. Lada Dudková
ICT, ČTEN+MED+JAZ, MAT
13.11.2018
-
14.11.2018
Testování SCIO 9. roč. ČJMgr. Iva Kronusová
ICT, ČTEN+MED+JAZ
09.11.2018Testování SCIO 9. roč. OSPMgr. Iva Kronusová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, MAT
08.11.2018
-
08.11.2018
Zahrada pro MŠMgr. Lenka Dvorníková
ČTEN+MED+JAZ
07.11.2018KMD - PygmalionMgr. Iva Kronusová
FIN, ČTEN+MED+JAZ
07.11.2018KMD - PYGMALIONMgr. Iva Kronusová
ČTEN+MED+JAZ
05.11.2018Malý princMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ
03.11.2018
-
03.11.2018
Natáčení CD ZahradaMgr. Lenka Dvorníková
ČTEN+MED+JAZ
02.11.2018
-
02.11.2018
Zahrada - koncert z hudebního soustředěníMgr. Lenka Dvorníková
ČTEN+MED+JAZ
31.10.2018Scao soutěžMgr. Zdenka Vančurová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT
25.10.2018100 let republikyMgr. Erika Kedrštová
100 let republiky
ČTEN+MED+JAZ
25.10.2018Dětský čin roku - hlasováníMgr. Iva Kronusová
ICT, ČTEN+MED+JAZ
23.10.2018Divadelní představeníKateřina Chybová
ČTEN+MED+JAZ
23.10.2018 vévévé.československo.csMgr. Erika Kedrštová
ČTEN+MED+JAZ
22.10.2018Odvážná VaiánaMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ
19.10.2018100 let vzniku ČSRMgr. Iva Kronusová
ČTEN+MED+JAZ
19.10.2018Kolíňané za Velké války a vznik ČeskoslovenskaKateřina Chybová
ČTEN+MED+JAZ
18.10.2018Kolíňané za Velké války a vznik ČeskoslovenskaKateřina Chybová
ČTEN+MED+JAZ
17.10.2018Kolíňané za Velké války a vznik ČeskoslovenskaKateřina Chybová
ČTEN+MED+JAZ
16.10.2018Burza škol 9.AMgr. Zdenka Vančurová
ČTEN+MED+JAZ
16.10.2018Seminář mediální gramotnostiMgr. Iva Kronusová
ICT, ČTEN+MED+JAZ
11.10.2018Kolíňané za Velké války a vznik ČeskoslovenskaMgr. Erika Kedrštová
ČTEN+MED+JAZ
10.10.2018Kolíňané za Velké války a vznik ČeskoslovenskaMgr. Erika Kedrštová
ČTEN+MED+JAZ
09.10.2018100 let vzniku ČSRMgr. Iva Kronusová
ČTEN+MED+JAZ
09.10.2018Kolíňané za Velké války a vznik ČeskoslovenskaKateřina Chybová
ČTEN+MED+JAZ
05.10.2018Kolíňané za Velké války a vznik ČeskoslovenskaMgr. Erika Kedrštová
ČTEN+MED+JAZ
04.10.2018Kolíňané za Velké války a vznik ČeskoslovenskaMgr. Erika Kedrštová
ČTEN+MED+JAZ
04.10.2018100 let od vzniku ČSRKateřina Chybová
ČTEN+MED+JAZ
02.10.2018Preventivní pořadMgr. Martina Arltová
ČTEN+MED+JAZ
26.09.2018Evropský den jazyků ( v komiksech )Bc. Andrea Pražáková
Evropský den jazyků
ICT, ČTEN+MED+JAZ
12.09.2018Výstava fotografií ,,Srpen 1968"Kateřina Chybová
ČTEN+MED+JAZ
07.09.2018Výstava fotografií ,,Srpen 1968"Kateřina Chybová
ČTEN+MED+JAZ

Dopravní gramotnost

Dopravní výchova patří mezi klíčové aktivity v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Od září 2013 vstupuje prostřednictvím školních vzdělávacích programů do výuky na všech základních školách ČR, a to na prvním i druhém stupni.

Dopravní výchova je zaměřena na předávání jak teoretických znalostí, tak i praktických dovedností dětí. Kvalitně pojatá dopravní výchova hraje významnou roli při budování hodnotového žebříčku dětí a mládeže a významně ovlivňuje jejich postoje, jako budoucích účastníků silničního provozu.

Dopravní výchova na naší škole je zařazována v souladu se školním vzdělávacím programem do vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět a Člověk a jeho zdraví, dále do různých předmětů, jako např. prvouka, výchova ke zdraví, rodinná výchova apod.

Naše žáky chceme naučit:

 • Bezpečnému chování v silničním provozu v roli chodce a cyklisty
 • Předcházení rizikovým situacím v dopravě a dopravních prostředcích
 • Přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a duševního zdraví
 • Obezřetné chování při setkání s neznámými jedinci
 • Bezpečné způsoby pohybu a chování v silničním provozu při cestě do školy a ze školy
 • Vhodná a nevhodná místa pro hru
 • Znalost dopravních značek
 • Znalost základních ochranných prvků v silniční dopravě v roli chodce a cyklisty a cíleně je používat
 • Znalost integrovaného záchranného systému

Dopravní gramotnost - školní akce

Datum akceNázev akceAutor
Fotogalerie
Gramotnost
20.06.2019Exkurze 8.CIng. Barbora Tafelová
FIN, DOP, BEZP
18.06.2019Beseda s městskou policiíMgr. BcA. Jana Hřibová
DOP, BEZP
17.06.2019Beseda s městskou policiíIng. Barbora Tafelová
DOP, BEZP
14.06.2019Beseda s městskou policií - 5. BMgr. Gabriela Karpíšková
ČTEN+MED+JAZ, DOP, BEZP
12.06.20195. C Beseda s městskou policiíKateřina Chybová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, DOP, BEZP
10.06.2019Exkurze ZOO Jihlava - 1.A, 5.CMgr. Hana Schifflerová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, DOP, BEZP
28.05.2019
-
28.05.2019
Školní výlet 9. BMgr. Alena Sedláková
FIN, DOP, BEZP
24.05.2019Školní výlet 8.CIng. Barbora Tafelová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, DOP, BEZP
20.05.2019Třídní výlet 7.A,B,CBc. Andrea Pražáková
FIN, PŘ, DOP, BEZP
16.05.2019Školní výlet 8. A , ZOO PrahaMgr. Miroslava Kolářová
DOP
12.05.2019
-
17.05.2019
Škola v přírodě 5. BMgr. Gabriela Karpíšková
FIN, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP
12.05.2019
-
17.05.2019
Škola v přírodě - 5. A + 5. CKateřina Chybová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP
07.05.2019Školní výlet 9.C - ZbraslaviceBc. Lenka Bínová
FIN, DOP
03.05.2019
-
03.05.2019
Školní výlet 9. BMgr. Alena Sedláková
FIN, DOP
27.03.2019Vyhodnocení výtvarné soutěže s dopravní tématikouMgr. BcA. Jana Hřibová
DOP
15.11.2018Odměna vítězům projektu 100 let ČSR - procházka Kolínem, návštěva radniceKateřina Chybová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP
24.10.2018Dopravní hřištěMgr. Gabriela Karpíšková
DOP
14.10.2018Zlatý oříšekMgr. Martina Arltová
DOP, BEZP
21.09.2018Úřad práceMgr. Martina Arltová
ICT, DOP

Finanční gramotnost

Finanční gramotnost je schopnost číst, analyzovat a spravovat osobní finanční podmínky, které mají dopad na materiální zajištění jedince. Obsahuje schopnost orientovat se ve finančních rozhodnutích, probírat témata peněz a finančních záležitostí bez (či navzdory) pocitu nepohodlí, plánovat budoucnost a kompetentně reagovat na životní události, které mají dopad na každodenní finanční rozhodnutí, včetně událostí vyplývající z běžného stavu ekonomiky.

Oblasti finanční gramotnosti

Peníze umožnili člověku velice složitou dělbu práce. V lidské společnosti 21. století je takřka každé rozhodnutí člověka ovlivněno nebo spojeno s jeho finanční situací a financemi. Pokud se člověk má dobře orientovat v tomto světě, musí obsáhnout široký záběr znalostí a dovedností přímo i nepřímo navázaných na finance.

Finanční gramotnost obsahuje následující oblasti

 • vědomí toho, co to jsou peníze a jaká je jejich reálná hodnota
 • co to je cashflow a jeho význam pro osobní finance
 • jak získávat peníze:
  1. rozdíl mezi zaměstnáním a podnikáním
  2. co to je dluh a úroky - rozlišovat mezi špatným dluhem a dobrým dluhem
 • jak si zachovat peníze:
  1. co to je inflace a jak se proti ní chránit
  2. co to jsou daně a jak na nich ušetřit
 • jak utrácet peníze:
  1. jestli mi utracené peníze vydělají další peníze nebo ne
  2. základní orientace v osobních investicích
 • sestavení a dodržení osobního finančního plánu do budoucna

Finanční gramotnost - školní akce

Datum akceNázev akceAutor
Fotogalerie
Gramotnost
20.06.2019Exkurze 8.CIng. Barbora Tafelová
FIN, DOP, BEZP
12.06.20195. C Beseda s městskou policiíKateřina Chybová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, DOP, BEZP
12.06.2019Lipo soutěžIng. Barbora Tafelová
ICT, FIN, MAT
10.06.2019Exkurze ZOO Jihlava - 1.A, 5.CMgr. Hana Schifflerová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, DOP, BEZP
31.05.2019Hmyzí olympiádaMgr. Zdenka Vančurová
FIN, MAT, PŘ
31.05.2019Dětský den Mgr. Hana Schifflerová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, BEZP
31.05.2019Den dětí - 2. stupeňMgr. Iva Kronusová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, BEZP
30.05.2019Školní výlet 4. B + 5. BMgr. Gabriela Karpíšková
FIN, BEZP
28.05.2019
-
28.05.2019
Školní výlet 9. BMgr. Alena Sedláková
FIN, DOP, BEZP
24.05.2019Školní výlet 8.CIng. Barbora Tafelová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, DOP, BEZP
20.05.2019Třídní výlet 7.A,B,CBc. Andrea Pražáková
FIN, PŘ, DOP, BEZP
20.05.2019
-
21.05.2019
Školní výlet 9. AMgr. Zdenka Vančurová
FIN, PŘ
15.05.2019Školní výlet 6.B + 6.CMgr. Iva Kronusová
FIN
12.05.2019
-
17.05.2019
Škola v přírodě 5. BMgr. Gabriela Karpíšková
FIN, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP
12.05.2019
-
17.05.2019
Škola v přírodě - 5. A + 5. CKateřina Chybová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP
07.05.2019Školní výlet 9.C - ZbraslaviceBc. Lenka Bínová
FIN, DOP
06.05.2019KMD - nábor členů pro školní rok 2019/2020Mgr. Iva Kronusová
FIN, ČTEN+MED+JAZ
03.05.2019
-
03.05.2019
Školní výlet 9. BMgr. Alena Sedláková
FIN, DOP
02.05.2019Projektový den- Den Země Mgr. Zdenka Vančurová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ
22.03.2019Matematický KlokanIng. Barbora Tafelová
FIN, MAT
22.03.2019Světový den vodyMgr. Zdenka Vančurová
FIN, PŘ
21.03.2019KMD - Kvítek mandragoryMgr. Iva Kronusová
FIN, ČTEN+MED+JAZ
13.03.2019Filmové představení pro 8.+ 9. ročníky - Bohemian RhapsodyMgr. Iva Kronusová
FIN, ČTEN+MED+JAZ
04.12.2018Vánoční jarmarkMgr. Hana Schifflerová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ
16.11.2018Testování SCIO 9. roč. MMgr. Iva Kronusová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT
07.11.2018KMD - PygmalionMgr. Iva Kronusová
FIN, ČTEN+MED+JAZ
31.10.2018Scao soutěžMgr. Zdenka Vančurová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT
10.10.2018Přírodovědný klokanMgr. Martina Arltová
FIN, MAT, PŘ

ICT gramotnost

ICT gramotností, gramotností v oblasti informačních a komunikačních technologií, rozumíme soubor kompetencí, které jedinec potřebuje, aby byl schopen se rozhodnout jak, kdy a proč použít dostupné ICT a poté je účelně použít při řešení různých situací při učení i v životě v měnícím se světě.

ICT gramotnost zahrnuje:

 • praktické dovednosti a vědomosti, které jedinci umožňují s porozuměním a účinně používat jednotlivé ICT,
 • schopnost s využitím ICT shromáždit, analyzovat, kriticky vyhodnotit a použít informace,
 • schopnost využít ICT v různých kontextech a k různým účelům na základě porozumění pojmům, konceptům, systémům a operacím z oblasti ICT,
 • vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty, které vedou k zodpovědnému a bezpečnému využití ICT,
 • schopnost přijímat nové podněty v oblasti ICT a kriticky je posuzovat, porozumění rychlému vývoji technologií, jejich významu pro osobní rozvoj a jejich vlivu na společnost,
 • primární prevenci rizikového chování.

Bezpečnost na internetu a důležité kontakty

Weby určené pedagogům, žákům i rodičům a v podstatě každému, kdo se chce dozvědět více o bezpečnosti na internetu:

Linka bezpečí 116 111
Rodičovská linka 840 111 234
Dětské krizové centrum 241 484 149
777 715 215
Poradna e-bezpečí www.napisnam.cz

Informační systémy školy

 • www.4zskolin.cz -- internetová prezentace školy, snadno dostupné informace, rozvrh hodin a hodnocení žáků v systému lipanska.edupage.org,
 • Školní knihovna - informace o školní knihovně - půjčovní doba, aktuální seznam půjčených a nepůjčených knih, statistiky

Školní rok 2018/2019

ICT gramotnost rozvíjíme během každé hodiny předmětů spadající do oblasti Informační a komunikační technologie:

 • od 4. do 7. ročníku - povinný předmět Informační a komunikační technologie - od základních vlastností a dovedností (spuštění PC, komunikace na internetu, e-mail, základy operačních systémů, jednoduchá údržba) se žáci seznámí také s běžnými kancelářskými aplikacemi a naučí se je ovládat a využívat ke svému prospěchu. Dalšími dovednostmi, které si osvojí, je vyhledávání informací, jejich utřídění a následné prezentování ostatním.
 • 6. ročník - volitelný předmět Počítačová grafika - seznámení s digitálním fotoaparátem, focením, grafickými programy a tvorbou rastrové počítačové grafiky.

ICT gramotnost - školní akce

Datum akceNázev akceAutor
Fotogalerie
Gramotnost
12.06.2019Lipo soutěžIng. Barbora Tafelová
ICT, FIN, MAT
10.06.2019Exkurze ZOO Jihlava - 1.A, 5.CMgr. Hana Schifflerová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, DOP, BEZP
02.05.2019Projektový den- Den Země Mgr. Zdenka Vančurová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ
16.11.2018Testování SCIO 9. roč. MMgr. Iva Kronusová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT
15.11.2018Bobřík informatiky 8., 9. roč.Mgr. Lada Dudková
ICT, ČTEN+MED+JAZ, MAT
13.11.2018
-
14.11.2018
Testování SCIO 9. roč. ČJMgr. Iva Kronusová
ICT, ČTEN+MED+JAZ
09.11.2018Testování SCIO 9. roč. OSPMgr. Iva Kronusová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, MAT
05.11.2018
-
08.11.2018
Bobřík informatikyMgr. Lada Dudková
ICT
25.10.2018Dětský čin roku - hlasováníMgr. Iva Kronusová
ICT, ČTEN+MED+JAZ
16.10.2018Seminář mediální gramotnostiMgr. Iva Kronusová
ICT, ČTEN+MED+JAZ
26.09.2018Evropský den jazyků ( v komiksech )Bc. Andrea Pražáková
Evropský den jazyků
ICT, ČTEN+MED+JAZ
21.09.2018Úřad práceMgr. Martina Arltová
ICT, DOP

Matematická gramotnost

Matematická gramotnost je schopnost jedince poznat a pochopit roli, kterou hraje matematika ve světě, dělat dobře podložené úsudky a proniknout do matematiky tak, aby splňovala jeho životní potřeby.

Úroveň matematické gramotnosti se projeví, když matematické znalosti a dovednosti jsou používány k řešení problémů těch každodenních a jednoduchých až po neobvyklé a složité.

Rozlišujeme tři složky matematické gramotnosti:

 1. SITUACE A KONTEXTY - problémy, které mají žáci řešit a aplikovat tak získané vědomosti a dovednosti.
 2. KOMPETENCE, které se uplatňují při řešení problémů:
  1. Matematické uvažování - schopnost dát otázku, znát odpověď
  2. Matematická argumentace - schopnost rozlišovat předpoklady a závěry
  3. Matematická komunikace - schopnost rozumět písemným i ústním matematickým sdělením a vyjadřovat se jednoznačně a srozumitelně
  4. Modelování - zahrnuje schopnost porozumět matematickým modelům reálných situací
  5. Vymezování problémů a jejich řešení - schopnost rozpoznat a formulovat matematické problémy a řešit je
  6. Užívání matematického jazyka - schopnost pracovat s výrazy obsahujícími symboly a používání proměnné a provádění výpočtů
  7. Užívání pomůcek a nástrojů - znalost pomůcek a nástrojů, které mohou pomoci při matematické činnosti
 3. matematický obsahtvořený strukturami a pojmy nutnými k formulaci matematické podstaty problémů:
  1. Kvantita - význam čísel, velikost čísel, počítání zpaměti a odhady
  2. Prostor a tvar - orientace v prostoru, rovinné a prostorivé útvary, konstrukce a zobrazování útvarů
  3. Změna a vztahy - závislost, proměnná, typy funkcí, rovnice, nerovnice, dělitelnost, grafy, tabulky, vyjádření vztahů
  4. Neurčitost - sběr dat, prezentace, znázorňování dat, pravděpodobnost a vyvozování závěrů

Matematické vzdělávání má žákům poskytovat vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě. Je založeno na aktivních činnostech, které přímo souvisejí s využitím matematiky v reálných situacích.

Rozvoj matematické gramotnosti není záležitostí jednoho vzdělávacího oboru. Složky matematické gramotnosti se musí rozvíjet komplexně napříč vzdělávacími obory. Po získání zkušeností z různých druhů testování musíme zapracovat na matematické komunikaci (schopnosti rozumět písemným i ústním matematickým sdělením a vyjadřování se jednoznačně a srozumitelně k matematickým otázkám a problémům a to ústně i písemně).

Vyjadřování a odborná argumentace jsou pro rozvoj matematické gramotnosti velice důležité. Jedná se o analýzy dat, diskuze řešení úloh, vyvozování závěrů.

12 KLÍČOVÝCH PRINCIPŮ HEJNÉHO METODY

1. BUDOVÁNÍ SCHÉMAT

Dítě ví i to, co jsme je neučili.
Víte, kolik je ve vašem bytě oken? Zpaměti asi ne… ale když zapřemýšlíte, po chvíli odpovíte. Protože máte schéma vašeho bytu v hlavě. Děti je mají také. Hejného metoda je posiluje, napojuje na sebe a vyvozuje z nich konkrétní úsudky. i proto si také děti brzy uvědomí, že polovina je také číslo 0,5.

2. PRÁCE V PROSTŘEDÍCH

Učíme se opakovat návštěvou.
Když děti znají prostředí, ve kterém se dobře cítí, nerozptylují je neznámé věci. Plně se soustředí jen na daný úkol. Každé ze zhruba 25 použitých prostředí funguje trochu jinak. Systém prostředí je motivačně nastaven tak, aby zachytil všechny styly učení a fungování lidské mysli.

3. PROLÍNÁNÍ TÉMAT

Matematické zákonitosti neizolujeme.
Informace nepředáváme dítěti samostatně, ale vždy jsou uloženy ve známém schématu, které si dítě kdykoli vybaví. Neodtrháváme od sebe matematické jevy a pojmy, ale zapojujeme při nich různé strategie řešení. Dítě si pak samo vybere.

4. ROZVOJ OSOBNOSTI

Podporujeme samostatné uvažování dětí.
Děti by se neměly v životě nechat manipulovat. Proto učitel ve výuce nepředává hotové poznatky, ale učí děti především argumentovat, diskutovat a vyhodnocovat. Děti pak respektují druhého, umí se rozhodnout a statečně nesou i důsledky svého konání. Vedle matematiky tak objevují i základy sociálního chování a mravně rostou.

5. SKUTEČNÁ MOTIVACE

Když „nevím a nechci vědět“
Všechny úlohy jsou v Hejného metodě postaveny tak, aby jejich řešení děti automaticky bavilo. Správná motivace je ta, která je vnitřní, ne zvenčí. Děti přichází na řešení díky své snaze. Děti zažívají radost z úspěchu.

6. REÁLNÉ ZKUŠENOSTI

Stavíme na vlastních zážitcích dítěte
Využíváme vlastní zkušenost dítěte, kterou si vybudovalo do prvního dne života. Stavíme na přirozené konkrétní zkušenosti, ze které pak dítě dokáže udělat obecný úsudek. Např. děti šijí šaty pro krychli a tím rychle zjistí kolik má stěn a jaké mají tvary a tak dokáže vypočítat povrch.

7. RADOST Z MATEMATIKY

Výrazně pomáhá při další výuce.
Ta nejúčinnější motivace přichází z dětského pocitu úspěchu, z jeho upřímné radosti, jak dobře vyřešilo přiměřeně náročný úkol. Je to radost z vlastních pokroků i uznání spolužáků i učitele.

8. VLASTNÍ POZNATEK

Má větší váhu než převzatý.
Pokud dítě získá novou vědomost samostatným zkoumáním, zachová si ji určitě déle, než pokud ji dostane již hotovou a zpracovanou.

9. ROLE UČITELE

Průvodce a moderátor diskusí
Pud chceme, aby si žák došel k poznatku bádáním, musíme ho nechat a pouze vést a později řídit diskusi o řešeném nebo vyřešeném. Nepřednášet.

10. PRÁCE S CHYBOU

Předcházet zbytečnému strachu.
Chyb lze využít jako prostředek k učení. Je dobré děti učit, aby si chyby našly samy a vysvětlovaly, proč chybu udělaly. Podporujeme tím vzájemnou důvěru mezi dítětem a učitelem.

11. PŘIMĚŘENÉ VÝZVY

Použití úloh všech obtížností.
Je dobré rozdělit úkoly podle obtížnosti a těm nejlepším předkládat stále nové výzvy. Naopak ty slabší motivovat úkoly, které zvládnou, aby neměli hrůzu z hodin matematiky.

12. PODPORA SPOLUPRÁCE

Poznatky se rodí z diskuse.
Děti nečekají, až se výsledek objeví na tabuli. Pracují samostatně i ve skupinách a dokáží vysvětlit, jak k výsledku došly, umí to vysvětlit i druhým. Tím žáci o výsledku přemýšlí.

Nově formulovaná definice matematické gramotnosti

Matematická gramotnost spočívá v:

 1. potřebě žáka opakovaně zažívat radost z úspěšně vyřešené úlohy, pochopení nového pojmu, vztahu, argumentu nebo situace a v důvěře ve vlastní schopnosti
 2. porozumění různých typů matematického textu (symbolický, slovní, obrázek, graf, tabulka) a aktivním používání či dotváření různých matematických jazyků
 3. schopnosti získávat a třídit zkušenosti pomocí vlastní manipulativní, experimentální a badatelské činnosti
 4. zobecňování získaných zkušeností a objevování zákonitostí
 5. tvoření modelů a protipříkladů a dovednosti vhodně argumentovat
 6. schopnosti účinně pracovat s chybou jako podnětem k hlubšímu pochopení zkoumané problematiky
 7. schopnosti individuálně i v diskusi (především se spolužáky) analyzovat procesy, pojmy, vztahy a situace v oblasti matematiky

Matematická gramotnost - školní akce

Datum akceNázev akceAutor
Fotogalerie
Gramotnost
13.06.2019Pohár ředitele školy - vědomostní soutěž - 2. stupeňMgr. Iva Kronusová
ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ
12.06.2019Lipo soutěžIng. Barbora Tafelová
ICT, FIN, MAT
10.06.2019Exkurze ZOO Jihlava - 1.A, 5.CMgr. Hana Schifflerová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, DOP, BEZP
03.06.2019Ukončení soutěže ve sběru bateriíMgr. Zdenka Vančurová
MAT, PŘ
31.05.2019Hmyzí olympiádaMgr. Zdenka Vančurová
FIN, MAT, PŘ
24.05.2019Školní výlet 8.CIng. Barbora Tafelová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, DOP, BEZP
22.05.2019Jak rozvíjet matematickou gramotnost aneb matematika v praxiMartin Píša
MAT
02.05.2019Projektový den- Den Země Mgr. Zdenka Vančurová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ
09.04.2019Matematická olympiádaMgr. Martina Arltová
MAT
22.03.2019Matematický KlokanIng. Barbora Tafelová
FIN, MAT
18.02.2019PiškvorkiadaMgr. Martina Arltová
MAT
30.01.2019MO Z5 a Z9Mgr. Zdenka Vančurová
MAT
04.12.2018Vánoční jarmarkMgr. Hana Schifflerová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ
16.11.2018Testování SCIO 9. roč. MMgr. Iva Kronusová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT
15.11.2018Bobřík informatiky 8., 9. roč.Mgr. Lada Dudková
ICT, ČTEN+MED+JAZ, MAT
09.11.2018Testování SCIO 9. roč. OSPMgr. Iva Kronusová
ICT, ČTEN+MED+JAZ, MAT
31.10.2018Scao soutěžMgr. Zdenka Vančurová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT
10.10.2018Přírodovědný klokanMgr. Martina Arltová
FIN, MAT, PŘ

Přírodovědná gramotnost

 1. Pojmový systém sloužící k popisu či vysvětlování přírodních faktů,
  tedy vlastností přírodních objektů či procesů probíhajících v těchto objektech nebo mezi nimi.
 2. Metody a postupy, prostřednictvím kterých se:
  • vyhledávají a řeší přírodovědné problémy,
  • získávají a testují přírodovědné poznatky (data, hypotézy, teorie, modely apod.).
 3. Metodologie a etika, které studují, např.:
  • vlastnosti přírodovědných pojmů a tvrzení (logické, matematické, jejich vztah k realitě),
  • indikátory objektivity a pravdivosti přírodovědných hypotéz, teorií či modelů,
  • způsoby dokazování v přírodních vědách,
  • způsoby omezování podvodného jednání v přírodovědném bádání,
  • kritéria pro odlišení vědy od pseudovědy.
 4. Interakce s ostatními segmenty lidského poznání či společnosti, kdy se zkoumají, například:
  • vzájemné vztahy mezi přírodními vědami, matematikou a technologiemi,
  • možnosti využití přírodních věd pro rozhodování řídicí sféry při řešení různých sociálních (ekonomických, politických, kulturních či vojenských) problémů,
  • možnosti využití přírodních věd pro personální rozhodování jednotlivce při řešení problémů v jeho každodenním životě,
  • různá morální dilemata, týkající se aplikace přírodovědných poznatků v praxi (v lékařství, biotechnologiích, ve vzdělávání, ochraně životního prostředí apod.).

Školní rok 2018/2019

Mezinárodní den elektroodpadu

Přírodovědná gramotnost - školní akce

Datum akceNázev akceAutor
Fotogalerie
Gramotnost
24.06.2019Asterix a tajemství kouzelného lektvaruMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, BEZP
17.06.20198.B Exkurze do elektrárnyMgr. Lucie Makydová
14.06.2019Výlet 6.A Štefánikova hvězdárnaMgr. Lucie Makydová
13.06.2019Pohár ředitele školy - vědomostní soutěž - 2. stupeňMgr. Iva Kronusová
ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ
10.06.2019Exkurze ZOO Jihlava - 1.A, 5.CMgr. Hana Schifflerová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, DOP, BEZP
03.06.2019Ukončení soutěže ve sběru bateriíMgr. Zdenka Vančurová
MAT, PŘ
31.05.2019Hmyzí olympiádaMgr. Zdenka Vančurová
FIN, MAT, PŘ
31.05.2019Dětský den Mgr. Hana Schifflerová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, BEZP
24.05.2019Školní výlet 8.CIng. Barbora Tafelová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ, DOP, BEZP
20.05.2019Třídní výlet 7.A,B,CBc. Andrea Pražáková
FIN, PŘ, DOP, BEZP
20.05.2019
-
21.05.2019
Školní výlet 9. AMgr. Zdenka Vančurová
FIN, PŘ
15.05.2019
-
18.05.2019
Výstava o životním prostředí v KolíněMgr. Zdenka Vančurová
12.05.2019
-
17.05.2019
Škola v přírodě 5. BMgr. Gabriela Karpíšková
FIN, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP
12.05.2019
-
17.05.2019
Škola v přírodě - 5. A + 5. CKateřina Chybová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP
02.05.2019Projektový den- Den Země Mgr. Zdenka Vančurová
ICT, FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ
17.04.2019Z housenky motýlemIng. Barbora Tafelová
PŘ, BEZP
17.04.2019Z housenky motýlemIng. Barbora Tafelová
PŘ, BEZP
17.04.2019Čas proměn Ing. Barbora Tafelová
PŘ, BEZP
17.04.2019Na start mužnosti Ing. Barbora Tafelová
PŘ, BEZP
17.04.2019Žena jako symbol života Ing. Barbora Tafelová
PŘ, BEZP
17.04.2019Cesta k mužnostiIng. Barbora Tafelová
PŘ, BEZP
08.04.2019Kubula a Kuba KubikulaMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, BEZP
03.04.2019DoodpaduMgr. Zdenka Vančurová
25.03.2019Dášeňka čili život štěněteMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, BEZP
22.03.2019Světový den vodyMgr. Zdenka Vančurová
FIN, PŘ
25.02.2019Čtyřlístek a talisman mociMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, BEZP
12.02.2019Bílý tesákMgr. Hana Schifflerová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ
31.01.2019Školní kolo BiOMgr. Zdenka Vančurová
17.01.2019RecyklohraníMgr. Zdenka Vančurová
04.12.2018Vánoční jarmarkMgr. Hana Schifflerová
FIN, ČTEN+MED+JAZ, MAT, PŘ
26.11.2018Vyhodnocení Podzimní sběrové kampaněMgr. Zdenka Vančurová
15.11.2018Odměna vítězům projektu 100 let ČSR - procházka Kolínem, návštěva radniceKateřina Chybová
ČTEN+MED+JAZ, PŘ, DOP, BEZP
09.11.2018Podzimní sběrová kampaňMgr. Zdenka Vančurová
16.10.2018Mladý chemikMgr. Dita Švimberská
13.10.2018Mezinárodní den elektroodpaduMgr. Zdenka Vančurová
10.10.2018Přírodovědný klokanMgr. Martina Arltová
FIN, MAT, PŘ
03.10.2018IX.A Řemeslo má zlaté dnoMgr. Lucie Makydová